fbpx
Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury

konsultacje społeczne dotyczące przygotowywanego rozporządzenia w sprawie powołanego na początku sierpnia Funduszu.
opublikowano 1 października 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło dziś konsultacje społeczne dotyczące przygotowywanego rozporządzenia w sprawie powołanego na początku sierpnia Funduszu Wsparcia Kultury. Jego wartość wyniesie 400 mln zł, które trafią do samorządowych instytucji kultury, NGO-sów i przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych z powodu epidemii SARS-CoV-2 przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia br.

Konsultacje społeczne potrwają do 3 września.
Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adresy: dlasocka@mkidn.gov.pl; wswidzinski@mkidn.gov.pl.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/kultura.

O wypłatę świadczeń w ramach Funduszu Wsparcia Kultury mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca:
– samorządowe instytucje kultury w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019;
– przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Proponowane rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla innych środowisk i instytucji artystycznych w Polsce.

Zapowiadając powołanie Funduszu prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zwracał uwagę, że „czas epidemii podkreślił ogromną rolę i znaczenie kultury w życiu społecznym”. – Wspierając twórców, dbamy, by mogła się dalej rozwijać. Na całym świecie mądre państwa pomagają swoim przedsiębiorcom – pomagają ludziom, którzy utracili możliwości zysku w związku z pandemią i polskie państwo także to robi – dodawał.

Nabór wniosków do Funduszu zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach, niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów, które określi szczegółowo warunki przyznawania wsparcia. Operatorami FWK zostały: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Wnioski będzie można składać bezpośrednio w tych dwóch instytucjach. Wypłata rekompensat nastąpi do 30 dni od złożenia wniosku.

Środki pomocowe otrzymane z FWK będą mogły zostać przeznaczone na cele statutowe, operacyjne – instytucji, firm i NGO-sów, czyli na bieżącą działalność artystyczną, eksploatację spektakli, przygotowanie premier, itd. (przyszli beneficjenci nie muszą zgłaszać projektów celowych). W procesie oceny wniosków kluczowe będą dane finansowe oraz te, które podkreślą starania wnioskodawcy o utrzymanie działalności artystycznej i zatrudnienia.

– Nasza inicjatywa jest adresowana do zinstytucjonalizowanych form działalności teatralnej właśnie jako inicjatywa rekompensująca straty, dająca możliwość solidarnego funkcjonowania i pracy. Kwota przeznaczona na wsparcie została wyliczona i oszacowana na podstawie wiarygodnego modelu. Liczymy, że będzie wystarczająca – tłumaczy Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.


Dotychczasowe wsparcie dla ludzi kultury w czasie epidemii:

1. Wielomilionowa pomoc dla przedsiębiorstw z branży kultury, NGO-sów, osób samozatrudnionych i na umowach cywilno-prawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej: dotacje, dopłaty do utrzymania miejsc pracy, postojowe (3×2 tys. zł), trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty 5 tys. zł), wakacje kredytowe, zwolnienia z podatków lokalnych itp.
2. Utworzenie specjalnego programu „Kultura w sieci” z budżetem 80 mln zł.
3. Pomoc socjalna MKiDN – budżet 16 mln zł. Przyznanych już ponad 6 tys. zapomóg.
4. Zwiększenie środków (o 55 mln zł, do 390 mln zł) i zmiany w regulaminach Programów Ministra dostosowujące procedury rozliczania projektów do obecnej sytuacji.
5. Zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do 6,5 mln zł. Przyznanych blisko 350 stypendiów.
6. Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK na kwotę 500 mln zł.
7. Specjalne wsparcie dla branży filmowej w 1. i 3. Tarczy Antykryzysowej.
8. Wystąpienie do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane.
9. Kontynuacja prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego.
10. Program NCK „Kultura-Interwencje”z budżetem 10 mln zł.
11. Przygotowywanie nowelizacji budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności.
12. Wprowadzenie voucherów, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne.
13. Umożliwienie dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności