fbpx
Pomoc psychologiczna | spotkania w lutym i w marcu

Pomoc psychologiczna | spotkania w lutym i w marcu

Trwają zapisy na spotkania w lutym i w marcu.
opublikowano 11 lutego 2021

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do wzięcia udziału w programie bezpłatnej, interwencyjnej pomocy psychologicznej dla artystów, pracowników i współpracowników teatrów mierzących się ze skutkami pandemii COVID-19. Trwają zapisy na spotkania w lutym i w marcu. Osoby, które odczuwają potrzebę takiego wsparcia, proszone są o przesłanie wiadomości na adres pomoc@instytut-teatralny.pl. Psycholodzy i terapeuci zaproszeni do współpracy świadczą pomoc w formule online.

Uruchomiony program jest odpowiedzią Instytutu Teatralnego na potrzeby środowiska teatralnego, zgłaszane między innymi przez przedstawicieli związków i stowarzyszeń zawodowych podczas posiedzeń Zespołu Eksperckiego przy IT. Wpisuje się on także w inne, podejmowane przez Instytut inicjatywy mające na celu wsparcie twórców oraz pracowników wykonujących zawody związane z działalnością teatralną w problemach związanych z kryzysem pandemii.

Liczne badania podejmujące temat wpływu trwającej pandemii na zdrowie psychiczne, wykazały, że sytuacja, z którą wszyscy dziś się mierzymy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, lęku, depresji czy bezsenności. Badania prof. Paula Harrisona z Uniwersytetu Oksfordzkiego wskazują, że zagrożenia te dotyczą także osób, które przechorowały COVID-19. Z kolei według prof. Jana Heitzmana, psychiatry i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konfrontacja ze stresorem jakim był wybuch pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 „skutkuje obniżeniem sprawności i odporności psychicznej na niespotykaną skalę” i może skutkować pojawieniem się w najbliższym czasie nowej kategorii diagnostycznej dla zaburzeń psychicznych będących następstwem pandemii COVID-19. Co istotne, na zaburzenia, o których mowa wpływ ma wiele czynników – także przynależność do określonej grupy zawodowej.

Pozostajemy w przekonaniu, że jedną z grup wymagających szczególnej troski, stanowią przedstawiciele zawodów twórczych lub pracujących w tym obszarze, często zaangażowanych w przedsięwzięcia o charakterze „projektowym”, co w wielu przypadkach wiąże się z utrudnionym dostępem do opieki socjalnej. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się działalnością teatralną (artystów zatrudnionych i współpracujących z teatrami państwowymi, prywatnymi, niezależnymi; freelancerów; pracowników i współpracowników nieartystycznych, ale wykonujących pracę na rzecz teatru) do skorzystania z naszej inicjatywy.

Pomoc psychologiczna w ramach programu jest bezpłatna i udzielana online za pośrednictwem komunikatora ZOOM.US. Każda osoba objęta wsparciem może wziąć udział maksymalnie w trzech sesjach. Spotkania z psychologami i psycholożkami trwają 45 minut.

Udział w sesji pomocy psychologicznej jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu się i zarezerwowaniu spotkania. Zapisy prowadzone są pod adresem: pomoc@instytut-teatralny.pl. Zapisując się na pierwsze spotkanie, należy zaakceptować regulamin oraz wypełnić otrzymany formularz, który będzie podstawą do ustalenia terminu konsultacji. Konsultacje będą odbywać się między 15 lutego a 12 marca. O wzięciu udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pomocy psychologicznej udzielają:
Cezary Jacek Jaszkowski, psychoterapeuta;
Monika Klonowska, magister psychologii, konsultantka, mediatorka;
dr Agnieszka Rosińska, psycholog kliniczna, psycholog zdrowia, psychoterapeutka;
Anna Szapert, doktorantka na Uniwersytecie SWPS, terapeutka, trenerka, edukatorka.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności