fbpx
Rezydencje badawcze w ramach projektu „Dorman. Archiwum otwarte”

Rezydencje badawcze w ramach projektu „Dorman. Archiwum otwarte”

Rezydencje badawcze są przeznaczane dla doktorantów i naukowców mających stopień naukowy. Zapraszamy osoby zajmujące się badaniami nad dramatem, teatrem...
opublikowano 16 kwietnia 2018

Rezydencje badawcze są przeznaczane dla doktorantów i naukowców mających stopień naukowy. Zapraszamy osoby zajmujące się badaniami nad dramatem, teatrem i performansami, kulturoznawców, literaturoznawców, pedagogów, socjologów kultury i przedstawicieli innych dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych. Celem rezydencji badawczych jest rozwój refleksji naukowej nad twórczością teatralną oraz spuścizną archiwalną Jana Dormana.Dorman pozostawił po sobie bogatą dokumentację teatralną i osobistą, rękopisy, maszynopisy, notatki, rysunki, projekty scenograficzne, scenariusze, fotografie, artefakty (lalki, fragmenty dekoracji), korespondencję, nagrania dźwiękowe i filmowe. Stosowane przez niego przez całe życie rozmaite strategie twórcze i archiwizacyjne pozwoliły zachować materiały prezentujące ulotne momenty pracy scenicznej, testowane pomysły inscenizacyjne, zapisy myśli, emocji i życia codziennego. Dotychczasowe opracowania jego twórczości teatralnej wykorzystują pewną część tego zbioru. A jest on bardzo bogaty i dopiero od czasu przekazania archiwum Dormana Instytutowi Teatralnemu przez Iwonę Dowsilas w 2014 roku stał się dostępny w pełnym zakresie. W trakcie porządkowania i opisu archiwum wyłoniło się bardzo dużo materiałów nieznanych. Na pierwszy pełen opis badawczy czekają liczne teczki z lat 1979-1986, dzienniki pracy, listy, zapisy pomysłów niezrealizowanych przedstawień. Badawcze rozczytywanie tych zbiorów jest częścią trzyletniego projektu „Dorman. Archiwum otwarte” (2016-2019), w ramach którego odbywają się działania na przecięciu trzech porządków: dokumentacji teatralnej, historii i teorii teatru oraz praktyki teatralnej. W 2017 roku archiwum Dormana było miejscem inspiracji i pracy grupy złożonej z teoretyków, dramaturgów, reżyserów, aktorów, pedagogów teatru, twórców niezależnych, którzy przygotowali cykl wydarzeń pod nazwą „Archiwum Dormana. Inspiracje, praktyki, refleksje”.Efektem rezydencji badawczych będzie napisanie artykułów i opracowań, które wypełnią luki w badaniach nad twórczością Dormana, poddadzą analizie z różnych perspektyw metodologicznych jego idee i praktyki artystyczne, podejmą krytyczne opracowanie źródeł archiwalnych i recepcji twórczości Dormana. Podsumowaniem rezydencji będzie monografia oraz ogólnopolska konferencja naukowa (listopad 2019).

Liczba: 6-8 rezydencji badawczychKierownik naukowy: dr Marzenna Wiśniewska (UMK w Toruniu)

Planowane formy działań podczas rezydencji badawczej:1. udział w seminariach naukowych – 3 seminaria naukowe w trakcie trwania rezydencji: maj, wrzesień, grudzień 20182. kwerenda w archiwum Jana Dormana w IT3. przygotowanie artykułu badawczego na temat twórczości i działalności Jana Dormana – ujęcie historyczne, problemowe, analizy interdyscyplinarne, badania uwzględniające nowe ujęcia metodologiczne4. współpraca przy opracowaniu haseł i artykułów na stronę internetową www.jandorman.pl5. przeprowadzenie wykładu/warsztatów lub innych działań inspirowanych badaniami nad twórczością Jana Dormana w macierzystym ośrodku naukowym6. wygłoszenie referatu na konferencji naukowej poświęconej Janowi Dormanowi – jesień 2019

Instytut Teatralny zapewnia:

  • warunki dla przeprowadzenia badań naukowych (dostęp do zasobów własnych, w tym do biblioteki, archiwum)
  • przestrzeń pracy w bibliotece IT wraz z dostępem do komputerów i internetu, dostęp WIFI na terenie IT
  • możliwość prezentacji i omówienia wyników badań w ramach seminariów oraz konferencji
  • konsultacje naukowe
  • wsparcie organizacyjne

Warunki rezydencji:

  • honorarium za realizację zadań badawczych w kwocie 6 000 zł (obejmuje ono wykonanie następujących prac: kwerendy w archiwum Jana Dormana, wygłoszenie 2 prezentacji podczas seminarium badawczego, przeprowadzenie wykładu/warsztatów w jednostce macierzystej, napisanie artykułu podsumowującego wyniki rezydencji badawczej, opracowanie hasła na stronę internetową)
  • pokrycie kosztów noclegów w Warszawie (15 noclegów trakcie całego okresu trwania rezydencji)

IT jako organizator rezydencji nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i innych wydatków stypendystów.

IT powoła zespół, który dokona wyboru uczestników programów rezydencji na podstawie pisemnych zgłoszeń.

Nabór: do 16 kwietnia 2018

Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia (wg załączonego wzoru), list motywacyjny, biogram naukowy, lista najważniejszych publikacjiZgłoszenia i wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: dorman.archiwumotwarte@instytut-teatralny.plOgłoszenie wyników naboru: 25 kwietnia 2018Pierwsze spotkanie rezydentów: 11-12 maja 2018

Karta zgłoszeniowa do pobrania (pdf):

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności