fbpx
Pedagogika Teatru – studia podyplomowe

Inicjatorem studiów Pedagogika Teatru był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, który nawiązał współpracę z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia stanowią odpowiedź na duże zainteresowanie instytucji publicznych projektami z zakresu edukacji teatralnej i wywodzą się z polskich doświadczeń teatru współczesnego (zwłaszcza społecznego) i edukacji teatralnej oraz niemieckiej pedagogiki teatru.

Studia podyplomowe Pedagogika Teatru łączą praktykę teatralną z refleksją o kulturze współczesnej. Na program składają się różnorodne warsztaty teatralne i zajęcia poświęcone m.in. alternatywnym modelom edukacji, psychologii rozwojowej, pracy projektowej. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w teatrach instytucjonalnych i offowych oraz spotykają się z wybitnymi twórcami i badaczami.

Bogaty program zajęć kształtują wybitni prowadzący, wywodzący się z różnych ośrodków akademickich, np. Uniwersytetu Warszawskiego (dr Zofia Dworakowska, dr Ewelina Godlewska-Byliniak), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (prof. Dobrochna Ratajczakowa, dr Julita Wójcik). Na przestrzeni lat wykładowcami byli także doświadczeni praktycy: m.in. Konrad Dworakowski, Justyna Łagowska, Justyna Sobczyk, Bogumiła Stachurska, Wojtek Ziemilski, a także Teatr Chorea, Grupa Studnia O., Stowarzyszenie Pedagogów Teatru.

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich – humanistycznych i artystycznych – z różnych grup wiekowych i społecznych. Do słuchaczy Pedagogiki Teatru należą artyści, nauczyciele, pracownicy teatrów, animatorzy kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, planują zajmować się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą lub chcą realizować autorskie programy edukacyjne i animacyjne. Należą do nich zarówno osoby stawiające pierwsze zawodowe kroki, jak i doświadczeni praktycy, dla których stanowią one kolejne doświadczenie edukacyjne i umożliwiają autorefleksję dotyczącą dotychczasowej działalności.

Absolwenci Pedagogiki Teatru mogą znaleźć zatrudnienie w domach kultury, szkołach, zakładać organizacje pozarządowe, działać w obszarze teatru offowego, a także w rozmaitych instytucjach kulturalnych, które coraz częściej otwierają się na działania z obszaru edukacji teatralnej. Pomysłodawcy studiów kładą szczególny nacisk, by ich absolwenci byli przygotowani do realizacji własnych inicjatyw także od strony organizacyjnej i finansowej.

KONTAKT:
Instytut Kultury Polskiej UW
tel. 22 55 24 505,
tel. 22 55 20 884,
podyplomowe.ikp@uw.edu.pl
Więcej informacji: studia pedagogika teatru

fb studia pedagogika teatru

Inauguracja studiów Pedagogika Teatru 2019/2020 | Wykład o Rafale Urbackim

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności