fbpx
Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje

Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje

Miejsca wydarzeń:Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ul. Jazdów 1Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie, ul. Abrahama...
opublikowano 13 grudnia 2019

Miejsca wydarzeń:Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ul. Jazdów 1Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie, ul. Abrahama 10 

Zainteresowanych udziałem w Konferencji Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje w dn. 13-15 grudnia zapraszamy do bezpłatnej rejestracji poprzez FORMULARZ do 30 listopada 2019r.

Twórczość teatralna Jana Dormana (1912-1986) przynależy do awangardy teatru drugiej połowy XX wieku, obok twórczości Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego czy Józefa Szajny. Jego myśl w ostatnich latach w szczególny sposób patronuje refleksji nad kształtem artystycznym polskiego teatru dla dzieci i młodzieży oraz pedagogice teatru, skupionej na podmiotowym traktowaniu dziecka jako widza oraz praktykach wzmacniających relację teatru z otoczeniem społeczno-kulturowym.

Konferencja Naukowa „Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje” jest podsumowaniem projektu „Dorman. Archiwum otwarte”, który był realizowany w Instytucie Teatralnym od 2016 roku. Trzyletnie działania dokumentalistów, badaczy, pedagogów teatru i artystów przyczyniły się do nadania spuściźnie teatralnej Dormana drugiego życia, pomogły uporządkować i zdigitalizować archiwum artysty oraz dostrzec wiele pól i tematów, które dotychczas nie poddane były badaniom lub doczekały się niepełnych opracowań.

Celem konferencji jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat całokształtu dorobku Jana Dormana, ze szczególnym uwzględnieniem nieopisanych dotychczas lat 1977-1986, wyznaczenie nowych kontekstów i metodologii badawczych do analizy jego twórczości i wielowątkowej myśli teatralnej, refleksja nad teatrem Dormana w świetle innych zjawisk teatralnych drugiej połowy XX w. i dzisiejszych praktyk artystycznych, analiza potencjału archiwum Dormana dla współczesnych badaczy i praktyków teatru.

Szczegółowy opis Konferencji wraz z programem i harmonogramem pokazów spektakli dostępny jest w wydarzeniu na Facebooku oraz w pdf umieszczonym poniżej. 

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
piątek 13.12.2019
10:00
10:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności