fbpx
Czekamy [dłużej] na rezydentów V4@Theatre Nitra 2021

Czekamy [dłużej] na rezydentów V4@Theatre Nitra 2021

Zgłoszenia na rezydencję V4@THEATRE NITRA 2021 przyjmowane są do 31 sierpnia [nowy termin].
opublikowano 27 lipca 2021
Zapraszamy młodych krytyków teatralnych do nadsyłania zgłoszeń na rezydencję podczas V4@THEATRE NITRA 2021. Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu naboru do 31 sierpnia (poprzedni termin: 21 sierpnia). W ramach rezydencji, która odbędzie się w dniach 1–6 października 2021 roku w Nitrze na Słowacji, wybrani kandydaci otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniach festiwalowych, zakwaterowanie (wraz z wyżywieniem) oraz zwrot kosztów podróży.

REZYDENCJA DLA KRYTYKÓW TEATRALNYCH V4@THEATRE NITRA 2021 to kreatywne spotkanie młodych (do 35. roku życia) krytyków teatralnych z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Program rezydencji organizowany jest przez Stowarzyszenie Divadelná Nitra wspólnie z partnerami: Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytutem Sztuki i Teatru z Czech, Trafó – Centrum Sztuki Współczesnej z Węgier, słowacką sekcją AICT, Lwowskim Akademickim Teatrem Dramatycznym im. Łesi Ukrainki, Centrum Sztuki Performatywnej Łesia Kurbasa w Ukrainie, Centrum Projektów Kulturalnych AZART z Mołdawii, Narodowym Centrum Estetyki z Armenii i Unią Teatralną Federacji Rosyjskiej.

Tegoroczny warsztat zostanie poprowadzony przez wybitnego niemieckiego teoretyka teatru Stefana Tiggesa, któremu towarzyszyć będzie Darko Lukić – chorwacki teatrolog, pisarz i dramaturg. Uczestnicy będą mieli możliwość oglądania spektakli odbywających się w trakcie 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra, spotkania wybitnych europejskich twórców teatralnych oraz uczestniczenia w debatach z artystami i krytykami. Rezydenci zostaną również poproszeni o przygotowanie prezentacji na temat aktualnej sytuacji teatralnej w ich kraju, a także opublikowanie artykułu, będącego formą recenzji dotyczącej obejrzanych na festiwalu produkcji.

Program festiwalu zostanie opublikowany w sierpniu na stronie: www.nitrafest.sk.

W celu zgłoszenia kandydatury z Polski należy przesłać wypełniony formularz aplikacyjny, list motywacyjny oraz CV w języku angielskim, a także akredytację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w języku polskim na adres kmogilnicka@instytut-teatralny.pl. UWAGA! Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia [termin został wydłużony].

Wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi, kryteriami naboru oraz głównymi założeniami i przebiegiem rezydencji, które znajdują się w załączonym poniżej dokumencie.

 


Czas trwania rezydencji: 1–6 października 2021 r.
Miejsce: Nitra, Słowacja
Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2021 r.

Projekt wspierają Visegrad Fund i Slovak Arts Council.
Liczba uczestników z Polski: 2–3 osoby.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

WYNIKI NABORU
Z Polski na V4@Theatre Cirtics Residency 2021 pojedzie Ewa Mazgajska.

Kryteria naboru:

 • Krytycy teatralni do 35. roku życia (pierwszeństwo mają kandydaci, którzy rozpoczęli już swoją karierę zawodową).
 • Obywatele Polski, Czech, Węgier i Słowacji.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  • List motywacyjny (zainteresowanie rozwijaniem umiejętności prezentacji, pisania, refleksji krytycznej oraz analizy produkcji teatralnej i dramaturgii festiwalowej).
 • CV.
 • Akredytacja na napisanie recenzji o festiwalu w mediach lokalnych (pozwolenie na publikację recenzji musi być załączone do aplikacji).

Wybrani kandydaci otrzymają:

 • Zaproszenie do udziału w 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra.
 • Bezpłatne bilety na wybrane spektakle w ramach głównego programu oraz możliwość uczestniczenia w imprezach towarzyszących.
 • Zakwaterowanie ze śniadaniem.
 • Lunche w trakcie pobytu na festiwalu.
 • Zwrot kosztów podróży do Nitry (z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznego środka transportu).

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności