fbpx
AVE. Działanie na kroki, megafony, flagi, okrzyki i race

AVE. Działanie na kroki, megafony, flagi, okrzyki i race

Ave. Działanie na kroki, megafony, flagi, okrzyki i race Roberta Rumasa, w choreografii Anny Godowskiej powstało w ramach prowadzonego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa...
opublikowano 14 listopada 2017

Ave. Działanie na kroki, megafony, flagi, okrzyki i race Roberta Rumasa, w choreografii Anny Godowskiej powstało w ramach prowadzonego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego projektu „Odzyskana Awangarda” i jest jednym z artystycznych wydarzeń towarzyszących międzynarodowej konferencji „Przestrzenie Awangardy / Spaces of the Avant-garde”. W trwający przez cały rok 2017 projekt badawczy zaangażowani są zarówno teoretycy jak i artyści poszerzający tradycyjną ścieżkę badań akademickich o działania artystyczne inspirowane awangardowymi praktykami I połowy XX wieku.

Formalnym punktem wyjścia dla twórców są awangardowe metody treningu aktorskiego, opracowanego przez Wsiewołoda Meyerholda (biomechanika) oraz teorie Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego („dramatyzm przestrzeni społecznej”), którzy intensywny trening fizyczny spróbowali połączyć z synchronizacją ruchów, rytmem i żywą formą rzeźbiarską funkcjonującą tu jako model struktury życia społecznego.

Autorów interesuje sytuacja, w której jednostka podporządkowywana jest tłumowi i ideologii. Zrekonstruowany fragment manifestacji ma uwypuklić tę formę społecznej ekspresji i związane z nią emocje. Uczestnicy marszów politycznych wykorzystują świadomie bądź nie środki wyrazu teatralnego, stając się paradoksalnie społecznym teatrem totalnym w określonym kontekście sytuacyjnym, politycznym i historycznym.

Towarzyszące wydarzeniom społecznym emocje ujawnione zostają w konkretnej przestrzeni miejskiej, stającej się realną scenografią dla dramatycznych sporów światopoglądowych.

reżyseria: Robert Rumas
choreografia: Anna Godowska
pokaz: 14 listopada 2017, godz. 18.00
miejsce: plac przed Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera
czas trwania: do 15 minut
organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
partnerzy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


Aktualności

ODZYSKANA AWANGARDA / PRZESTRZENIE AWANGARDY

AVE. Działanie na kroki, megafony, flagi, okrzyki i race

13.11

czytaj dalej

RECLAIMED AVANT-GARDE / SPACES OF THE AVANT-GARDE

AVE. Działanie na kroki, megafony, flagi, okrzyki i race

13.11

czytaj dalej


 

Ave. Activity on footsteps, megaphones, flags, shouts and flares (Ave. Działanie na kroki, megafony, flagi, okrzyki i race), directed by Robert Rumas, choreography by Anna Godowska, was created within the frames of the project “Reclaimed Avant-garde”, which is carried out by the Zbigniew Raszewski Theatre Institute. It is one of the artistic events accompanying the international conference „Przestrzenie Awangardy / Spaces of the Avant-garde”. Both theorists and artists, who extend the traditional path of academic research with artistic activities inspired by the avant-garde practices of the first half of the 20th century, have been involved in the research project carried out in 2017.

The formal starting point for the authors are avant-garde training methods for actors, developed by Vsevolod Meyerhold (biomechanics) and theories of Katarzyna Kobro and Władysław Strzemiński (“dramatism of social space”) who were trying to combine intensive physical training with the synchronization of movements, rhythm and the living form of sculpture, which functions here as a model of the structure of social life.

The authors are interested in the situation, in which an individual is being subordinated to the crowd and ideology. The reconstructed fragment of the manifestation aims to emphasize this form of social expression and emotions associated with this situation. Participants of political demonstrations use, consciously or not, means of theatrical expression, paradoxically becoming social total theatre, in a specific situational, political and historical context.

Emotions, which accompany social events, are revealed in a specific urban public space, which becomes the actual scenography for dramatic disputes about different worldviews.

Directed by: Robert Rumas
Choreography by: Anna Godowska
Performance date: November 14th, 2017, 6.00 pm
Place: square in front of the Zygmunt Hübner Powszechny Theatre
Duration: up to 15 minute
Organised by: the Zygmunt Raszewski Theatre Institute
Partners: the Zygmunt Hübner Powszechny Theatre, Museum of Modern Art in Warsaw

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
wtorek 14.11.2017
18:00
18:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności