fbpx
Rezydencje artystyczne Instytutu Teatralnego | Ukraina-Białoruś
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza instytucje kultury i organizacje pozarządowe do udziału w drugiej edycji programu rezydencji artystycznych. W tym roku, w związku z wojną w Ukrainie, kolejny etap programu – nabór dla rezydentów – poszerzony został o przedstawicielki i przedstawicieli zawodów kreatywnych związanych z teatrem w Ukrainie.

 

O zainicjowaniu programu rezydencji zdecydowaliśmy w 2021 roku w związku z represjami wobec twórczyń i twórców teatralnych w Białorusi (m.in. aktorów, reżyserów, scenografów, tancerzy, dramaturgów, dramatopisarzy). Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że w trybie pilnym i przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowaliśmy się poszerzyć program rezydencji o twórczynie i twórców z Ukrainy. Do naszego kraju napływa coraz większa liczba ukraińskich uchodźców, którym spontanicznie oferowana jest pomoc państwa, instytucji publicznych, organizacji humanitarnych i osób prywatnych w zakresie podstawowych potrzeb. Są wśród nich również artyści związani z teatrem. Dla nich właśnie postanowiliśmy uruchomić pomoc długofalową – dać możliwość zatrudnienia i organizacji życia w Polsce. Nie zapominamy również o artystach białoruskich, represjonowanych przez reżim Łukaszenki, dla których pierwotnie pomyślany był program rezydencji.

Kto i na jakich zasadach może włączyć się w nasze działanie?

Główną ideą inicjatywy powołania rezydencji artystycznych jest łączenie ukraińskich i białoruskich przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych związanych z teatrem z polskimi organizacjami/instytucjami kultury, tworzenie sieci kontaktów i stwarzanie realnych szans na podjęcie współpracy / relacji zawodowej.

Aby nasze działanie przyniosło oczekiwane efekty, w pierwszym kroku musimy stworzyć jak najszerszą sieć podmiotów działających w Polsce, które będą gotowe przyjąć rezydentki i rezydentów. Dlatego dziś zwracamy się z taką prośbą nie tylko do teatrów, ale także do ośrodków kultury, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji prowadzących działalność artystyczną.

Do udziału w programie zgłosić się mogą instytucje/organizacje z siedzibą w Polsce o dowolnej formie organizacyjnej, prowadzące działalność związaną z teatrem i deklarujące gotowość przyjęcia co najmniej jednego twórcy lub twórczyni z Ukrainy lub Białorusi do odbycia rezydencji artystycznej. Lista Instytucji Przyjmujących będzie zamieszczona na stronie programu i uaktualniana na bieżąco.

Zasady rezydencji

Rezydencja artystyczna może trwać od jednego do sześciu miesięcy. W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej. Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą. W ramach Programu organizator (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania oraz koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a organizacjom/instytucjom przyjmującym koszty opieki merytorycznej.

W ramach programu rezydencji przewidziany jest pobyt w Polsce 60 twórczyń i twórców z Ukrainy i Białorusi.


 

Instytucja Przyjmująca będzie odpowiedzialna za opiekę merytoryczną nad Rezydentem, jak i przebiegiem całej Rezydencji, w miarę możliwości udostępniając własne zasoby – sale prób, pokoje gościnne, pracownie, a także sprzęty niezbędne do brania udziału w kursie języka polskiego, jeśli Rezydent nie posiada własnych.

W ramach Programu Instytucja Przyjmująca otrzyma wsparcie finansowe od Instytutu na pokrycie kosztów obsługi merytorycznej, tj. wyznaczenie Przedstawiciela pomagającego Rezydentowi czy zorganizowanie pozostałej opieki artystycznej i logistycznej, a także częściowy zwrot kosztów, poniesionych w związku z zakwaterowaniem Rezydenta.

Szczegółowe warunki udziału w Programie dostępne są w Regulaminie.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2022 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowy


HARMONOGRAM:

8 marca 2022 | ogłoszenie programu rezydencji artystycznych;

I ETAP: od 8 marca – do 15 kwietnia 2022 | nabór zgłoszeń – tworzenie sieci polskich organizacji/instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: od 15 marca – do 15 kwietnia 2022 | rozpoczęcie naboru przyszłych rezydentek/rezydentów;

1 maja – 31 grudnia 2022 | rezydencje w polskich organizacjach i instytucjach kultury.


KONTAKT / KOORDYNACJA:

Koordynatorka programu rezydencji:
Lena Tworkowska
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
@: ltworkowska@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 530864416


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności