fbpx
Teatr staropolski. Re: Konstrukcje. Sceny plebejskie | #WRACAMY

Teatr staropolski. Re: Konstrukcje. Sceny plebejskie | #WRACAMY

opublikowano 23 czerwca 2020

Ostrożnie wracamy do prowadzenia działalności w siedzibie Instytutu Teatralnego i spotkań na żywo z widzami. Dlatego 24 czerwca o godz. 18:00, dokładnie po 104 dniach od zawieszenia organizacji wydarzeń w IT, zapraszamy na piąty wykład Patryka Kenckiego w ramach cyklu „Teatr Staropolski. Re: Konstrukcje”. Tym razem przyjrzymy się scenom plebejskim i twórczości dramatycznej przedstawicieli niższych warstw społecznych. Spotkanie odbędzie się w nowej dyscyplinie sanitarnej i z zachowaniem „wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” opracowanych przez MKiDN, MR oraz GIS.

Na najbliższy wykład obowiązują bezpłatne zaproszenia, które można pobrać za pośrednictwem naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje o tym, co mogą Państwo zrobić przed przyjściem do IT dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa oraz o tym, co my robimy w tym zakresie dla Państwa, znajdą Państwo w mailach z potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej Instytutu zgodnie z zachowaniem wszystkich wymogów nowej dyscypliny sanitarnej i wytycznych w zakresie minimalizowania zagrożenia dla odwiedzających. Państwa bezpieczeństwo i zaufanie są dla nas najważniejsze, dlatego wprowadzamy nowe zasady sanitarne – te od jakiegoś czasu obowiązują już w przypadku korzystania ze zbiorów Instytutu Teatralnego oraz odwiedzania księgarni i kawiarni.

CO SIĘ ZMIENI?

wydarzenia w siedzibie Instytutu Teatralnego będą organizowane zgodnie z „wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”;

w czasie przebywania w sali teatralnej IT będą obowiązywały zasady: utrzymania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób (umożliwi to nowy układ widowni), zakrywania ust i nosa (jeśli zapomną Państwo o własnych środkach ochrony osobistej – zapewnimy je), dezynfekcji rąk, limitu osób przebywających w tym samym czasie we foyer i w kawiarni, ograniczania czasu przebywania w budynku IT przed i po Wydarzeniu (naszym widzom udostępnimy bezpośrednie wejście z ogrodu do sali teatralnej, możemy podjąć także decyzję o podziale widzów na mniejsze grupy wpuszczane w bezpiecznych odstępach czasu).

TEATR STAROPOLSKI

Poprzednie dwa spotkania w ramach cyklu „Teatr Staropolski. Re: Konstrukcje” odbywaliśmy w zmienionej formule – online – co było spowodowane sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie. Wykłady online re-kontruujące teatr staropolski wpisywały się w inne działania podejmowane w ramach akcji #INSTYTUTwsieci.

Cykl jest próbą prześledzenia przemian estetycznych w staropolskiej sferze widowiskowej i określenia, jak prezentuje się (staro)polskie „ciało widowiskowe”. Piąty wykład poświęcamy „scenom plebejskim”.

O staropolskich widowiskach ludowych wiemy zbyt mało, aby nakreślić ich wiarygodny obraz. W przeciwieństwie do przedsięwzięć realizowanych pod patronatem możnych mecenasów, działalność kuglarzy i ludowe obrzędy nie były należycie dokumentowane. W efekcie nie dysponujemy satysfakcjonującym wyobrażeniem o tej grupie zjawisk, która istotna wydaje się przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jej odbiorcami były najszersze rzesze społeczeństwa. Po drugie dlatego, iż właśnie w obrzędach ludowych musiały zachować się elementy starszych, częstokroć jeszcze przedchrześcijańskich tradycji.

Pozostaje się cieszyć, że dysponujemy zadowalającym stanem wiedzy o twórczości dramatycznej tworzonej przez przedstawicieli niższych warstw społecznych bądź też dokumentującej ich życie. Szczególnie interesujące wydają się teksty zaliczane do nurtu komedii rybałtowskiej, dynamicznie rozwijającej się na przełomie XVI i XVII stulecia. Sztuki należące do tego gatunku pisane były przez anonimowych autorów, niezamożnych, ale posiadających najczęściej jakieś wykształcenie. Stworzone przez nich dzieła wyróżniają się elementem społeczno-politycznej krytyki i silnym ładunkiem humoru. Skupiając się na analizie utworów, w których występuje postać Albertusa, czyli ubogiego wiejskiego nauczyciela, postaramy się ukazać fenomen komedii rybałtowskiej, w kontekście naszych wyobrażeń o staropolskich przedstawieniach plebejskich.

PATRYK KENCKI

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu „Klasyka Żywa” i wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej. Założyciel portalu „Teatrologia.info”. W przeszłości związany z warszawskim Muzeum Teatralnym, pracował również jako adiunkt na Wydziale Aktorskim i Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz jako sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Autor stu kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii „Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545-1625)”, Warszawa 2012. W tym roku ukaże się jego rozprawa „Staropolski Molière”.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

23.01 | Widowiska liturgiczne

20.02 | Widowiska misteryjne

22.04 | Przedstawienia akademickie

21.05 | Przedstawienia szkół wyznaniowych

24.06 | Sceny plebejskie

18.09 | Teatr magnacki

15.10 | Teatr królewski

19.11 | Teatr zawodowy

10.12 | Teatr Narodowy

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności