fbpx
Podyplomowe Studia Pedagogika Teatru | Rekrutacja przedłużona

Podyplomowe Studia Pedagogika Teatru | Rekrutacja przedłużona

Zgłoszenia na studia można przesyłać do 30 września. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się 4 i 5 września.
opublikowano 26 września 2022
Rekrutacja na podyplomowe studia Pedagogika Teatru, które Instytut Teatralny prowadzi wspólnie z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, został przedłużony. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą 4 i 5 października. Studia podyplomowe Pedagogika Teatru łączą praktykę teatralną z refleksją o kulturze współczesnej. Na program składają się różnorodne warsztaty teatralne i zajęcia poświęcone m.in. alternatywnym modelom edukacji, psychologii rozwojowej, pracy projektowej. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w teatrach instytucjonalnych i offowych oraz spotykają się z wybitnymi twórcami i badaczami.

 

REJESTRACJA W IRK

Zapisy na studia odbywają się w systemie IRK UW. W celu zapisania się na studia w pierwszej kolejności należy utworzyć konto w systemie IRK, a następnie w zakładce Studia wybrać „Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru”. Przy opisie studiów wyświetla się zielony guzik „Zapisz się”. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się wymagane dokumenty do wypełnienia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • podanie o przyjęcie na studia;
 • 3 zdjęcia;
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Od 2022 roku obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł, należy ją uiścić do końca trwania tury zapisów w systemie IRK.

PRZEJDŹ DO SYSTEMU IRK UW

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Egzamin kwalifikacyjny trwa około 20 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Punktem wyjścia do przeprowadzenia egzaminu będzie życiorys i opisane w nim doświadczenia zawodowe. Egzamin służy poznaniu kandydatek i kandydatów, ich motywacji oraz potrzeb, które stoją za decyzją podjęcia studiów. Egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 4-5 października w formie stacjonarnej w Instytucie Kultury Polskiej.

Podczas egzaminu oceniane będą:

 • gotowość, otwartość kandydata/kandydatki, możliwość realnego uczestniczenia w intensywnym programie studiów;
 • znajomość programu studiów;
 • zainteresowania kandydata/kandydatki z obszaru kultury współczesnej, w szczególności projektów artystyczno-społecznych, w tym pedagogiki teatru.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 6 października i będą przekazane kandydatowi/kandydatce drogą mailową. Osoba przyjęta jest zobowiązana do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Toku Studiów osobiście lub pocztą tradycyjną do 12 października.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • zapisy w systemie IRK: 26 września 2022 – 30 września 2022
 • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 PLN): do 30 września 2022
 • termin egzaminów kwalifikacyjnych: 4-5 października 2022
 • termin ogłoszenia wyników egzaminów kwalifikacyjnych: 6 października 2022
 • termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 6 października 2022
 • składanie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte: 6 października 2022 – 12 października 2022

CZAS TRWANIA I KOSZTY

Czas:

 • 2 lata, 4 semestry
 • zjazdy co 2 tygodnie, w soboty w godz. 11-18.30 i niedziele w godz. 9-16.30

Opłaty:

 • 1200 zł za semestr
 • 4800 zł za całe studia

 

 

PROGRAM STUDIÓW

Studia przygotowują do:

 • prowadzenia warsztatów teatralnych oraz innych działań edukacyjnych i animacyjnych;
 • pracy teatralnej z różnymi grupami w szkołach, teatrach, ośrodkach; kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych;
 • inicjowania i prowadzenia grup teatralnych i projektów partycypacyjnych.

Program:

 • zajęcia teoretyczne, m.in. kategorie kultury, teorie teatru, teatr społeczny;
 • warsztaty z reżyserii, pracy z ciałem, słowem, przestrzenią i dźwiękiem i in.;
 • konwersatoria przygotowujące do pracy w grupie, m.in. psychologia rozwojowa i edukacja alternatywna;
 • wizyty studyjne wprowadzające w kontekst instytucjonalny działań pedagogiczno-teatralnych.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności