fbpx
Apel Rady ds. Instytucji Artystycznych

Apel Rady ds. Instytucji Artystycznych

„Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego” – napisali członkowie Rady.
opublikowano 5 czerwca 2021

„Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego” – napisali członkowie Rady do spraw Instytucji Artystycznych w apelu do środowiska artystycznego, przypominając o trwających do 4 czerwca konsultacjach społecznych projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

Treść apelu Rady ds. Instytucji Artystycznych

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z projektem USTAWY O UPRAWNIENIACH ARTYSTY ZAWODOWEGO.

Dokument jest przełomowy dla całego środowiska kultury. Mamy poczucie, że po wielu latach oczekiwania rysuje się przed nami szansa stworzenia właściwych warunków uprawiania zawodu artysty.

Celem ustawy jest poprawienie sytuacji bytowej polskich artystów, z których około 60% osiąga przychody poniżej średniej krajowej, blisko 30% –poniżej minimalnego wynagrodzenia, a spora część w ogóle nie jest ubezpieczona. Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który nie uregulował tej kwestii. Proponowana ustawa stwarza możliwość poprawy warunków pracy artystów w duchu rozwiązań europejskich. Mechanizm finansowania systemu, który wprowadzi ustawa, nie odbiega od unijnych standardów. Opłaty reprograficzne funkcjonują w większości krajów europejskich służąc wsparciu środowisk twórców i artystów.

Prace nad projektem poprzedził cykl debat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich środowisk twórczych reprezentujących szeroki wachlarz dyscyplin, specjalności, estetyk i sympatii politycznych.

Popierając ustawę wyrażamy uznanie dla zespołu ekspertów, prawników i analityków życia kulturalnego w Polsce, którzy przez ponad trzy lata pracowali nad tym dokumentem.

Zachęcamy do dokonania analizy projektu ustawy, który znaleźć można na stronie artystazawodowy.pl i – w miarę potrzeby – do zgłaszania komentarzy i poprawek. Konsultacje społeczne trwają do 4 czerwca 2021. Zachęcamy też do włączenia się w akcję informacyjną dotyczącą prac nad ustawą.

Członkowie Rady do spraw Instytucji Artystycznych:

Marta Wierzbieniec
przewodnicząca Rady

Romana Angel, Piotr Bernatowicz, Zbigniew Cierniak, Ryszard Cieśla, Janusz Janowski,
Przemysław Kieliszewski, Jarosław Kilian, Katarzyna Meissner, Bogusław Nowak, Paweł Płoski,
Waldemar Raźniak, Jacek Rogala, Artur Szklener, Paweł Szkotak, Jan Szurmiej, Krzysztof
Szuster, Piotr Tomaszuk, Joanna Wnuk-Nazarowa, Elżbieta Wrotnowska-Gmyz

Warszawa, 20 maja 2021r.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności