fbpx
Międzynarodowa konferencja „The Animal on Stage: Cultural Performances”

Międzynarodowa konferencja „The Animal on Stage: Cultural Performances”

International conference „The Animal on Stage: Cultural Performances”
opublikowano 2 listopada 2022

[PL]

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza 15 i 16 listopada 2022 na międzynarodową konferencję „The Animal on Stage: Cultural Performances”. Wstęp wolny. Wydarzenie w języku angielskim (bez tłumaczenia).

 

Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Zadanie „Cyrk – badanie, publikacje, prezentacje artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROGRAM KONFERENCJI

15 listopada (wtorek)

10:15 | Otwarcie konferencji

10:30-11:00 | Wykład plenarny

Peta Tait, Uniwersytet La Trobe w Melbourne (Australia), Animal Action and Emotions in Circus Performance: Nineteenth-Century Economic Opportunism

11:00-11:20 | Dyskusja

11:20-11:30 | Przerwa kawowa

11:30-13:00 | Sesja I

 • Dominika Czarnecka & Dagnosław Demski, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk (Polska), Between the Wild Steppes Left Behind and the New Metropolitan Arenas. Animal Companions at Ethnographic Shows
 • Jana Milovanović, organizacja pozarządowa Terra Vera (Słowenia), Experimenting with Otherness on the Habsburg Periphery: The case of Carl Hagenbeck’s ‘Animal Acclimatization Station’ in Brioni Islands
 • Marianna Szczygielska, Instytut Etnologii, Czeska Akademia Nauk (Czechy), ‘Have you seen Little Cohn?’ An Elephant’s Life on Display

13:00-13:15 | Przerwa kawowa

13:15-14:25 | Sesja II

 • Antonio Giarola, CEDAC – Verona: Centrum Edukacyjne ds. Dokumentacji Sztuk Cyrkowych w Weronie (Włochy), The Central Role of the Horse in the Circus Show
 • Katarzyna Szydłowska-Schiller, Muzeum Narodowe w Warszawie (Polska), The Visual Representation of Animals in Circus Based on the Art Collections of the National Museum in Warsaw

14:45-16:00 | Przerwa obiadowa

16:00-17:30 | Sesja III

 • Anna-Sophie Jürgens, Australijski Uniwersytet Narodowy w Canberze (Australia), Techno-Tentacles: Environmental Circus and the Visual Narratives of Animal Performances of the Future
 • Justyna Schollenberger, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski (Polska), Beast Comedy. Practices of Animal Humor Between Cruelty and Marvel
 • Emilia Mazur, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski (Polska), Animals as Companions in Video Games – a Chance for ‘Staying with the Trouble’

 

16 listopada (środa)

10.30-12:00 | Sesja IV

 • Stefanie Nathow, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Jumping Lions Instead of Dancing Bears: Animals in the Circus and Nazi Ideology
 • Marta Bogdańska, artystka wizualna bez afiliacji instytucjonalnej (Polska), SHIFTERS: Internet as a Cultural Spectacle of Animals in War and Espionage
 • Anna Wieczorkiewicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski (Polska) Sylwia Siedlecka, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski (Polska), Being a Hero. Animal Protagonists of Visual Narratives about ‘Average Citizens’ Confronting War

12:00-12:20 | Przerwa kawowa

12:20-13:50 | Sesja V

 • Kalina Zahova, Instytut Literatury, Bułgarska Akademia Nauk (Bułgaria), Zoos in Bulgarian Literature and Literature in Bulgarian Zoos
 • Sabina Drąg, badaczka niezależna (Niemcy), Odd Symbiosis – Parasites in the Circus
 • Zuzanna Kubiak, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski (Polska), Animal Spectators. Non-human Gaze in the Theatre and Performance Arts

13:50-15:00 | Przerwa obiadowa

15:00-16:00 | Sesja VI

 • Sara Kruszona, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Uniwersytet Warszawski (Polska), Dog Frisbee Sports Competition as an Interspecies Spectacle
 • Paweł Palcat, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski (Polska), Dog on the Stage – ‘My Anxiety is Your Anxiety’

16:00-16:30 | Zamknięcie konferencji


[ENG]

The Zbigniew Raszewski Theatre Instiute invites to the international conference „The Animal on Stage: Cultural Performances”. The conference will take place on November 15-16, 2022. Free entrance.

The conference is co-organized by Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw; Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw

Task „Circus – research, publications, artistic presentations” [„Cyrk – badanie, publikacje, prezentacje artystyczne”] has been co-financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

CONFERENCE PROGRAM

November 15, 2022 (Tuesday)

10:15 | Conference opening

10:30-11:00 | Keynote speech

Peta Tait, La Trobe University (Australia), Animal Action and Emotions in Circus Performance: Nineteenth-Century Economic Opportunism

11:00-11:20 | Discussion

11:20-11:30 | Coffee break

11:30-13:00 | Session I

 • Dominika Czarnecka & Dagnosław Demski, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences (Poland), Between the Wild Steppes Left Behind and the New Metropolitan Arenas. Animal Companions at Ethnographic Shows
 • Jana Milovanović, Terra Vera NGO (Slovenia), Experimenting with Otherness on the Habsburg Periphery: The Case of Carl Hagenbeck’s ‘Animal Acclimatization Station’ in Brioni Islands
 • Marianna Szczygielska, Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences (Czechia), ‘Have you seen Little Cohn?’ An Elephant’s Life on Display

13:00-13:15 | Coffee break

13:15-14:45 | Session II

 • Antonio Giarola, CEDAC – Verona: Educational Center for Circus Arts Documentation in Verona (Italy), The Central Role of the Horse in the Circus Show
 • Katarzyna Szydłowska-Schiller, National Museum in Warsaw (Poland), The Visual Representation of Animals in Circus Based on the Art Collections of the National Museum in Warsaw
 • Hanuš Jordan, National Museum in Prague (Czechia), Animals in the Czech Traditional Circus. Changes throughout the Time

14:45-16:00 | Lunch break

16:00-17:30 | Session III

 • Anna-Sophie Jürgens, Australian National Centre for the Public Awareness of Science of the Australian National University (Australia), Techno-Tentacles: Environmental Circus and the Visual Narratives of Animal Performances of the Future
 • Justyna Schollenberger, Institute of Polish Culture, University of Warsaw (Poland), Beast Comedy. Practices of Animal Humor Between Cruelty and Marvel
 • Emilia Mazur, Faculty of ‘Artes Liberales’, University of Warsaw (Poland), Animals as Companions in Video Games – a Chance for ‘Staying with the Trouble’

November 16, 2022 (Wednesday)

10.30-12:00 | Session IV

 • Stefanie Nathow, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Germany), Jumping Lions Instead of Dancing Bears: Animals in the Circus and Nazi Ideology
 • Marta Bogdańska, visual artist, independent researcher (Poland), SHIFTERS: Internet as a Cultural Spectacle of Animals in War and Espionage
 • Anna Wieczorkiewicz, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw (Poland) & Sylwia Siedlecka, Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw (Poland), Being a Hero. Animal Protagonists of Visual Narratives about ‘Average Citizens’ Confronting War

12:00-12:20 | Coffee break

12:20-13:50 | Session V

 • Kalina Zahova, Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria), Zoos in Bulgarian Literature and Literature in Bulgarian Zoos
 • Sabina Drąg, independent researcher (Germany), Odd Symbiosis – Parasites in Circus
 • Zuzanna Kubiak, Doctoral School of Humanities at the University of Warsaw (Poland), Animal Spectators. Non-human Gaze in the Theatre and Performance Arts

13:50-15:00 | Lunch break

15:00-16:00 | Session VI

 • Sara Kruszona, Interdisciplinary Doctoral School at the University of Warsaw (Poland), Dog Frisbee Sports Competition as an Interspecies Spectacle
 • Paweł Palcat, Wyspiański Academy of Theater Arts in Kraków – Wrocław Branch, Puppet Department (Poland), Dog on the Stage – ‘My Anxiety is Your Anxiety’

16:00-16:30 | Closing remarks


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
wtorek 15.11.2022
10:30-17:30
10:30-17:30
Wstęp wolny
środa 16.11.2022
10:30-16:30
10:30-16:30
Wstęp wolny

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności