fbpx
Przy IT rozpoczyna prace zespół ekspercki ds. sytuacji teatrów

Przy IT rozpoczyna prace zespół ekspercki ds. sytuacji teatrów

opublikowano 28 maja 2020

28.05.2020
W czwartek 28.05 odbędzie się pierwsze spotkanie online zespołu eksperckiego, którego głównym zadaniem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań prawnych, mających chronić podmioty prowadzące działalność teatralną, ich pracowników i współpracowników oraz łagodzić negatywne skutki spowodowane przez zagrożenie epidemiologiczne. W pracach zespołu wezmą udział praktycy pracujący w różnych obszarach teatru, przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń, a także organizatorów życia teatralnego w Polsce.

Spotkanie będzie miało charakter zamknięty (zespół będzie pracował w dwóch trybach: zamkniętym/roboczym oraz konsultacyjnym – otwartym dla wszystkich zainteresowanych).- ustalony zostanie dalszy tryb i harmonogram prac oraz omówione zadania konieczne do podjęcia w pierwszej kolejności. Wśród proponowanych tematów znalazły się między innymi: diagnoza wyzwań i zagrożeń oraz rekomendacje dotyczące procesu ponownego otwierania teatrów; ewaluacja dotychczasowych działań i programów pomocowych dla sektora kultury, w tym sposobu ich komunikowania; opracowanie zbioru dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących umów zawieranych z artystami i realizatorami; rekomendacje w zakresie oraz założeń programów rekompensujących straty poniesione przez teatry.

Pierwsze efekty prac zespołu mają być znane przed startem nowego sezonu teatralnego. Chcielibyśmy, aby przygotowane rozwiązania stanowiły kodeks dobrych praktyk i modeli działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego – zarówno dla artystów, dyrektorów teatrów, jak i ich organizatorów. Rekomendacje mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Skład Zespołu:
Natalia Dzieduszycka – TR Warszawa, dyrektor;
Jacek Głomb – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dyrektor; Unia Polskich Teatrów;
Andrzej Hamerski – Teatr Muzyczny w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. administracyjnych;Ryszard Kalinowski – Forum Środowisk Sztuki Tańca;
Katarzyna Knychalska – Ogólnopolska Offensywa Teatralna;
Agnieszka Komar-Morawska – dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, MKiDN;
Eugeniusz Korin – reżyser, dyrektor artystyczny Teatru 6. piętro;
Jacek Kowalczyk – Ostrowiecki Browar Kultury, dyrektor;
Małgorzata Langier – Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, dyrektor;
Katarzyna Meissner – Instytut Muzyki i Tańca, dyrektor;
Marta Miłoszewska – Gildia Reżyserek i Reżyserów Teatralnych;
Maciej Nowak – Teatr Polski w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. programowych;
Ewa Pilawska – Unia Polskich Teatrów (wiceprezes), dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi;
Alicja Przerazińska – Teatr Polonia, Och-Teatr, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury; Unia Teatrów Niezależnych;
Tomasz Rodowicz – Teatr CHOREA, dyrektor artystyczny;
Maksymilian Rogacki – Związek Zawodowy Aktorów Polskich;
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji;
Paweł Szkotak – Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów;
Krzysztof Szuster – Związek Artystów Scen Polskich, prezes;
Hanna Trzeciak – Teatr Wielki Opera Narodowa, zastępca dyrektora ds. finansowych i rozwoju;
Marta Wójcicka – Studio Teatralne Koło, prezes stowarzyszenia; Unia Teatrów Niezależnych.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności