fbpx
W hołdzie profesor Joannie Walaszek

W hołdzie profesor Joannie Walaszek

Tytuł „Ślady teatru…” nawiązuje do tytułu książki Joanny Walaszek z 2008 r. „Ślady przedstawień” będącej zbiorem jej recenzji.
opublikowano 29 września 2020
„Ślady teatru. Księga ofiarowana profesor Joannie Walaszek” zawiera dwadzieścia siedem tekstów napisanych przede wszystkim przez przyjaciół Pani profesor z różnych ośrodków akademickich i teatralnych w Polsce. Tom zawiera głównie materiały z konferencji naukowej „Inscenizator, aktor, przestrzeń w teatrze XX wieku”, która odbyła się 22 czerwca 2018 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Tytuł „Ślady teatru…” nawiązuje do tytułu książki Joanny Walaszek z 2008 r. „Ślady przedstawień” będącej zbiorem jej recenzji.

Na tom składają się artykuły pogrupowane w pięciu rozdziałach. W rozdziale „Grotowski i Swinarski” zawarto teksty poświęcone tym twórcom. Maryla Zielińska w swoim artykule śledzi losy ojca Jerzego Grotowskiego. Pozostali autorzy zaprezentowali artykuły poświęcone Konradowi Swinarskiemu. I tak, Beata Guczalska zajmuje się jego listami, Maria Napiontkowa przedstawia losy przyjaźni Konrada Swinarskiego z Tadeuszem Łomnickim, a Tadeusz Kornaś tropi wpływy STS-u w artystycznych dokonaniach tego twórcy. Ewa Dąbek-Derda przedstawia ślady dotyczące niezrealizowanej pantomimy Konrada Swinarskiego zatytułowanej roboczo „Ksiądz i karabin vel Pepesza i sutanna”. „Serce Woyzecka” autorstwa Anny Burzyńskiej poświęcone jest elementom scenografii do przedstawienia „Woyzeck”. Artykuł Małgorzaty Dziewulskiej „>>Obecność tego ludu nam przeszkadza<<” koncentruje się na wyobrażeniach ludu w jego „Dziadach”.

W rozdziale „Przedstawienia” zamieszczono artykuły Katarzyny Osińskiej, Ewy Miodońskiej-Brookes, Marii Prussak, Zbigniewa Majchrowskiego, Olgi Śmiechowicz, Dariusza Kosińskiego i Marka Dębowskiego, traktujące zarówno o poszczególnych przedstawieniach jak i dramatach. Rozdział „Aktorzy” prezentuje teksty dotyczące Konstancji Bednarzewskiej, Róży Łuszczkiewicz-Gallowej, Heleny Modrzejewskiej i Iry Aldridge’a.

Blok „Nowe przestrzenie” zawiera teksty Ewy Guderian-Czaplinskiej, Katarzyny Fazan, Moniki Kwaśniewskiej i Małgorzaty Sugiery traktujące o najnowszych zagadnieniach teatrologii i performatyki oraz o awangardowej scenografii.

W ostatnim rozdziale „Obyczaje” zamieszczono dwa teksty. Dorota Jarząbek-Wasyl w artykule „Teatr i papierosy” przemierza wieki t ropiącobecność papierosów w teatrze, a Joanna Targoń w artykule „Jak cię widzą, tak cię piszą. Style reżyserów teatralnych” ukazuje styl bycia i ubierania się reżyserów teatralnych.

Całość poprzedzają dwa wspomnienia poświęcone profesor Joannie Walaszek autorstwa Jacka Popiela i Wojciecha Szulczyńskiego.

Tom „Ślady teatru”, na który składają się artykuły dotyczące spektakli, życia twórców teatralnych, dziejów instytucji a także nowych wyzwań przed którymi staje polski teatr to zbiór tropów poszerzających teatrologiczną wiedzę.


„Ślady teatru. Księga ofiarowana profesor Joannie Walaszek”
Red. Dorota Jarząbek-Wasyl, Tadeusz Kornaś,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności