fbpx
Listopad z poezją w Teatrotece Szkolnej

Listopad z poezją w Teatrotece Szkolnej

W listopadzie Teatroteka Szkolna bierze na warsztat temat poezji na lekcjach - udostępnia scenariusze zajęć i zaprasza na stacjonarne warsztaty.
opublikowano 3 listopada 2021
Temat poezji pojawił się w Teatrotece Szkolnej z okazji przypadających w tym roku okrągłych rocznic urodzin wspaniałych poetek i poetów: Julii Hartwig, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza. We współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury Teatroteka Szkolna organizuje stacjonarne tematyczne warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli. Odbędą się w SDM 6 listopada w godzinach 10:00-13:00.

Na stronie Teatroteki Szkolnej dostępnych jest wiele konspektów lekcji i zajęć związanych z poezją. Już niebawem na portalu znajdzie się sześć nowych konspektów dotyczących pracy z tekstami poetyckimi: wśród nich teksty poetów, których rocznice świętujemy w 2021 roku: Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Szczegóły dotyczące warsztatów oraz lista konspektów zajęć dostepne są na stronie Teatroteki Szkolnej.

ODWIEDŹ STRONĘ TEATROTEKASZKOLNA.PL

OBSERWUJ TEATROTEKĘ SZKOLNĄ NA FACEBOOKU


 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)


 

Teatroteka Szkolna to program, w którym proponujemy nowe spojrzenie na miejsce teatru w szkole. Tworzenie przez uczniów etiud, scenografii, tekstów, kostiumów, nie jest dla nas celem samym w sobie. Zachęcamy do tego, aby nie patrzeć na teatr przez pryzmat efektu scenicznego, ale procesu, który do niego prowadzi. We wspólnym działaniu uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną twórczość, mają okazję do wymiany myśli z innymi uczestnikami i budowania relacji wewnątrz grupy. Dzięki temu podczas lekcji i zajęć dodatkowych stają się bardziej aktywni, samodzielni i krytycznie podchodzą do podejmowanych tematów.

Takie postrzeganie teatru jest właściwe pedagogice teatru. W programie Teatroteka Szkolna zachęcamy nauczycieli do włączania jej w pracę w szkole. Proponujemy prowadzenie zajęć opartych na pracy zespołowej i twórczym wykorzystaniu elementów języka teatralnego.

Konspekty umieszczone na portalu pozwalają nauczycielowi wykorzystać teatr do refleksji nad wybranymi zagadnieniami. Podczas zajęć każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia się jako twórca i widz. Przyjęcie tych dwóch perspektyw i rozmowa w grupie uczestników są podstawą do rozwijania refleksji o sobie i otaczającym świecie.

Pedagogiczno-teatralny sposób pracy można wykorzystać do omawiania zagadnień z podstawy programowej lub do przygotowania spektakli czy prowadzenia kół zajęciowych.

 

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności