fbpx
Dokumenty dla rezydentów [PL]

Dokumenty dla rezydentów [PL]

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów.
opublikowano 22 kwietnia 2022
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna II etap naboru do programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Białorusi i Ukrainy w polskich teatrach i instytucjach/organizacjach kultury. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2022 roku. Pierwsze rezydencje rozpoczną się w maju 2022 roku.

 

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów oraz instytucji, a także stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury (oraz ich zespołami) i przedstawicielkami/przedstawicielami zawodów teatralnych z Białorusi i Ukrainy.

W pierwszym kroku programu rezydencyjnego Instytutu Teatralnego zwróciliśmy się do polskich organizacji i instytucji, które są zainteresowane przyjęciem rezydentek i rezydentów. O szczegółach trwającego do 15 kwietnia 2022 roku naboru dla organizacji/instytucji można przeczytać TUTAJ.

Drugi krok to zaproszenie, które kierujemy bezpośrednio do białoruskich i ukraińskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru, a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Kto może zostać rezydentką/rezydentem?

Rezydentką lub rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo Białorusi lub Ukrainy bądź status rezydenta w tym kraju, których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatniego roku w związku z sytuacją kryzysową w kraju pochodzenia. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji określa paragraf 2. Regulaminu.

Nabór na rezydencje jest otwarty. Istnieje możliwość wskazania w zgłoszeniu instytucji, z którą kandydatka lub kandydat już nawiązali lub planują nawiązać współpracę w ramach rezydencji.

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony TUTAJ, dołączając do niego CV lub portfolio oraz ewentualne referencje.

Na podstawie przesłanych informacji Instytut Teatralny zaproponuje wybranym kandydatkom i kandydatom instytucję przyjmującą, w której możliwe będzie odbycie rezydencji.

Jeśli kandydatka lub kandydat planują odbyć rezydencje w konkretnej placówce, organizacji lub instytucji kultury, należy upewnić się, że instytucja zgłosiła się do udziału w programie w charakterze strony przyjmującej.

Lista polskich instytucji i organizacji, które są gotowe przyjąć rezydentki i rezydentów umieszczona jest na stronie Instytutu Teatralnego i aktualizowana na bieżąco.

Zasady rezydencji

  • Rezydencja może trwać od 1 do 6 miesięcy w terminie od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
  • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej.
  • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
  • W ramach Programu Instytut Teatralny zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania, koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a także zapewnia dostęp do nauki języka polskiego.

Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów:

Przy ocenie zgłoszeń rezydentek/rezydentów pod uwagę brane będą następujące kryteria:

  • Stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ostatnim roku z powodu kryzysowej sytuacjj w Białorusi i Ukrainie.
  • Doświadczenie zawodowe i artystyczne kandydatki lub kandydata.
  • Zgodność oczekiwanego przez organizację/instytucję przyjmującą profilu potencjalnego rezydenta z CV/portfolio kandydatki lub kandydata.
  • Pierwszeństwo zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.


HARMONOGRAM:

8 marca 2022 | ogłoszenie programu rezydencji artystycznych;

I ETAP: od 8 marca do 15 kwietnia 2022 roku | nabór zgłoszeń, tworzenie bazy polskich organizacji/instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: od 15 marca do 15 kwietnia 2022 roku | nabór zgłoszeń przyszłych rezydentek/rezydentów;

od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku | rezydencje w polskich organizacjach i instytucjach kultury.


KONTAKT / KOORDYNACJA:

Koordynatorka programu rezydencji:
Lena Tworkowska
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
@: ltworkowska@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 530 864 416

W sprawach związanych z innymi formami wsparcia twórczyń i twórców z Ukrainy prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym:

@: infopoint@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 790 219 211


 

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności