fbpx
Trwają konsultacje społeczne ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

Trwają konsultacje społeczne ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego 5 maja skierowano do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.
opublikowano 20 maja 2021

Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego 5 maja skierowano do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Adresaci ustawy tworzący środowiska artystyczne mogą przesyłać swoje stanowisko i uwagi do projektowanej regulacji.

Celem Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego jest poprawienie sytuacji bytowej artystów w Polsce, m.in. przez ułatwienie im korzystania z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Powstanie projektu ustawy to efekt wieloletnich starań organizacji reprezentujących twórców kultury ze wszystkich dziedzin, które były konsekwencją debaty zainicjowanej w 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury (OKK). Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Systemowe zmiany mają zapewnić tysiącom artystów zawodowych m.in. znacznie łatwiejszy dostęp do programu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Koszty projektowanych rozwiązań nie obciążą podatnika, ponieważ będą finansowane z wpływów z opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników (tzw. rekompensaty na rzecz uczciwej kultury) uiszczanej przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego.Każdej osobie profesjonalnie wykonującej działalność artystyczną, która potwierdzi, że ma udokumentowany dorobek artystyczny lub jest absolwentem studiów drugiego stopnia uczelni artystycznej, przysługiwać będą określone w ustawie uprawnienia.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i postulatów dotyczących projektu ustawy na adresy:
prutkowska@kulturaisport.gov.pl oraz dik@kulturaisport.gov.pl

Konsultacje potrwają do 2 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie: www.artystazawodowy.pl

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności