fbpx
Rezydencje artystyczne Instytutu Teatralnego. Białoruś

Rezydencje artystyczne Instytutu Teatralnego. Białoruś

Zapraszamy organizacje i instytucje kultury do udziału w programie rezydencji artystycznych dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych w Białorusi.
opublikowano 21 września 2021
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego uruchamia program rezydencji artystycznych dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych w Białorusi. Nabór do programu wspierającego osoby działające twórczo, dotknięte skutkami białoruskiego kryzysu politycznego, jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zwracamy się do polskich organizacji i instytucji, które wyrażą chęć przyjęcia rezydentek i rezydentów. Na zgłoszenia czekamy do 3 października. Które organizacje i na jakich zasadach mogą włączyć się w nasze działanie?

 

O zainicjowaniu programu rezydencji zdecydowaliśmy w związku z trudną – i stale pogarszającą się – sytuacją białoruskich twórczyń i twórców teatralnych (m.in. aktorów, reżyserów, scenografów, tancerzy, dramaturgów, dramatopisarzy). Dziś często nie tylko nie mogą oni pracować w swoich zawodach, ale w wielu przypadkach pozbawieni są możliwości podjęcia jakiejkolwiek innej legalnej pracy. Więcej o sytuacji białoruskich ludzi kultury przeczytać można w raporcie tamtejszego Pen Clubu. Wynika z niego między innymi, że od sierpnia ubiegłego roku udokumentowano rekordową liczbę represji wobec przedstawicieli zawodów twórczych, a działania władz nastawione są na systemowe wyniszczanie kształtowanego od ponad dekady krajobrazu kulturowego Białorusi.

Etap I: czekamy na zgłoszenia organizacji przyjmujących

Główną ideą inicjatywy powołania rezydencji artystycznych jest łączenie białoruskich przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z polskimi organizacjami/instytucjami kultury, tworzenie sieci kontaktów i stwarzanie realnych szans na podjęcie współpracy / relacji zawodowej.

Aby nasze działanie przyniosło oczekiwane i – o czym jesteśmy głęboko przekonani – niezwykle dziś potrzebne efekty, w pierwszym kroku musimy stworzyć jak najszerszą sieć podmiotów działających w Polsce, które będą gotowe przyjąć rezydentki i rezydentów. Dlatego dziś zwracamy się z taką prośbą nie tylko do teatrów, ale także do ośrodków kultury, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji prowadzących działalność artystyczną.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 3 października 2021 (liczy się kolejność zgłoszeń).
Formularz zgłoszeniowy dla organizacji/instytucji przyjmujących znajduje się pod poniższym linkiem:

FORMULARZ: WEJDŹ TUTAJ

Etap II: nabór rezydentek/rezydentów
(szczegółowe informacje dotyczące tego etapu opublikujemy 24 września)

набор для кандидатов будет объявлен 24.09.2021

W drugim etapie (od 24 września) nasze zaproszenie – w języku polskim, białoruskim i rosyjskim – skierujemy bezpośrednio do białoruskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Aplikować będą mogły osoby posiadające obywatelstwo białoruskie bądź status rezydenta Białorusi, których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatniego roku w związku z kryzysem politycznym w Białorusi. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji precyzuje paragraf 2. Regulaminu. Program nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla osób aplikujących.

Nabór kandydatek i kandydatów na rezydencje będzie otwarty dla wszystkich, ale organizacje/instytucje przyjmujące mogą również wskazywać osoby, z którymi już nawiązały lub planują nawiązać współpracę w ramach rezydencji.

 


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Zasady rezydencji

  • Rezydencja może trwać od jednego do trzech miesięcy.
  • W jej trakcie rezydentki i rezydenci znajdują się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmujących.
  • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentką/rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
  • W ramach programu organizator (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania oraz koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a organizacjom/instytucjom przyjmującym koszty opieki merytorycznej.
  • W pierwszej odsłonie programu przewidziany jest pobyt w Polsce 30 rezydentek i rezydentów z Białorusi.

HARMONOGRAM:

22 września 2021 | ogłoszenie programu rezydencji artystycznych;

I ETAP: 22 września – 3 października 2021 | nabór zgłoszeń – tworzenie sieci polskich organizacji/instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: 24 września 2021 – 6 października 2021  | rozpoczęcie naboru przyszłych rezydentek/rezydentów;

15 października – 31 grudnia 2021 | rezydencje w polskich organizacjach i instytucjach kultury.


KONTAKT / KOORDYNACJA: 

Koordynatorka programu rezydencji: Lena Tworkowska , Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org 

Tel.: +48 530864416

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności