fbpx
DRAMATOPISANIE część II. Więcej czasu na przygotowanie koncepcji spektaklu

DRAMATOPISANIE część II. Więcej czasu na przygotowanie koncepcji spektaklu

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń w ramach II części programu DRAMATOPISANIE Instytutu Teatralnego.
opublikowano 18 stycznia 2021

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw napływającym do nas prośbom, zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń w ramach II części programu DRAMATOPISANIE Instytutu Teatralnego. Na koncepcje reżyserskie spektakli, które zostaną zrealizowane w oparciu o teksty laureatek – Amanity Muskarii i Antoniny Grzegorzewskiej – czekamy do 31 stycznia 2021.

Do nadsyłania zgłoszeń zapraszamy reżyserów i teatry publiczne. Eksplikację reżyserską spektaklu o objętości trzech stron maszynopisu (3-4 tysiące znaków) należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dramatopisanie@instytut-teatralny.pl. Kapituła dokona oceny zgłoszeń, kierując się następującymi kryteriami: reżyserska interpretacja dramatu, koncepcja inscenizacji tekstu (proponowana obsada, scenografia i kostiumy, muzyka, choreografia, efekty medialne), całościowa wizja spektaklu.

O przedłużeniu naboru do końca stycznia zdecydowaliśmy mając świadomość tego, że trwająca pandemia może – przez wpływ na organizację pracy w teatrach – wydłużać proces koncepcyjny i przygotowanie eksplikacji.
_____
DRAMATOPISANIE to rozpoczęty w 2020 program stypendialny, którego celem jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, towarzyszenie w procesie twórczym, popularyzację ich osiągnięć wśród czytelników i widzów teatralnych, a także upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym.

W I etapie konkursu 10 Selekcjonerów – kierowników literackich teatrów publicznych – wskazało kilkudziesięciu autorów, a Kapituła w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński (przewodniczący), Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski wybrała spośród nich dwie dramatopisarki, które otrzymały półroczne stypendia w wysokości 30 tys. zł. W ramach stypendiów powstały dwie sztuki: „Ciemna woda” autorstwa Amanity Muskarii i „La Pasionaria” Antoniny Grzegorzewskiej.

II etap konkursu polega na wyłonieniu reżyserów i teatrów publicznych, którzy we współpracy z Instytutem Teatralnym zrealizują spektakl oparty na jednym z dwóch zwycięskich dzieł dramatycznych. Do 28 lutego 2021 (nowy termin) Kapituła wybierze do współpracy maksymalnie trzy teatry publiczne. Instytut Teatralny przeznaczy na realizację spektaklu w każdym z teatrów 50 tys. zł brutto.

Zwycięskie sztuki powstałe w ramach programu zostaną także wydane nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego.

Organizatorem DRAMATOPISANIA jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności