fbpx
Pomoc psychologiczna dla artystów i pracowników teatru

Pomoc psychologiczna dla artystów i pracowników teatru

Program bezpłatnej, interwencyjnej pomocy psychologicznej dla artystów, pracowników i współpracowników teatrów.
opublikowano 18 stycznia 2021

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego uruchamia program bezpłatnej, interwencyjnej pomocy psychologicznej dla artystów, pracowników i współpracowników teatrów mierzących się ze skutkami pandemii COVID-19. Psycholodzy i terapeuci zaproszeni do współpracy będą świadczyć pomoc w formule online. Osoby, które odczuwają potrzebę takiego wsparcia, proszone są o przesłanie do 18.01.2021 wiadomości na adres pomoc@instytut-teatralny.pl

Uruchomiony program jest odpowiedzią Instytutu Teatralnego na potrzeby środowiska teatralnego, zgłaszane między innymi przez przedstawicieli związków i stowarzyszeń zawodowych podczas posiedzeń Zespołu Eksperckiego przy IT. Wpisuje się on także w inne, podejmowane przez Instytut inicjatywy mające na celu wsparcie twórców oraz pracowników wykonujących zawody związane z działalnością teatralną w problemach związanych z kryzysem pandemii.

Liczne badania podejmujące temat wpływu trwającej pandemii na zdrowie psychiczne, wykazały, że sytuacja, z którą wszyscy dziś się mierzymy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, lęku, depresji czy bezsenności. Badania prof. Paula Harrisona z Uniwersytetu Oksfordzkiego wskazują, że zagrożenia te dotyczą także osób, które przechorowały COVID-19. Z kolei według prof. Jana Heitzmana, psychiatry i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konfrontacja ze stresorem jakim był wybuch pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 „skutkuje obniżeniem sprawności i odporności psychicznej na niespotykaną skalę” i może skutkować pojawieniem się w najbliższym czasie nowej kategorii diagnostycznej dla zaburzeń psychicznych będących następstwem pandemii COVID-19. Co istotne, na zaburzenia, o których mowa wpływ ma wiele czynników – także przynależność do określonej grupy zawodowej.

Pozostajemy w przekonaniu, że jedną z grup wymagających szczególnej troski, stanowią przedstawiciele zawodów twórczych lub pracujących w tym obszarze, często zaangażowanych w przedsięwzięcia o charakterze „projektowym”, co w wielu przypadkach wiąże się z utrudnionym dostępem do opieki socjalnej. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się działalnością teatralną (artystów zatrudnionych i współpracujących z teatrami państwowymi, prywatnymi, niezależnymi; freelancerów; pracowników i współpracowników nieartystycznych, ale wykonujących pracę na rzecz teatru) do skorzystania z naszej inicjatywy.

Pomoc psychologiczna w ramach programu jest bezpłatna i udzielana online za pośrednictwem komunikatora ZOOM.US. Każda osoba objęta wsparciem może wziąć udział maksymalnie w trzech sesjach. Spotkania z psychologami i psycholożkami trwają 45-minut.

Udział w sesji pomocy psychologicznej jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu się i zarezerwowaniu spotkania. Zapisy w ramach pierwszej odsłony Programu prowadzone są przez najbliższy tydzień – od 11.01 do 18.01.2021, pod adresem: pomoc@instytut-teatralny.pl. Zapisując się na pierwsze spotkanie należy zaakceptować egulamin oraz wypełnić otrzymany formularz, który będzie podstawą do ustalenia terminu konsultacji. O wzięciu udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

– Ostatnie miesiące postawiły w trudnej sytuacji większość instytucji kultury, w tym teatry. Osoby w nich zatrudnione od długiego czasu są narażone na stres, związany ze zmianą trybu pracy lub jej brakiem, niepewnością, brakiem jasnych perspektyw zawodowych, lękiem o siebie i bliskich. Zapraszamy osoby potrzebujące rozmowy, wsparcia psychologicznego, do skorzystania z Programu. Konsultacje gwarantują poufność. Pragniemy, by inicjatywa ta pomogła pracownikom teatrów i artystom w okresie oczekiwania na powrót do normalności zawodowej – wyjaśnia psycholożka Monika Klonowska, jedna z osób zaproszonych przez Instytut Teatralny do współtworzenia programu wsparcia psychologicznego.

Pomocy psychologicznej udzielać będą:
Cezary Jacek Jaszkowski, psychoterapeuta;
Monika Klonowska, magister psychologii, konsultantka, mediatorka;
dr Agnieszka Rosińska, psycholog kliniczna, psycholog zdrowia, psychoterapeutka;
Anna Szapert, doktorantka na Uniwersytecie SWPS, terapeutka, trenerka, edukatorka.

Monika Klonowska

Jest psychologiem, konsultantką, mediatorką. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i treningu grupowego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Współpracuje z uczelniami: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas.

Zajmuje się pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych w instytucjach kultury, z zakresu rozwiązywania konfliktów i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Specjalizuje się w szkoleniach dla instytucji kultury, m.in. teatrów. Współpracuje z Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Adama Mickiewicza oraz Instytutem Teatralnym.

dr Agnieszka Rosińska

Jest psychologiem klinicznym, psychologiem zdrowia i psychoterapeutką. Udziela pomocy psychologicznej i wsparcia rozwojowego od 1992 roku. Od 1994 roku wykłada w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jako psychoterapeutka pomaga osobom dorosłym, które potrzebują wsparcia by rozwiązać swoje problemy, zmniejszyć poczucie cierpienia, osamotnienia, poradzić sobie z kryzysem zawodowym, rodzinnym, stresem, wypaleniem, depresją czy smutkiem i bezradnością. Problemy, w których pomaga dotyczą między innymi kryzysów życiowych (w tym zawodowych) i ich konsekwencji, stresu i silnej potrzeby poradzenia sobie z dotkliwym napięciem psychicznym i fizycznym, stanów depresyjnych, smutku, beznadziejności, bezradności, poczucia osłabienia sił życiowych i lęku przed codziennymi aktywnościami oraz przed tym, co przyniesie przyszłość, wypalenia zawodowego.

Anna Szapert

Pracuje jako terapeutka, trenerka i edukatorka. Współtworzy kolektyw edukacyjny Future Simple oraz program „Zawód Artystka – ćwiczenia z pracą”. Jest doktorantką na Uniwersytecie SWPS.

Pomaga osobom indywidualnym oraz prowadzą grupową w różnorodnych organizacjach. Towarzyszy w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju, wzmacnianiu wewnętrznych zasobów,  projektuje i prowadzi procesy szkoleniowe. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów osobistych i trudności relacyjnych. Szczególnie lubię pracę z artystami i instytucjami kultury. Interesuje się psychologią twórczości i poszukiwaniem sposobów wspierania twórców i twórczyń. Ukończyła szereg szkoleń coachingowych i psychoterapeutycznych (m.in. certyfikat coacha MLC, artcoacha Norman Bennet, szkolenia Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Roczny Kurs Terapii Gestalt dla Profesjonalistów, I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

Cezary Jaszkowski

Absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie oraz rocznego Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia. Uczestnik 2 letniego programu Istituto di Gestalt HCC Italy – „Gestalt perspective on psychopathology and contemporary disturbances”, kursu terapii par organizowanego przez Gestalt Associate Training Los Angeles oraz międzynarodowego programu „Gestalt w Organizacjach”, dla konsultantów i coachów pracujących podejściem Gestalt. W 2013 r. ukończył program “the Art and Science of Coaching” prowadzony we Wszechnicy Uniwersytetu Jagielonskiego przez Erickson College International.

Od 2015 prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczna gdzie pracuje z klientami indywidualnymi i parami. Na stałe współpracuje ze  Stowarzyszeniem Od-Do, pracując terapeutycznie z młodymi dorosłymi. Jako coach i psychoterapeuta wielokrotnie pracował indywidualnie z osobami z branży artystycznej. Uczestniczył także w projekcie „Artysta w Kryzysie” przeznaczonym dla zawodów kreatywnych, artystów, managerów kultury.

Pliki do pobrania

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności