Konkurs – Najlepsza praca magisterska

Celem Konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

Konkurs ma za zadanie wyłonienie najwartościowszych polskich prac magisterskich z zakresu będącego przedmiotem konkursu, wsparcie najmłodszych badaczy na wczesnym etapie ich karier naukowych poprzez wyróżnienie i publikację ich prac, a także popularyzację badań z zakresu wiedzy o teatrze, widowiskach i performatyki.

Laureaci ogłaszani są co roku, w Międzynarodowy Dzień Teatru, a nagrody wręczane w kwietniu w Instytucie Teatralnym wraz z Nagrodą Polskiego Towarzystwa Badan Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych.

WYNIKI KONKURSU 2019/2020

Decyzją Jury nagrodę główną (w wysokości 3000 zł) otrzymała Joanna Horowska, autorka pracy „Możliwość immersji. O teatrze Vincenta Macaigne’a” napisanej na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie pod kierunkiem dr. hab. Piotra Gruszczyńskiego. Dwie równorzędne II nagrody (każda w wysokości 2000 zł) przyznane zostały Marii Bogdaniuk, autorce pracy „Ambiwaletna ‘Burza’– między dyskursem centrum a głosem z marginesu. Analiza spektaklu baletowego Krzysztofa Pastora w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej na gruncie studiów postkolonialnych” napisanej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. hab. Jacka Kochanowskiego oraz Radosławowi Maciągowi, autorowi pracy „Poza słowami. O funkcji języka w teatrze Romeo Castelucciego” napisanej na Wydziale Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pod kierunkiem dr. hab. Beaty Guczalskiej.

Dwie równorzędne III nagrody (każda w wysokości 1500 zł) trafiły do Karoliny Kalety za pracę „Nie dla dzieci? ‘Trudne tematy’ we współczesnej polskiej dramaturgii dziecięcej” napisaną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Iwony Puchalskiej oraz do Justyny Szklarczyk, autorki pracy „Zbieraczka, bajarka, prekursorka. Szkice o miejskich śpiewaczkach tradycyjnych” napisanej w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Litwinowicz-Droździel.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia (każde w wysokości 1000 zł). Pierwsze z nich otrzymała Ewa Rucińska za pracę „Skończyłem. A właściwie nic nie powiedziałem…’ Analiza twórczości dramaturgicznej Jean-Luca Lagarce’a” napisaną na Wydziale Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Olgi Katafiasz, drugie – Martyna Walak, autorka pracy „Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny. Wątki żydowskie w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego” napisaną na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie pod kierunkiem dr. hab. Piotra Gruszczyńskiego.

Z uwagi na brak wyróżniających się prac z zakresu historii teatru polskiego oraz teorii teatru Jury postanowiło nie przyznać nagrody specjalnej im. Jerzego Gota oraz nagrody specjalnej im. Sławomira Świontka

WYNIKI KONKURSU 2017/2018

Jury w składzie: prof. Dariusz Kosiński (przewodniczący), prof. UKSW Katarzyna Flader-Rzeszowska, prof. UAM Juliusz Tyszka po lekturze 32 prac magisterskich nadesłanych na konkurs nagrodę główną (w wysokości 3000 zł) przyznało Zuzannie Berendt, autorce pracy „Nie taka znowu słaba. Analiza wybranych strategii artystycznych Joanny Rajkowskiej” napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Niziołka.

Druga nagroda w wysokości 2000 zł przyznana została ex aequo Stanisławowi Godlewskiemu, autorowi pracy „Leonia Jabłonkówna. Inne spojrzenie” napisanej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM Ewy Guderian-Czaplińskiej; oraz Tomaszowi Fryzełowi, autorowi pracy „Sceny sprawy Dreyfusa. Afera jako widowisko” napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Niziołka.

Trzecia nagroda (1500 zł) przypadła w udziale Marcelinie Obarskiej, autorce pracy „Słodycz wyzwolenia. Zwierzęta w teatrze Romea Castelucciego”, napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Niziołka.

Laureatką Nagrody specjalnej im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego została Paulina Kubas, autorka rozprawy „Teatr im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu: instytucja-przedstawienia-publiczność”, napisanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Sugiery. Praca „Widzenie teatru. Fotografia teatralna w nowej perspektywie” Olgi Grzelak – napisana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Sugiery – zdobyła Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru.

WYNIKI KONKURSU 2015/2016

Jury konkursu w składzie: prof. Dariusz Kosiński (przewodniczący), prof. AT Tomasz Kubikowski oraz prof. Ireneusz Guszpit, po lekturze 38 prac magisterskich nadesłanych na konkurs przyznało:

Nagrodę główną w wysokości 3000 zł Joannie Żygowskiej, „Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej” napisanej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany

Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru
w wysokości 2000 zł Beniaminowi Bukowskiemu za pracę „Teatr jako doświadczenie. Próba analizy zagadnienia w perspektywie filozofii sztuki Johna Deweya” powstałą pod kierunkiem prof. Krystyny Wilkoszewskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pięć wyróżnień po 1000 zł każde: Aleksandrze Gąsior za pracę „Zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa scenografii teatralnej” napisaną pod kierunkiem dr Moniki Jadzińskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Zuzannie Kann za pracę „Taniec indyjski – między archiwum a repertuarem. Sposób konstruowania postaci kobiecej na przykładzie form odissi i serajkelachau” pod kierunkiem dr Agaty Chałupnik na Uniwersytecie Warszawskim, Monice Maroszek za pracę „Escape room w Polsce: gra, zabawa, performance na żywo i performans zmediatyzowany” napisaną pod kierunkiem dr hab. Doroty Fox na Uniwersytecie Śląskim, Ewelinie Szczepanik za pracę „Walka o widza. Strategie budowania publiczności w wybranych teatrach” napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Guderian-Czaplińskiej, prof. UAM na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maciejowi Sajurowi za pracę „Szkoła aktorstwa Jana Peszka” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Szturca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Jury zadecydowało o nieprzyznaniu Nagrody specjalnej im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego, w związku z brakiem pracy o tej tematyce.

WYNIKI KONKURSU 2014/2015

Jury w składzie: przewodniczący: prof. AT Tomasz Kubikowski, członkowie: prof. UAM Ewa Guderian- Czaplińska
prof. Wojciech Dudzik

po lekturze 23 prac magisterskich nadesłanych na konkurs i dyskusji na posiedzeniu 1 marca 2016 roku przyznało:

Nagrodę główną w wysokości 3000 zł:

Alicji Müller, autorce pracy napisanej na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Łebkowskiej „Tańczyć rzeczy straszne – o związkach opowieści z ciałem” za oryginalną i nowatorską analizę zjawiska ważnego dla sztuki tańca oraz wysoką świadomość teoretyczną

Nagrodę specjalną im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego w wysokości 2000 zł:

Danielowi Stachule za pracę powstałą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Elżbiety Nowickiej „Bękarty teatru. Charakterystyka porównawcza melodramatu i libretta operowego w twórczości Wojciecha Bogusławskiego na przykładzie Izkahara, króla Guaxary oraz Herminii czyli Amazonek” za przypomnienie i unaocznienie muzycznego aspektu dramaturgii i teatru Wojciecha Bogusławskiego

dwa Wyróżnienia po 1000 zł:

Katarzynie Waligórze za pracę napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Grzegorza Niziołka „Rekwizyt aktywny: produkcja, cyrkulacja i przechowywanie rzeczy w teatrze. Rola przedmiotu w procesie pracy nad spektaklem” za interesujące rozpoznanie problematyki materialności w teatrze

Antoniemu Gustowskiemu za pracę napisaną na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Krzysztofa Rutkowskiego „Dwie tradycje ‘czynnej poezji śpiewanej’. Brassens, Gainsbourg, Wysocki, Kaczmarski” za wydobycie teatralnego aspektu pieśni poetyckiej i znakomite przekłady tekstów piosenek.

WYNIKU KONKURSU 2013/2014

Jury w składzie: przewodniczący prof. Dariusz Kosiński, członkowie prof. Ewa Guderian- Czaplińska i prof. Robert Cieślak po przeanalizowaniu 23 prac magisterskich nadesłanych na organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego konkurs dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu zadecydowało o przyznaniu dwóch Nagród głównych, po 3000 zł każda:

– dla Zofii Smolarskiej (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Wydział Wiedzy o Teatrze), za pracę „Ślepe uliczki teatru dokumentalnego. Analiza procesu produkcji spektaklu” – gry „Situation rooms” berlińskiego kolektywu Rimini Protokoll (promotor Tomasz Kubikowski) – zawierającą przenikliwą i krytyczną analizę strategii współczesnego teatru dokumentalnego z uwzględnieniem procesu produkcji i znaczenia miejsca, z którego mówi badacz;

– dla Mateusza Chaberskiego (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki) za pracę „Duchy i nawiedzone domy. Strategie modyfikowania pamięci przestrzeni zbiorowej w przedstawieniach site specific” (promotor prof. dr hab. Małgorzata Sugiera) – opartą na znakomitym rozeznaniu w najnowszych koncepcjach z zakresu performatyki i badań nad pamięcią. Ta sama praca otrzymuje Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu w wysokości 2000 zł – za udaną próbę sformułowania nowej teorii przedstawień site-specific, z uwzględnieniem zmienności percepcji przestrzeni i konstruowania pamięci.

Przyznano również dwa Wyróżnienia, po 1000 zł każde:

– dla Katarzyny Donner (PWST w Krakowie- filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, Reżyseria Teatru Lalek) za pracę „Idiomy (nowego) cyrku”, (promotor prof. dr hab. Mirosław Kocur) – w której autorka proponuje ambitną, pionierską próbę stworzenia monograficznego opisu zjawiska nowego cyrku

– dla Tomasza Ciesielskiego (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Dramatu i Teatru) – za pracę „Metoda obstrukcji Palle Granhøja” (promotor prof. dr hab. Małgorzata Leyko) – proponującą trafne zastosowanie neuronauk do badań nad tańcem współczesnym

Powiązane