fbpx
Język współczesnego teatru białoruskiego. Emancypacja czy pole walki politycznej?

Język współczesnego teatru białoruskiego. Emancypacja czy pole walki politycznej?

Język współczesnego teatru białoruskiego. Emancypacja czy pole walki politycznej? DebataЯзык современного беларусского театра....
opublikowano 31 maja 2019

Język współczesnego teatru białoruskiego. Emancypacja czy pole walki politycznej? DebataЯзык современного беларусского театра. Эмансипация или поле политической борьбы?ДискуссияWspółczesny teatr białoruski stanowi pole różnorodnych praktyk artystycznych, w którym obok tradycyjnej formy spektaklu pojawiają się performansy, których reżyserzy i autorzy często opanowują nieoczekiwane przestrzenie, tym samym proponując widzom nowe zasady gry. Takie zmiany świadczą o tym, że mimo pewnej izolacji, w której znajdują się białoruscy twórcy, reagują oni na wyzwania współczesności zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.W pierwszej części dyskusji teatrolog i krytyk Tania Arcimovich opowie czym jest dzisiejszy teatr białoruski, jakie tematy porusza, do jakich form się zwraca i w jaki sposób uczestniczy w globalnym dyskursie artystycznym. Oprócz tego poruszona zostanie kwestia języka, ponieważ w tej płaszczyźnie teatr białoruski jest dwujęzyczny – spektakle tworzone są głównie w języku rosyjskim, w mniejszym stopniu – białoruskim. Czy to znaczy, że teatr białoruski jest w pewnym sensie “kolonialny”? Czy to świadomy wybór twórców, czy też narzucony z zewnątrz schemat? Czy można wyobrazić sobie teatr białoruski bez języka rosyjskiego i o jakich przemianach w polityczno-społecznej atmosferze kraju taka zmiana mogłaby świadczyć?Moderatorka: Тania ArcimovichUczestnicy: Jolanta Kilian, Roman Pawłowski, Andriej Moskwin[RU]Беларусский театр сегодня представляет собой поле разнообразных художественных практик, где наряду с традиционной формой спектакля появляются перформансы, режиссеры и авторы которых часто осваивают неожиданные пространства, предлагая зрителям новые правила игры. Подобные изменения говорят о том, что несмотря определенную изолированность, в которой находятся беларусские художники (tworcy), они остро реагируют на изменения и вызовы современности на глобальном и локальном уровнях. В рамках первой части дискуссии театровед и критик Таня Артимович расскажет о том, что представляет собой беларусский театр сегодня, с какими темами и формами он работает и каким образом включается в глобальное художественное поле. Кроме того будет затронута тема языковой репрезентации, так как в этом смысле беларусский театр продолжает оставаться билингвистичным — спектакли создаются на русском и в меньшей степени на беларусском языке. Говорит ли это о колониальном измерении беларусского театра? Это сознательный выбор художников или навязанный «извне» конструкт? Можно ли представить беларусский театр без русского языка и о каким переменах в социально-политическом климате подобное изменение могло бы говорить?Модераторка: Таня АртимовичУчастники: Иоланта Килиан, Роман Павловский, Андрей Москвин

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
piątek 31.05.2019
17:00
17:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności