fbpx
Nowe miejsce w sieci. Pismo „MONITOR” w Encyklopedii Teatru Polskiego

Nowe miejsce w sieci. Pismo „MONITOR” w Encyklopedii Teatru Polskiego

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer przygotowanego przez redakcję Encyklopedii Teatru Polskiego "Monitora" - półrocznika adresowanego do użytkowników ETP oraz do społeczności badaczy teatru.
opublikowano 23 lipca 2022
„Monitor” Encyklopedii Teatru Polskiego będzie się ukazywał dwa razy w roku. Pierwszy numer czasopisma – w formie pliku PDF z aktywnymi linkami – dostępny jest TUTAJ („Monitor” można czytać online lub pobrać bezpośrednio na wybrane urządzenie).

 

Pierwszy numer „Monitora” to dwa zasadnicze działy – WarsztatowyRedakcyjny – wypełnione blokami tematycznymi. W części pierwszej są to: Opisy przedstawień (a w nim teksty Dariusza Kosińskiego, Marty Bryś i Janusza Legonia), Reflektor na „Dziady” (teksty Doroty Buchwald, Rafała Węgrzyniaka, Magdaleny Raszewskiej i Zbigniewa Majchrowskiego), Teatralia (tekst Pauliny Orth) i Biografie (opracowane przez Grażynę Chmielewską). W części „redakcyjnej” zamieszczono między innymi recenzje najnowszych książek w Czytelni ETP („Krypty Gustawa” autorstwa Leszka Kolankiewicza, antologii „Polska awangarda teatralna 1919–1939” Justyny Michalik-Tomali i „Dejmka” Joanny Biernackiej-Płoskiej) oraz teksty Doroty Buchwald, Moniki Krawul, Mateusza Żurawskiego i Janusza Legonia pozwalające zajrzeć „na zaplecze” redakcyjnej pracy, samej Encyklopedii Teatru Polskiego i do Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej Instytutu Teatralnego.

SPIS TREŚCI („Monitor” Encyklopedii Teatru Polskiego 2022, nr 1)

Od redakcji

WARSZTATOWE

Opisy przedstawień

 • Dariusz Kosiński
  „W stronę narracji. Przegląd opisów przedstawień zamieszczonych w Encyklopedii Teatru Polskiego”
 • Marta Bryś
  „Dzień dobry, czy spektakl będzie też online?”
 • Janusz Legoń
  „Zapis filmowy jako źródło. Bablet i inni”

Call for papers

 • Opis przedstawienia teatralnego jako współczesny problem badawczy

Reflektor na „Dziady”

 • Dorota Buchwald
  Dziady w Encyklopedii Teatru Polskiego
 • Rafał Węgrzyniak
  Dziady w inscenizacji Wyspiańskiego
 • Rafał Węgrzyniak
  Dziady w inscenizacji Schillera
 • Magdalena Raszewska
  Dziady w inscenizacji Dejmka
 • Zbigniew Majchrowski
  Dziady w inscenizacji Swinarskiego

Teatralia

 • Paulina Orth
  „Teatralia w czasopismach nieteatralnych”

Biografie

 • Grażyna Chmielewska
  Michelle Rachel Zahorska, Janina Morawska, Jadwiga Grossman

REDAKCYJNE

ETP + PDT

 • Dorota Buchwald, Monika Krawul, Mateusz Żurawski, Janusz Legoń
  ETP i Pracownia Dokumentacji Teatru

Książki
Nowe książki w Czytelni ETP

 • Leszek Kolankiewicz o „Krypcie Gustawa”
 • Justyna Michalik-Tomala o antologii „Polska awangarda teatralna 1919–1939”
 • Joanna Biernacka-Płoska o „Dejmku”

Najnowsze nabytki

Notki i fiszki

 • Na marginesie prac redakcyjnych

V Zjazd PTBT

 • Badania teatralne: aktualne wyzwania

 

 

 


Okładka: rysunek „Głuchawy i krótkowzroczny teatroman” – z XIX-wiecznej prasy niemieckiej lub francuskiej, przedrukowany w „Wiadomościach Literackich” 1928, nr 8.


 

 

Redaktorzy „Monitora ETP” (Dorota Buchwald, Wojciech Dudzik, Dariusz Kosiński, Janusz Legoń) o idei jego powstania:

Encyklopedia Teatru Polskiego ma już siedem lat. Z wielu stron słyszymy, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić jakiekolwiek działanie badawcze, wydawnicze, edukacyjne, wystawiennicze, a nawet artystyczne, bez sięgnięcia do zasobów platformy elektronicznej, którą oddaliśmy do użytkowania w 2015 roku, w rocznicę 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

Nasza Encyklopedia nawiązuje w sposób oczywisty do oświeceniowych idei upowszechniania wiedzy, choć przecież jej kształt w niczym nie przypomina klasycznego wydawnictwa. Ponad milion osób korzystających rocznie ze stale powiększającego się zasobu ETP daje nam poczucie, że poszliśmy właściwą drogą, łącząc za pomocą elektronicznej platformy wiedzę uporządkowaną (przygotowywaną specjalnie dla ETP) i źródła, bazy danych, kolekcje multimediów, cyfrowe książki i czasopisma, zdigitalizowane wersje dokumentów i informacje o dostępnych w Sieci archiwach.

Jesteśmy przekonani, że czas już zrobić krok dalej.

Początkom teatru publicznego w Polsce towarzyszył „Monitor”, ukazujące się dwa razy w tygodniu pismo o hybrydycznym (podobnie do naszej Encyklopedii) charakterze – informacyjno-publicystyczne, ale także, jak na ówczesne czasy, często nowatorskie w treści i formie ze względu na wprowadzanie nowych, nieznanych wówczas gatunków literackich.

Wśród wielu spraw publicznych zajmowało się też teatrem. Do dziś cenione są jego zasługi dla kształtowania postaw świadomego odbiorcy teatru, który starał się być czymś więcej niż tylko atrakcyjnym widowiskiem.

Przy wszystkich oczywistych różnicach nasze ambicje nie są wcale odległe i dlatego odważyliśmy się zaproponować Państwu nasz „Monitor” ETP. Do działania zmotywowało nas przede wszystkim poczucie, że po siedmiu latach powinniśmy Państwa zaprosić także na „zaplecze”, do naszego redakcyjnego pokoju (materialnie nieistniejącego), żeby nasza praca stała się bardziej widoczna i lepiej prezentowana na zewnątrz.

Zależy nam też na pozyskaniu do współpracy nowych autorek i autorów, nie ma bowiem co ukrywać, że po początkowej fali sporego zainteresowania i zaangażowania we współpracę z ETP wiele osób zajmujących się badaniami i historią teatru skupiło się na własnych zajęciach. Mamy świadomość, że osoby prowadzące badania teatralne dysponują ograniczonym czasem i zasobem sił. Na dodatek pandemia spowodowała, że dotychczasowe formy spotkań i prezentacji naszych działań w postaci publicznych dyskusji (np. podczas otwartych seminariów metodologicznych poprzedzających uroczystość wręczania dorocznych nagród Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych) nie były przez długi czas możliwe. Z drugiej strony wzrosło w sposób wcześniej nieobserwowany zainteresowanie zasobami cyfrowymi i komunikacją za pośrednictwem Internetu. Uznaliśmy więc, że czas najwyższy na nowy impuls i nową przestrzeń współpracy pod egidą ETP. Zapraszamy!

Redakcja „Monitora” ETP

 


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności