fbpx
DIG IT: nowy konkurs Instytutu Teatralnego dla działań online

DIG IT: nowy konkurs Instytutu Teatralnego dla działań online

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza konkurs na najlepsze projekty i działania teatralne zrealizowane online w czasie pandemii COVID-19.
opublikowano 20 marca 2021

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza konkurs na najlepsze projekty i działania teatralne zrealizowane online w czasie pandemii COVID-19. Zgłoszenia – w czterech kategoriach – przyjmujemy do 15 kwietnia 2021. Konkurs kierowany jest do teatrów, organizacji pozarządowych, artystów freelancerów, grup nieformalnych i przedsiębiorców. Zwycięskie projekty poznamy w maju.

– Celem Konkursu DIG IT jest dostrzeżenie i wskazanie spektakli oraz wydarzeń online, które wniosły nową jakość do polskiego życia teatralnego, a także wyróżnienie podmiotów proponujących oryginalny, ciekawy sposób kontaktu i komunikacji z widzem. Konkurs obejmuje różnorodne przedsięwzięcia teatralne zrealizowane w sieci w okresie od 12 marca 2020, czyli od dnia pierwszego zawieszenia działalności instytucji kultury, do 31 marca 2021. U podstaw naszego pomysłu leży również przekonanie, że sfera działań online pozostanie z nami po ustąpieniu pandemii jako odrębny nurt w polskim teatrze, czemu sprzyja rozwój i coraz większa dostępność nowych technologii w sztukach performatywnych – wyjaśnia Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, dyrektor Instytutu Teatralnego.

W pierwszej edycji konkursu DIG IT nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: najlepszy spektakl premierowy (przedstawienia przygotowane i zrealizowane specjalnie z myślą o ich prezentacji w internecie), najlepsze słuchowisko (powstałe poza rozgłośnią radiową), najlepszy inny projekt teatralny (przedsięwzięcia o artystycznym lub edukacyjnym charakterze – np. seriale teatralne, czytania performatywne, warsztaty – przygotowane oryginalnie w formule online), najlepsze wydarzenie teatralne przeniesione do internetu (projekty – w tym konferencje i festiwale – przygotowane pierwotnie w formie stacjonarnej, a zaadaptowane do warunków i potrzeb online). Zwycięski projekt w każdej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys zł brutto (istnieje możliwość przyznania nagród i wyróżnień pozaregulaminowych).

Zgłoszenia online oraz pocztą tradycyjną należy składać do 15 kwietnia 2021. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno teatry (w tym sceny narodowe oraz samorządowe) i organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne, artystki i artyści freelancerzy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną i organizacyjną wydarzeń w zakresie teatru. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję w danej kategorii.

– Pierwsze miesiące pandemii przyniosły teatrowi nie tylko wielki niepokój, ale także chęć utrzymania kontaktu z publicznością i poszukiwania sposobów odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Wtedy z pomocą przyszedł internet. Pierwszy etap działalności online był dla teatrów, jego twórców i organizatorów, fenomenem: fenomenem zasięgów, reakcji, kontaktu. Potwierdzają to między innymi szeroko zakrojone badania „publiczności oraz teatrów online” zlecone i prezentowane przez Instytut Teatralny – wskazuje Olga Sobkowicz, koordynatorka Konkursu. – Ale dość szybko pojawiły się też głosy krytyczne dotyczące takiej formy działalności i uczestnictwa w życiu teatralnym, porównywanych często do „protezy”. Dziś teatr w internecie nabrał kształtu, okrzepł, stał się bardziej profesjonalny, oryginalny i kreatywny – pierwszy rok pandemii pokazał także, że może iść on w parze, albo po prostu obok, teatru, który zaprasza widzów na widownię. Sądzimy, że tak już będzie – dodaje.

Zwycięskie projekty poznamy do 31 maja, a wybierze je pięcioosobowe jury, w którego skład wejdą przedstawicielki i przedstawiciele środowisk twórczych.


Konkurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności