fbpx
Pedagogika Teatru – STUDIA PODYPLOMOWE

Pedagogika Teatru – STUDIA PODYPLOMOWE

Trwa nabór na dwuletnie studia podyplomowe Pedagogika Teatru. Zgłoszenia na studia w roku akademickim 2018/2019 przyjmowane będą do 10 września 2018 roku.Inicjatorem studiów...
opublikowano 25 czerwca 2018

Trwa nabór na dwuletnie studia podyplomowe Pedagogika Teatru. Zgłoszenia na studia w roku akademickim 2018/2019 przyjmowane będą do 10 września 2018 roku.

Inicjatorem studiów Pedagogika Teatru był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, który nawiązał współpracę z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia stanowią odpowiedź na duże zainteresowanie instytucji publicznych projektami z zakresu edukacji teatralnej i wywodzą się z polskich doświadczeń teatru współczesnego (zwłaszcza społecznego) i edukacji teatralnej oraz niemieckiej pedagogiki teatru.

Studia podyplomowe PEDAGOGIKA TEATRU łączą praktykę teatralną z refleksją o kulturze współczesnej. Na program składają się różnorodne warsztaty teatralne i zajęcia poświęcone m.in. alternatywnym modelom edukacji, psychologii rozwojowej, pracy projektowej. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w teatrach instytucjonalnych i offowych oraz spotykają się z wybitnymi twórcami i badaczami.

Bogaty program zajęć kształtują wybitni prowadzący, wywodzący się z różnych ośrodków akademickich, np. Uniwersytetu Warszawskiego (dr Zofia Dworakowska), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (prof. Dobrochna Ratajczakowa), Akademii Teatralnej (prof. Lech Śliwonik). Są wśród nich znani praktycy: Teatr Chorea, Grupa Studnia O., Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stopklatka”, Konrad Dworakowski, Anna Smolar, Justyna Sobczyk, Rafał Urbacki, Bogumiła Stachurska czy Wojtek Ziemilski.

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich – humanistycznych i artystycznych – z różnych grup wiekowych i społecznych. Do słuchaczy Pedagogiki Teatru należą artyści, nauczyciele, pracownicy teatrów, animatorzy kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, planują zajmować się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą lub chcą realizować autorskie programy edukacyjne i animacyjne. Należą do nich zarówno osoby stawiające pierwsze zawodowe kroki, jak  i doświadczeni praktycy, dla których stanowią one kolejne doświadczenie edukacyjne i umożliwiają autorefleksję dotyczącą dotychczasowej działalności.

Absolwenci Pedagogiki Teatru mogą znaleźć zatrudnienie w domach kultury, szkołach, zakładać organizacje pozarządowe, działać w obszarze teatru offowego, a także w rozmaitych instytucjach kulturalnych, które coraz częściej otwierają się na działania z obszaru edukacji teatralnej. Pomysłodawcy studiów kładą szczególny nacisk, by ich absolwenci byli przygotowani do realizacji własnych inicjatyw także od strony organizacyjnej i finansowej.

Zgłoszenia na studia przyjmowane są do 10 września. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17 i 18 września 2018. Pierwsze zajęcia ruszą w październiku – zjazdy odbywać się będą co 2 tygodnie, w soboty i niedziele. Całe studia trwają dwa lata (4 semestry), a ich koszt to 1200 zł za semestr, 4800 zł za całe studia.

KONTAKT:

Instytut Kultury Polskiej UW

TEL., E-MAIL:

22 55 24 505,

22 55 20 884,

podyplomowe.ikp@uw.edu.pl

Więcej informacji:

PEDAGOGIKA TEATRU

StudiaPedagogikaTeatru

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności