fbpx
Tango interakcje. Dialog z własnym ciałem, z muzyką i z partnerem

Tango interakcje. Dialog z własnym ciałem, z muzyką i z partnerem

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza w cztery kolejne poniedziałki lutego 2018 na warsztaty Urszuli Wojtkowiak Tango interakcje. Dialog z własnym ciałem, z...
opublikowano 12 lutego 2018

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza w cztery kolejne poniedziałki lutego 2018 na warsztaty Urszuli Wojtkowiak Tango interakcje. Dialog z własnym ciałem, z muzyką i z partnerem w ramach cyklu Ruch w Instytucie 2017/2018.

5, 12, 19, 26 lutego 2018/ Urszula WojtkowiakPrzybliżenie specyfiki komunikacji w argentyńskim tangu, m.in. ‘tangowe’ budowanie relacji (dialog z samym sobą, z rytmem i wielowarstwowością muzyczną); praca z intencją, decyzyjnością oraz słuchaniem w oparciu o strukturę i improwizację (posturalne GYROKINESIS® oraz improwizacja w kontakcie).

Ruch w Instytucie 2017/2018 to kontynuacja programu pilotażowego, który trwał od marca do czerwca 2017. W sezonie 2017/ 2018 proponujemy trzy cykle zajęć z Renatą Piotrowską-Auffret, Magdaleną Ptasznik i Tomaszem Przytyckim (wrzesień – listopad 2017), Izabelą Chlewińską, Urszulą Wojtkowiak i Katarzyną Sitarz (styczeń – marzec 2018), Anną Nowicką, Weroniką Pelczyńską i Marią Stokłosą (kwiecień – czerwiec 2018). Dwugodzinne zajęcia odbywać będą się w poniedziałki od 9:00 do 11:00.

BILETY:

Wstęp na pojedyncze zajęcia 30 pln*

KUP BILET

* cena nie dotyczy osób powyżej 60 roku życia. Osoby powyżej 60 roku życia będą mogły kupić bilet przed zajęciami w księgarni „Prospero” w Instytucie Teatralnym w cenie 15 zł.

INFORMACJE:

bilety@instytut-teatralny.pl (tel. +48 791 877 377)

ADRES:

Instytut Teatralnyim. Zbigniewa Raszewskiegoul. Jazdów 100-467 Warszawa

O WARSZTATACH W PYTANIACH DO CHOREOGRAFKI I JEJ ODPOWIEDZIACH:

Prowadząca: Urszula Wojtkowiak

1. Czym jest dla Ciebie choreografia?Choreografia to sztuka nadawania narracyjnej formy impulsom ciała w ruchu. To wypracowana i przyswojona partytura ruchowa, w ramach której możliwa jest improwizacja. Choreografia jest owocem twórczego poszukiwania ekspresji i korzystania z umiejętności oraz nabytego doświadczenia tanecznego. Jako struktura zdolna do powtórzeń, przywołuje ciało do porządku – jest doskonałym treningiem dyscypliny, pamięci i samoświadomości.

2. Co jest według Ciebie najistotniejsze w pracy z aktorem/ performerem w teatrze?Ogromnie ważna w pracy scenicznej jest empatia, uważność i intuicja. Istotne jest stworzenie warunków przyjaznych rozbudzeniu ciekawości aktora/ performera względem własnych możliwości i limitów tak, aby mógł się w nie wsłuchać i podjął próbę wejścia z nimi w dialog. Ciało otwarte na działanie zadaje pytania, które niejednokrotnie są ciekawsze niż odpowiedzi – stąd zasadnicze jest zachowanie równowagi pomiędzy prowokacją a obserwacją działania, wyostrzenie czujności na inspiracje i propozycje padające od osoby, z którą się pracuje. Ważne jest dla mnie rozbudzenie w aktorze świadomości anatomii własnego ciała i rozumienia fizyczności w całościowym spektrum, dotykającym jego zdolności sensorycznych, emocjonalnych, muzycznych i posturalnych.

3. Na czym chciałabyś/chciałbyś skupić się podczas prowadzonych przez siebie zajęć?Podczas naszego cyklu spotkań chciałabym przybliżyć specyfikę komunikacji w argentyńskim tangu, synkretyczny a zarazem spójny charakter tego tańca i wypływające z niego performatywne możliwości. Tematem przewodnim prowadzonych przeze mnie zajęć będzie dialog. Po pierwsze dialog z samym sobą i własnym ciałem. Po drugie dialog z muzyką – próba konfrontacji z rytmem i wielowarstwowością muzyczną. Po trzecie dialog z partnerem – wejście w ‘tangowe’ budowanie relacji, praca z intencją, decyzyjnością i słuchaniem w oparciu o strukturę i improwizację. Przy całej różnorodności ekspresji zależy mi na poszukiwaniu płynności działania, równowadze ciała i zdrowych zasadach ruchu. Do przybliżenia filozofii tanga wykorzystam metodę posturalnego GYROKINESIS® – metodę pracy z ciałem stworzoną z myślą o tancerzach oraz kontakt improwizację.

Urszula Wojtkowiak

Aktorka, muzyk, instruktorka tanga argentyńskiego, tancerka, certyfikowana trenerka innowacyjnej posturalnej pracy z ciałem GYROKINESIS®. Absolwentka Akademii Teatralnej DAMU w Pradze na Wydziale Aktorstwa, Autorskiej Twórczości i Pedagogiki, Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Wiedza o teatrze oraz Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Pracowała jako mim i tancerka w Operze Narodowej w Rzymie przy spektaklach Rigoletto, Cyganeria, Bal maskowy w reżyserii Leo Muscata oraz przy Tryptyku w reżyserii Damiano Micheletto. Była związana z wieloma niezależnymi teatrami oraz pojedynczymi inicjatywami performatywnymi w Polsce, w Czechach i we Włoszech. Jest współzałożycielką stowarzyszenia Passaggio Sincreto w Rzymie, promującego holistyczne myślenie o rozwoju człowieka. Prowadzi zajęcia z tanga, ekspresji ruchowej, muzykalności ciała, treningi aktorskie oraz posturalnego GYROKINESIS®. Od dziesięciu lat współpracuje z wieloma mistrzami tanga argentyńskiego oraz z osteopatami i fizjoterapeutami. Autorskie warsztaty z przygotowania ciała do tańca prowadziła w Polsce, we Włoszech, w Czechach oraz Argentynie. Przy swoim wszechstronnym przygotowaniu kładzie w nauczaniu ogromny nacisk na świadomość ciała, prawidłową posturę i doskonalenie wrażliwości muzycznej. Ciekawi ją synkretyzm artystycznego działania jako możliwość pojawiania się nowych jakości wyrazu.

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
poniedziałek 12.02.2018
09:00
09:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności