fbpx
Nowy projekt IT ze wsparciem „funduszy norweskich”

Nowy projekt IT ze wsparciem „funduszy norweskich”

opublikowano 3 sierpnia 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Kultura III edycji funduszy EOG (tzw. funduszy norweskich) – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Na tej liście znalazł się zgłoszony przez Instytut Teatralny projekt „Historia znikania – scenograficzna dekonstrukcja pamięci”, który uzyska wsparcie finansowe jako jeden z 14 spośród 57 zakwalifikowanych pomysłów.

Zgłoszony projekt ma na celu połączenie instytucji, artystów i ekspertów z Norwegii i Polski w celu usprawnienia wzajemnej wymiany i współpracy oraz zapoznania polskich artystów, badaczy i instytucji (np. Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i Muzeum Hutnictwa w Chorzowie) z metodologią badań artystycznych artistc research – podejściem, które zostało opracowane i jest praktykowane przez ekspercką instytucję z Norwegii – Norwegian Theatre Academy, Østfold University College.

Celem projektu jest refleksja nad dziedzictwem kulturowym poprzez sztukę, podjęcie tematu niechcianej pamięci (np. miasta, które zniknęło) i otworzenie tematu przemysłu węglowego i kultury węglowej Śląska w kontekście ekologii. Działania w projekcie mają na celu ukazanie sztuki jako czynnika angażującego różne społeczności w celu zwiększenia świadomości o śladach kulturowych i wspierania rozumienia historii, a przez to także teraźniejszości. Wprowadzenie metodologii opracowanej w ramach norweskiej platformy zajmującej się scenograficzną dekonstrukcją mitologii narodowych, będzie miało formę laboratoryjnych warsztatów ze studentami takich dziedzin jak: scenografia, aktorstwo, reżyseria, muzealnictwo, muzyka i praca społeczna z norweskich, polskich i innych europejskich akademii artystycznych i uniwersytetów, a także z młodymi artystami i badaczami. Warsztaty przeprowadzone na wyspie Håøya w Norwegii i na Śląsku w Polsce zakończą się prezentacją laboratoryjną.

Nazwa projektu zainspirowana została reportażem „Miedzianka. Historia znikania” napisanym w 2011 roku przez Filipa Springera.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 130 984,58 euro. Więcej informacji dotyczących oceny merytorycznej wniosków znajduje się TUTAJ.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności