fbpx
Czy istnieje polska szkoła historii i krytyki teatru? | Call for Papers

Czy istnieje polska szkoła historii i krytyki teatru? | Call for Papers

Zapraszamy do składania propozycji tematów na konferencję naukową „Czy istnieje polska szkoła historii i krytyki teatru?”.
opublikowano 21 lipca 2023
Zapraszamy do składania propozycji tematów na konferencję naukową „Czy istnieje polska szkoła historii i krytyki teatru?” organizowaną przez Instytut Teatralny w dniach 11-12 grudnia 2023, w ramach obchodów 20-lecia istnienia Instytutu. Na zgłoszenia czekamy do 15 września.

W 1913 roku Leon Schiller opublikował słynny tekst „Nowy kierunek badań teatrologicznych”. Po kilkudziesięciu latach, w 1951 roku pytał retorycznie: cóż po „historykach teatru, dla których afisz jest tylko opisem osób dramatu i ich obsadą, raport kasowy dokumentem rachuby, którzy mają pełne zaufanie do akt urzędowych i równym kredytem darzą paszkwile gazeciarskie i poważne krytyki znawców”?

W ostatnim stuleciu badacze i krytycy teatru wzbogacili dorobek humanistyki i kultury narodowej o wiele cennych opracowań, monografii i esejów teatralnych. Czy to dość, by można mówić o polskiej szkole historii i krytyki teatru? Kim byli i kim są ludzie, którzy opisują teatr? Które opracowania, instytucje, periodyki, przedsięwzięcia stanowią kamienie milowe w dziejach polskiej teatrologii? Czy esej teatralny jest już formą historyczną, wypartą przez pozbawione walorów literackich techniczne „opisy przedstawień”, czy może wśród współcześnie piszących o teatrze są przyszli klasycy gatunku? Jacy autorzy i jakie teksty mogłyby się znaleźć w tomie, który byłby kontynuacją antologii Zbigniewa Raszewskiego „Sto przedstawień w opisach polskich autorów”? Jak mody i trendy, obowiązujące w humanistyce w przeszłości i obecnie, odciskają się na badaniach nad teatrem? Jak rysuje się przyszłość tych badań w kontekście trwającej reformy szkolnictwa wyższego i tzw. parametryzacji?

Te zagadnienia będą przedmiotem konferencji naukowej, organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w dniach 11-12 grudnia 2023, w ramach obchodów 20-lecia istnienia Instytutu.

Zapraszamy do składania propozycji tematów wystąpień do 15 września 2023. Zgłoszenia (wraz z krótką informacją o autorze) prosimy nadsyłać na adresy: jcymerman@instytut-teatralny.pl; mpiekut@instytut-teatralny.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń. Po przyjęciu tematu wystąpienia prelegenci zostaną poproszeni o nadesłanie abstraktu. Za teksty wystąpień autorzy otrzymają honorarium.

Organizator podejmie starania o opublikowanie tekstów w formie książkowej.


 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności