fbpx
Pytania i odpowiedzi – OFF Polska 2023

Pytania i odpowiedzi – OFF Polska 2023

FAQ - odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Programu
opublikowano 1 marca 2023

O czym pamiętać przy składaniu wniosku?
Proszę zwrócić uwagę na wymogi formalne zawarte w §6 pkt. 2 Regulaminu. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane informacje oraz załączniki.
Prosimy również o złożenie wniosku z maila, którego używają Państwo na co dzień, i który został podany w treści wniosku.

Jak zgłosić się do Programu?
Wysyłając uzupełniony wniosek oraz kosztorys na adres offpolska@instytut-teatralny.pl do dn. 31 marca 2023 roku. Wnioski zbieramy tylko w formie elektronicznej.

Kto może złożyć wniosek do programu?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe. Jednak wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w poprzednim roku (2022), nie może zgłosić się do III edycji Programu.

W jakim formacie przesłać zgłoszenie?
Prosimy o przesłanie maila ze skanami podpisanych dokumentów, oraz plikami w wersji edytowalnej (word, exel), z których łatwiej będzie nam kopiować dane.

W którym miejscu wpisać harmonogram projektu?
Harmonogram należy wpisać w punkcie 4 wniosku o dofinansowanie.

Czy konieczny jest wkład własny?
Tak, powinien on wynieść minimalnie 10% wnioskowanej kwoty całego projektu, przy czym wysokość maksymalna wkładu nie może przekroczyć 50 0000 zł (przy uwzględnieniu zapisów regulaminu na temat źródeł pochodzenia środków na wkład własny). Wkład własny powinien znajdować się na koncie wnioskodawcy w momencie otrzymania dofinansowania (nie powinien być zakładany, jak np. przychód z biletów), będzie również musiał zostać udokumentowany w wykazie faktur/wydatków załączonym do rozliczenia dofinansowania.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?
Minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł, a maksymalna 90 000 zł.

Na co możemy przeznaczyć kwotę dofinansowania?
Założony w kosztorysie budżet powinien obejmować produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację spektaklu. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Na co nie możemy przeznaczyć środków z dofinansowania?
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
a) wydatki inwestycyjne,
b) zakup środków trwałych,
c) koszty prac remontowych oraz modernizacyjnych budynków i obiektów,
d) wyżywienie,
i inne koszty, które nie są zawarte w tabeli „koszty kwalifikowane” będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Czy mogę zgłosić projekt, który mam już gotowy? Czy mogę pozyskać środki na wznowienie spektaklu?
Nie, program OFF Polska zakłada finansowanie na pełen proces przygotowania spektaklu – od przygotowań, przez próby, do pokazów z publicznością.

Jaki jest czas na realizację projektu?
Czas na realizację zadania przewidziany jest od 15 maja 2023 do 31 października 2023 roku. Do 17 listopada 2023 roku jest czas na rozliczenie projektu.

Co zrobić jeśli nie mamy KRS?
Należy załączyć oświadczenie, że stowarzyszenie jest zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe ze wskazaniem nr wpisu i nazwy organu nadzorującego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego.

Czy jest określona grupa odbiorców/adresatów spektaklu, który zostanie wyprodukowany?
Nie, spektakle wyprodukowane dzięki dofinansowaniu mogą być kierowane do dowolnej grupy widzów.

Co to znaczy, że późniejsze zmiany w budżecie nie mogą być większe lub mniejsze niż 25%?
W kosztorysie zawierającym punkty 1, 2, 3 i podpunkty, np. 1a, 1b,1c, można dowolnie przesuwać środki między podpunktami w ramach punktu tj. między a/b/c w ramach punktu 1 np.
Natomiast między punktami 1/2/3 itd przesunięcia nie mogą być większe/mniejsze niż 25%. Ostatecznie w żadnej „dużej” kategorii (1/2/3) nie może być mniej ani więcej o 25%. Na przykładzie:

  1. Prawa autorskie – 1000 zł
  2. Promocja – 3000 zł

Czyli w kategorii „prawa autorskie” nie może być na koniec więcej niż 1250 i mniej niż 750 zł. A w kategorii „promocja” nie może być więcej niż 3750 i mniej niż 2250.

Dodatkowych informacji, w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku, udzielają pracowniczki Działu Organizacji Instytutu Teatralnego:

Krzysztof Olichwier, offpolska@instytut-teatralny.pl, tel. 733 916 116

Anna Gołębiowska, offpolska@instytut-teatralny.pl, tel. 791 877 377

DOKUMENTY

Regulamin III Programu OFF Polska
Załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 2 – kosztorys
Załącznik nr 4 – pomoc publiczna

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności