fbpx
43 organizacje/instytucje kultury w programie rezydencji Instytutu Teatralnego

43 organizacje/instytucje kultury w programie rezydencji Instytutu Teatralnego

Zakończyliśmy pierwszy etap programu rezydencyjnego dla twórczyń i twórców z Białorusi.
opublikowano 4 października 2021
43 polskie organizacje i instytucje kultury zgłosiły się do ogłoszonego we wrześniu przez Instytut Teatralny programu rezydencji artystycznych dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych w Białorusi. To spośród nich przyszłe rezydentki i przyszli rezydenci wybierać będą miejsca pobytu. Pierwsze rezydencje rozpoczną się jeszcze w październiku, a potrwają nawet do końca roku.

 

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów oraz instytucji, a także stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury (oraz ich zespołami) i przedstawicielkami/przedstawicielami zawodów teatralnych z Białorusi.

W pierwszym etapie programu rezydencyjnego Instytutu Teatralnego zwróciliśmy się do polskich organizacji i instytucji z propozycją dołączenia inicjatywy. Wszystkie podmioty, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w programie otrzymały status „organizacji przyjmujących”.

LISTA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI DOSTĘPNY JEST TUTAJ oraz wśród załączonych plików

 

W drugim etapie, który rozpoczęliśmy 24 września, nasze zaproszenie skierowaliśmy bezpośrednio do białoruskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Nabór rezydentek/rezydentów trwa do 6 października. Zgłaszać mogą się osoby posiadające obywatelstwo białoruskie bądź status rezydenta Białorusi, których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatniego roku w związku z kryzysem politycznym w Białorusi. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji precyzuje paragraf 2. Regulaminu. Program nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla osób aplikujących.


Zasady rezydencji

  • Rezydencja może trwać od jednego do trzech miesięcy.
  • W jej trakcie rezydentki i rezydenci znajdują się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmujących.
  • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentką/rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
  • W ramach programu organizator (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania oraz koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a organizacjom/instytucjom przyjmującym koszty opieki merytorycznej.
  • W pierwszej odsłonie programu przewidziany jest pobyt w Polsce 30 rezydentek i rezydentów z Białorusi.

Więcej informacji na temat procedury zgłoszeniowej znaleźć można TUTAJ

 

HARMONOGRAM:

22 września 2021 | ogłoszenie programu rezydencji artystycznych;

I ETAP: 22 września – 3 października 2021 | nabór zgłoszeń – tworzenie sieci polskich organizacji/instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: 24 września 2021 – 6 października 2021  | rozpoczęcie naboru przyszłych rezydentek/rezydentów;

15 października – 31 grudnia 2021 | rezydencje w polskich organizacjach i instytucjach kultury.


KONTAKT / KOORDYNACJA: 

Koordynatorka programu rezydencji: Lena Tworkowska , Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org 

Tel.: +48 530864416


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności