fbpx
Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje | konferencja

Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje | konferencja

opublikowano 13 marca 2019

13.03.2019

Twórczość teatralna Jana Dormana (1912-1986) przynależy do awangardy teatru drugiej połowy XX wieku, obok twórczości Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego czy Józefa Szajny. Jego myśl w ostatnich latach w szczególny sposób patronuje refleksji nad kształtem artystycznym polskiego teatru dla dzieci i młodzieży oraz pedagogice teatru, skupionej na podmiotowym traktowaniu dziecka jako widza oraz praktykach wzmacniających relację teatru z otoczeniem społeczno-kulturowym.

Konferencja Naukowa „Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje” jest podsumowaniem projektu „Dorman. Archiwum otwarte”, który był realizowany w Instytucie Teatralnym od 2016 roku. Trzyletnie działania dokumentalistów, badaczy, pedagogów teatru i artystów przyczyniły się do nadania spuściźnie teatralnej Dormana drugiego życia, pomogły uporządkować i zdigitalizować archiwum artysty oraz dostrzec wiele pól i tematów, które dotychczas nie poddane były badaniom lub doczekały się niepełnych opracowań.

Celem konferencji jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat całokształtu dorobku Jana Dormana, ze szczególnym uwzględnieniem nieopisanych dotychczas lat 1977-1986, wyznaczenie nowych kontekstów i metodologii badawczych do analizy jego twórczości i wielowątkowej myśli teatralnej, refleksja nad teatrem Dormana w świetle innych zjawisk teatralnych drugiej połowy XX w. i dzisiejszych praktyk artystycznych, analiza potencjału archiwum Dormana dla współczesnych badaczy i praktyków teatru.

Zapraszamy do podjęcia refleksji wokół następujących obszarów:

☂ laboratorium praktyk teatralnych Dormana – strategie dramaturgiczne i inscenizacyjne, eksperymenty artystyczno-edukacyjne, praca z aktorem, happeningi

☂ przedstawienia Jana Dormana – spektakle z lat 1977-1986, reinterpretacje przedstawień, spektakle niezrealizowane, przedstawienia dyplomowe w PWST we Wrocławiu, Dorman jako
reżyser, estetyka teatru Dormana, muzyka w teatrze Dormana, przestrzeń teatralna i koncepcje plastyczne

☂ widz w teatrze Jana Dormana – strategie aktywizacji widza, idee teatru dla dzieci i młodzieży, listy widzów, badania widowni na przykładzie przedstawień Dormana

☂ Jana Dormana koncepcja relacji teatru i otoczenia społeczno-kulturowego – teatr i szkoła, teatr w mieście, działalność edukacyjna

☂ Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”

☂ Dorman w środowisku teatralnym – relacje, listy, współpraca zagraniczna

☂ archiwum Jana Dormana w świetle koncepcji archiwum performatywnego

☂ Jan Dorman i pedagogika teatru – koncepcje, spektakle, idee Dormana w kontekście wychowania przez teatr, pedagogiki kultury i współczesnej pedagogiki teatru

☂ spadkobiercy Jana Dormana? – przedstawienia inspirowane dorobkiem teatralnym Jana Dormana, Konkurs im. Jana Dormana

Listę zagadnień podejmowanych na konferencji pozostawiamy otwartą i zachęcamy do proponowania własnych ujęć. Pragniemy, aby konferencja była okazją do szerokiej debaty o twórczości Jana Dormana i współczesnej recepcji jego teatralnych działań oraz idei.

W celu rozwijania nieopisanych dotychczas, nowych kontekstów badawczych zachęcamy do bezpośredniego skorzystania z zasobów Archiwum Jana Dormana w Instytucie Teatralnym oraz ze zbiorów cyfrowych dostępnych na stronie: www.jandorman.pl (od 30 marca 2019) oraz www.encyklopediateatru.pl

Szczegółowych informacji na temat zasobów i sposobów korzystania ze zbiorów udziela Agata Łukaszewicz: alukaszewicz@instytut-teatralny.pl

Tematy i abstrakty wystąpień nadsyłać do 15 lipca 2019 r., wypełniając ankietę online.

Aktualności także w wydarzeniu na facebooku 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Instytut Teatralny nie pokrywa kosztów podróży, noclegów i wyżywienia. Pokłosiem konferencji będzie publikacja wybranych artykułów w recenzowanej monografii.

Komitet organizacyjny:

dr Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski),

mgr Agata Łukaszewicz (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)

 

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności