fbpx
Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską | 2020/2021

Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską | 2020/2021

Adepci wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach - nie zwlekajcie. Na zgłoszenia macie czas tylko do końca października.
opublikowano 11 października 2021
Do 31 października czekamy na zgłoszenia do kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Jego celem jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie, który znajdziecie wśród załączonych plików.

 

Zgłoszenia (zawierające prace i formularze zgłoszeniowe) należy przesłać do 31 października 2021 roku w dwóch formach, elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl) i papierowej (na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów l, z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”). Decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania wiadomości e-mail.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi tradycyjnie 27 marca 2022, kiedy obchodzić będziemy kolejny Międzynarodowy Dzień Teatru. Najlepsze prace wskaże trzyosobowe Jury – w jego skład wchodzą pracownicy naukowi uczelni wyższych lub instytutów naukowych.

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności