fbpx
„Wyspiański. Teatr obecności” | „Ja słucham, słucham i patrzę…”. Słuch, wzrok i inne zmysły w spektaklach Wyspiańskiego

„Wyspiański. Teatr obecności” | „Ja słucham, słucham i patrzę…”. Słuch, wzrok i inne zmysły w spektaklach Wyspiańskiego

Podczas wykładu przyjrzymy się zmysłowości spektakli Wyspiańskiego i temu, w jaki sposób wywierały one tak wielkie wrażenie na publiczności.
opublikowano 20 marca 2024
Instytut Teatralny zaprasza 18 kwietnia o godz. 18:00 na czwarty wykład (wstęp wolny) z cyklu „Wyspiański. Teatr obecności” pod tytułem „Ja słucham, słucham i patrzę…. Słuch, wzrok i inne zmysły w spektaklach Wyspiańskiego”. Po wykładzie, który poprowadzi dr hab. prof. UJ Dorota Jarząbek-Wasyl, odbędzie się warsztat „Dotykanie makiety” (rezerwacja miejsc).

 

Spektakle przygotowane przez Wyspiańskiego robiły ogromne wrażenie. Na czym to przeżycie polegało? Wykład poświęcony będzie spektaklom Wyspiańskiego jako wielozmysłowym zjawiskom, atakującym, angażującym w sposób pośredni lub bezpośredni nieomal wszystkie zmysły widza, włącznie z dotykiem i odczuciem temperatury. W ten sposób przedstawienia te narzucały się odbiorcom nie tylko jako całości fabularne i wypowiedzi artystyczne, literackie czy filozoficzne, które trzeba było (i często namiętnie usiłowano) odczytać, zrozumieć, lecz bardziej jako polisensoryczne, zmasowane, bardzo silne doświadczenia cielesno-zmysłowe.

Spojrzymy na to, jak w spektaklach Wyspiańskiego informacje odczytywane przez różne zmysły mogły pobudzać inne kanały odbioru, a nawet decydować o odczuciach zaburzenia równowagi czy temperatury. Czy w jego przedstawieniach wzrok ulegał deprywacji, zaś słuch uprzywilejowaniu? A może, biorąc pod uwagę celowo wywoływane na scenie szumy, hałasy i zgrzyty, było na odwrót? W teatrze Wyspiańskiego uruchamiana była również sfera haptyczna, czyli dotyku i orientacji, a wraz z nią cielesne (a nie wyłącznie intelektualne i rozumowe) zaangażowanie w doświadczenie estetyczne.

Można na to spojrzeć z dwóch perspektyw: aktorów, którzy mają kontakt z kostiumami, rekwizytami i partnerami scenicznymi; oraz widzów – wrażliwych na relacje bliskości i oddalenia aktora od rampy oraz aktorów od siebie nawzajem, ale też zapraszanych do „dotykania wzrokiem” przez obrazy i materie, do wyobrażenia, przypomnienia, odczucia właściwości taktylnych (niekiedy nieznośnych, niemiłych widzom lub zaskakujących – jak w przypadku upostaciowania trupich, martwych istot, widm lub ludzi-posągów).

Wstęp na wykład jest wolny. Po wykładzie zapraszamy do udziału w warsztacie „Dotykanie makiety” (liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy przez e-maila bilety@instytut-teatralny.pl).

Warsztat „Dotykanie makiety” skupiony będzie na temacie spektaklu „w pomniejszeniu”. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jaka jest rola makiety w pracy nad spektaklem i w poznawaniu rzeczywistości historycznego spektaklu?


O cyklu wykładów „Wyspiański. Teatr obecności”

Od „żywego” dzieła i osoby Stanisława Wyspiańskiego dzieli nas już ponad dziesięć dekad, a z nimi przypływy i odpływy interpretacji. Twórczość sceniczna autora „Wyzwolenia” (ta wystawiona za jego życia, jak i odkrywana dopiero po jego śmierci) stanowiła fascynującą i niewyczerpaną „maszynę” do wytwarzania znaczeń. Inspirował potomnych jako twórca teatru olbrzymiego, a z drugiej strony eksplorator teatru intymnego, teatru formy i teatru słowa poetyckiego. Rozpoznawano w nim artystę koloru i artystę dźwięku, wizjonera nowoczesnego narodowego akropolu i burzyciela zmurszałego postromantycznego nekropolu, malarza sceny, a z drugiej strony architekta nowych przestrzeni scenicznych. Nie negując wagi tych, i wielu innych, kategoryzacji, dr hab. prof. UJ Dorota Jarząbek-Wasyl proponuje spojrzenie uchylające – choćby tylko częściowo – potrzebę interpretacji, na rzecz tego, co (przynajmniej teoretycznie) poprzedza ją i warunkuje: przejawiania się obecności, stawania się spektaklu w oczach twórców i widzów.

Na ile i w jaki sposób Wyspiański był obecny w swoim teatrze (poprzez konkretne decyzje, formy współpracy)? Co czyniło przedstawienia – dane pod jego kierunkiem – żywymi i poruszającymi widzów w momencie powstania? Jak istniały i działały w przedstawieniach – w zetknięciu z aktorem i przestrzenią – konkretne obiekty (kostiumy, rekwizyty)? To główne pytania stawiane w projekcie „Wyspiański. Teatr obecności”, poświęconym działalności scenicznej Wyspiańskiego z lat 1898-1907, czyli od debiutu scenograficznego i dramatycznego do śmierci artysty.

Wykłady skupią się na trzech obszarach problemowych: 1) praktyki tworzenia i form współdziałania z zespołem teatralnym, jakie przyjął Wyspiański w Krakowie i Lwowie, 2) materii przedstawień artysty (roli, jaką w tym teatrze odgrywały konkretne obiekty: rekwizyty, kostiumy, dekoracje, architektura sceny), 3) reakcji publiczności na spektakle autora „Wesela”, ze szczególnym naciskiem na polisensoryczne wrażenia: wzrokowe, słuchowe, ale też dotykowe i kinestetyczne, do których prowokowały sceniczne rozwiązania wprowadzone przez Wyspiańskiego.

Spotkaniom towarzyszyć będą trzy warsztaty w mniejszym gronie (kolejno po drugim, trzecim i czwartym wykładzie). Warsztaty te mają służyć zachęcie do wspólnej lektury i rozkodowania archiwaliów teatralnych: scenariusza reżyserskiego z rysunkami sytuacyjnymi; szkicu portretowego aktora; makiety scenicznej. Przed każdym spotkaniem, z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnicy otrzymają szczegółowe instrukcje, teksty do przeczytania, zadania. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Wstęp na wykłady jest wolny.

Dorota Jarząbek-Wasyl

Dr hab., prof. UJ, pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią teatru i dramatu XIX i XX wieku, zwłaszcza procesem kreacji teatralnej, obyczajowością teatralną, sztuką aktorską oraz opisem i edycją źródeł do historii teatru. Poza kilkudziesięcioma artykułami naukowymi, wydała książki: Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycznym” (2006), Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku” (2016), Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie” (razem z Barbarą Maresz, 2019), a ostatnio m.in. rozdział poświęcony Wyspiańskiemu w pracy zbiorowej Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku”, red. D. Buchwald, D. Kosiński, Warszawa 2020) i scenariusz prapremiery dramatu Protesilas i Laodamia” Stanisława Wyspiańskiego (2022).


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 18.04.2024
18:00
18:00
Wstęp wolny

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności