fbpx
Wytyczne dla instytucji kultury | odpowiedź na stanowisko SDT, UPT i Gildii

Wytyczne dla instytucji kultury | odpowiedź na stanowisko SDT, UPT i Gildii

opublikowano 21 maja 2020

21.05.2020

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem odmrażania polskiej gospodarki i życia publicznego, od 18 maja możliwe jest organizowanie prób, ćwiczeń i nagrań w instytucjach kultury. To ważny krok, który pozwoli na stopniowe oswajanie z nowym reżimem sanitarnym i powrót do pracy w instytucjach artystycznych.

W czasie konsultacji środowiskowych, które poprzedziły etap opublikowania zaleceń, dominowała potrzeba sformułowania formalnych ram, które dyrektorom i kierownikom zespołów będą pozwalały działać zgodnie z potrzebami każdej konkretnej instytucji. Zamysł ten został zrealizowany, a wytyczne zatwierdzone przez GIS.

Należy podkreślić, że specyfika działań poszczególnych typów teatrów, orkiestr, grup artystycznych, zarówno pod względem organizacyjnym jak i infrastrukturalnym, jest tak różnorodna, że nie ma możliwości objęcia tych zdywersyfikowanych form jednolitym formatem zaleceń.

W obszarze jednej kategorii działania artystycznego mamy do czynienia z organizacjami, które mają zupełnie inne potrzeby i możliwości dotyczące codziennej pracy. Typy siedzib, warunki lokalowe i liczebność zespołów sprawiają, że niezbędnym krokiem w powrocie do pracy, w momencie, kiedy dana organizacja ma wątpliwości dotyczące bezpiecznego działania, są konsultacje z lokalnymi ośrodkami sanitarno-epidemiologicznymi. Jest to tym bardziej potrzebne, że w przypadku pracy orkiestry, zespołu baletowego czy teatralnego, nie do uniknięcia jest praca większej ilości osób w bliskim kontakcie i korzystanie ze wspólnych, często mocno ograniczonych, powierzchni i przestrzeni komunikacyjnych, zakulisowych, technicznych. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu np. do formy działania muzeów czy planów filmowych, gdzie jest możliwe takie zarządzenie pracą, by kontakty były ograniczone.

Dostrzegając istotność głosu przedstawicieli środowiska – dyrektorów teatrów i reżyserów, zapraszamy przedstawicieli Unii Teatrów Polskich, Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatru na spotkanie robocze w celu dokonania przeglądu i optymalnego wyboru spośród możliwych modeli bezpiecznego funkcjonowania artystycznych instytucji kultury. Szczegółowe ustalenia organizacyjne zostaną dokonane w dniu 22 maja br.

W dniu 28 maja 2020 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. sytuacji teatru w czasie pandemii, powołanego z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach spotkania w gronie przedstawicieli różnych grup instytucji teatralnych, muzycznych i tanecznych przedstawione zostaną do akceptacji środowiska teatralnego wypracowane w czasie wcześniejszego spotkania roboczego uszczegółowienia do opublikowanych wytycznych.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności