fbpx
Wyniki Konkursu na pracę magisterską | 2017/2018

Wyniki Konkursu na pracę magisterską | 2017/2018

opublikowano 27 marca 2019

27.03.2019

Żadnych wyróżnień i same nagrody – jury konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie oceniło poziom tegorocznej rywalizacji jako bardzo wysoki. Najwięcej nagród – bo aż cztery – zdobyli absolwenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nazwiska laureatów poznaliśmy, jak co roku, 27 marca – w Międzynarodowym Dniu Teatru.

Jury w składzie: prof. Dariusz Kosiński (przewodniczący), prof. UKSW Katarzyna Flader-Rzeszowska, prof. UAM Juliusz Tyszka po lekturze 32 prac magisterskich nadesłanych na konkurs nagrodę główną (w wysokości 3000 zł) przyznało Zuzannie Berendt, autorce pracy „Nie taka znowu słaba. Analiza wybranych strategii artystycznych Joanny Rajkowskiej” napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Niziołka.

Druga nagroda w wysokości 2000 zł przyznana została ex aequo Stanisławowi Godlewskiemu, autorowi pracy „Leonia Jabłonkówna. Inne spojrzenie” napisanej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem  prof. UAM Ewy Guderian-Czaplińskiej; oraz Tomaszowi Fryzełowi, autorowi pracy „Sceny sprawy Dreyfusa. Afera jako widowisko” napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Niziołka.

Trzecia nagroda (1500 zł) przypadła w udziale Marcelinie Obarskiej, autorce pracy „Słodycz wyzwolenia. Zwierzęta w teatrze Romea Castelucciego”, napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Niziołka.

Laureatką Nagrody specjalnej im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego została Paulina Kubas, autorka rozprawy „Teatr im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu: instytucja-przedstawienia-publiczność”, napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Sugiery. Praca „Widzenie teatru. Fotografia teatralna w nowej perspektywie” Olgi Grzelak – napisana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Sugiery – zdobyła Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru.

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Laureaci ogłaszani są co roku, w Międzynarodowy Dzień Teatru, a nagrody wręczane w kwietniu w Instytucie Teatralnym wraz z Nagrodą Polskiego Towarzystwa  Badan Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych (w tym roku 25 kwietnia o godz. 18.00).

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności