fbpx
Oświadczenie Odzyskanej Awangardy ws. sytuacji w Ukrainie

Oświadczenie Odzyskanej Awangardy ws. sytuacji w Ukrainie

Twórcy międzynarodowego projektu badawczego Odzyskana Awangarda opublikowali oświadczenie, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec inwazji Rosji na Ukrainę.
opublikowano 4 marca 2022
Twórcy międzynarodowego projektu badawczego Odzyskana Awangarda opublikowali oświadczenie, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec inwazji Rosji na Ukrainę.

 

[PL]

Międzynarodowy projekt badawczy Odzyskana Awangarda powstał, by z cienia lepiej znanych historii potężniejszych sąsiadów wydobyć dorobek artystów teatru działających w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pokazać, że kraje te, często wiele lat walczące o swoją odrębność, stworzyły niepowtarzalne i wybitne dzieła i koncepcje artystyczne. W tym projekcie Ukraina zajmuje szczególne miejsce. Jej znakomity i oryginalny teatr, został zniszczony lub zawłaszczony przez dyktaturę ze stolicą w Moskwie; jego najwybitniejszych przedstawicieli na czele z Łesiem Kurbasem bestialsko zamordowano. Dziś Ukrainie po raz kolejny odmawia się prawa do samostanowienia i chce się zniszczyć jej odrębną tożsamość i kulturę. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tej agresji i powiązanej z nią pogardzie. Solidaryzujemy się z naszymi koleżankami Hanną Veselovską z Kijowa i Valentyną Chechyk z Charkowa oraz wszystkimi przyjaciółmi w Ukrainie.

[UA]

Міжнародний дослідницький проєкт Odzyskana Awangarda («Повернений авангард») покликаний виокремити досягнення театральних митців, які діяли в країнах Центральної та Східної Європи, вихопити їх із тіні відомих історій потужніших сусідів: показати, що ці країни створили неповторні й видатні художні твори й концепції, при цьому часто багато років поспіль виборюючи свою незалежність.

У цьому проєкті Україна посідає особливе місце. Її блискучий і оригінальний театр знищила або привласнила диктатура зі столицею в Москві; найвидатніших його представників на чолі з Лесем Курбасом по-звірячому вбито. Сьогодні ворог укотре переступає через право України на самовизначення і хоче знищити її ідентичність і культуру. Ми рішуче проти цієї агресії та пов’язаної з нею зневагою. Ми солідаризуємося з нашими друзями по всій Україні, особливо з Ганною Веселовською з Києва та Валентиною Чечик із Харкова.

[ENG]

The international research project Reclaimed Avant-garde was created to highlight achievements of theatre artists working in Central-Eastern Europe, bringing them out from under the shadow of the known histories of their more powerful neighbors: to show that these countries created unique, outstanding works and artistic concepts, often fighting for years to take their distinct place. Ukraine has held a special space in this project. Its excellent and original theatre was destroyed and taken over by the dictatorship with its capital in Moscow, its most prominent representatives such as Les Kurbas were bestially murdered. Today Ukraine again faces the denial of its right to independence and the devaluation of its own identity and culture. We strongly oppose this aggression and the contempt that feeds it. We stand in solidarity with our colleagues and friends in Ukraine, and especially with Hanna Veselovska from Kyiv, and Valentyna Chechyk from Kharkiv.

 

Tania Arcimovič, Martin Bernátek, Alexandra Chiriac, Wojciech Dudzik, Małgorzata Dziewulska, Dorota Fox, Anca Hațiegan, Zoltán Imre, Jan Jiřík, Jesse Larner, Višnja Kačić Rogošić, Ketevan Kintsurashvili, Anna Korzeniowska-Bihun, Dariusz Kosiński, Małgorzata Leyko, Milan Madjarev, Marina Milivojević Mađarev, Justyna Michalik-Tomala, Krystyna Mogilnicka, Kamelia Nikolova, Martynas Petrikas, Asta Petrikienė, Boris Senker, Przemysław Strożek, Edīte Tišheizere, Tomaž Toporišič, Edyta Zielnik

 

Odzyskana Awangarda to międzynarodowy projekt badawczo-artystyczny zainicjowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z okazji obchodów Roku Awangardy 2017. Odwołuje się bezpośrednio do przedsięwzięć teatralnych pierwszej połowy XX wieku jako źródła inspiracji dla współczesnych twórców, redefiniując przy tym zjawisko historycznej awangardy z obecnej perspektywy wypracowanej przez historyków oraz praktyków kultury z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności