fbpx
„PRL: teatr studencki i inny” | Festiwale, festiwale…

„PRL: teatr studencki i inny” | Festiwale, festiwale…

Festiwale teatrów studenckich były w latach 70. XX wieku jednym z najistotniejszych bodźców kształtujących ruch młodego teatru.
opublikowano 26 maja 2022
Instytut Teatralny zaprasza 23 czerwca o godz. 17:00 na kolejny wykład Tadeusza Kornasia pt. „Festiwale, festiwale…”. Wykład odbywa się w ramach cyklu „PRL: teatr studencki i inny”. Bezpłatne zaproszenia dostępne są na stronie Instytutu oraz w serwisie GoOut.net.

 

Festiwale teatrów studenckich były w latach 70. XX wieku jednym z najistotniejszych bodźców kształtujących ruch młodego teatru. Podczas najważniejszych z nich – Łódzkich Spotkań Teatralnych i Lubelskiej Wiosny Teatralnej (później Konfrontacji Młodego Teatru), dochodziło do prezentacji nowych przedstawień najważniejszych grup studenckich. Ale festiwale te były też miejscem spotkania całego środowiska, dyskusji światopoglądowych, ustalania i kształtowania hierarchii… Festiwale potwierdzały siłę ruchu i w pewnym sensie wskazywały kierunki rozwoju.

Były one jednak świadectwem swoistej „schizofrenii” całego środowiska. Teatr studencki, młody teatr, teatr młodej inteligencji działał w strukturach Socjalistycznego Związku Studentów Polskich – a ta organizacja odpowiedzialna była za organizację festiwali. Tymczasem światopogląd reprezentowany przez SZSP (w środowisku studenckim wspierający linię PZPR) był kwestionowany przez większość grup studenckich. Dochodziło niekiedy do otwartych konfliktów twórców z organizatorami. Jednak bez tej organizacyjnej ramy rozwój ruchu teatrów studenckich byłby w PRL-u niemożliwy.

Owo życie festiwalowe teatrów studenckich będzie pretekstem do omówienia różnorodnych spektakli z nurtu studenckiego powstałych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Teatr Pleonazmus, Scena Plastyczna KUL, Warszawska Grupa Teatralna, Teatr Provisorium, Teatr 12a, Teatr Jedynka – to tylko wybrane zespoły, o przedstawieniach których 23 czerwca o godz. 17:00 opowie pokrótce prof. Tadeusz Kornaś.


Tadeusz Kornaś

Profesor w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się przede wszystkim teatrem polskim i powszechnym XX i XXI wieku. Teatr polski tego okresu bada w szerszym kontekście historii i przemian społecznych. Specyficzne miejsce w obszarze zainteresowań teatrem polskim zajmuje teatr „inny” – sytuujący się na peryferiach głównego obiegu artystycznego.

Odrębnym kręgiem zainteresowań jest teatr średniowieczny, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu liturgicznego. Temat ten ewokuje kolejne zagadnienia badawcze, dotyczące zagadnień dramatu i teatru religijnego.

Zajmuje się też teatrem lalki, formy, maski. Od 2017 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Teatr Lalek”.


Dotychczasowe wykłady można obejrzeć na kanale YouTube IT.

Cykl wykładów „PRL: teatr studencki i inny”

Wykłady z cyklu „PRL: teatr studencki i inny” dotyczyć będą działalności polskich teatrów studenckich oraz „poszukujących” w okresie PRL-u. W centrum opowieści znajdą się teatry, które w literaturze określane były jako studenckie (STS, Bim-Bom, Kalambur, Teatr STU, Teatr Ósmego Dnia, Teatr 77, Akademia Ruchu i inne). Jednak obok nich istniała cała grupa teatrów, które trudno zaklasyfikować, a które wpływały na rozwój ruchu studenckiego, choć działały w odmiennych strukturach organizacyjnych (jak choćby teatr uliczny, inicjatywy parateatralne, teatr drugoobiegowy po stanie wojennym…). „Inny teatr” w rozumieniu Tadeusza Kornasia to także Grotowski i Gardzienice, Węgajty. Bez Grotowskiego, jako punktu odniesienia, trudno wyobrazić sobie przekształcenia w ruchu studenckim, Gardzienice zaś od późnych lat 70. stanowiły ważną wyspę teatru alternatywnego. Gdzieś w tle jest jeszcze Tadeusz Kantor oraz różnorakie działania plastyczne. Cały ten konglomerat stanowił niezwykłe środowisko polskiego teatru w czasach PRL-u.

Harmonogram wykładów

3.02 | Czas odwilży. STS, Bim-Bom i inni
3.03 | Nowa dramaturgia, nowa poezja, nowa wizualność… mała stabilizacja
31.03 | Wokół polskiej „kontrkultury” – przełom lat 70.
21.04 | Parateatr – Para-ra-ra
23.06 | Festiwale, festiwale…
22.09 | Zawodowcy!? Teatr Ósmego Dnia, Akademia Ruchu, Teatr STU i inni
20.10 | Kultura poza centrum – Gardzienice, Węgajty i inne ośrodki
10.11 | Karnawał i wojna – teatr studencki w okresie „Solidarności” i po stanie wojennym
15.12 | „Śmierć na raty” – teatr studencki a zmierzch PRL


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 23.06.2022
17:00
17:00 Rezerwacja zaproszeń

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności