fbpx
Rezydencje Artystyczne Instytutu Teatralnego dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy

Rezydencje Artystyczne Instytutu Teatralnego dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy

II ETAP: Nabór dla twórczyń i twórców — do 28.02.2023r.
opublikowano 13 lutego 2023
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna drugi etap naboru do programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy i Białorusi w polskich teatrach i instytucjach/organizacjach kultury. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2023 roku. Pierwsze rezydencje rozpoczną się w kwietniu 2023 roku.

 

II ETAP: Nabór dla twórczyń i twórców — do 28.02.2023 r.

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów, a także stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury (oraz ich zespołami) i przedstawicielkami/przedstawicielami zawodów teatralnych z Białorusi i Ukrainy.

W pierwszym etapie tegorocznego programu rezydencyjnego Instytut Teatralny zwrócił się do polskich organizacji i instytucji zainteresowanych przyjęciem rezydentek i rezydentów. O szczegółach trwającej do 28 lutego 2023 roku rejestracji dla organizacji/instytucji można przeczytać TUTAJ.

Teraz otwarte zaproszenie kierujemy bezpośrednio do białoruskich i ukraińskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru, teatrologii, a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Kto może zostać rezydentką/rezydentem?

Rezydentką lub rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo Ukrainy lub Białorusi (bądź status rezydenta w jednym z tych krajów), których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z kryzysem politycznym lub wojną. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji określa paragraf 2. Regulaminu.

Nabór na rezydencje jest otwarty dla wszystkich zawodowo aktywnych przedstawicieli i przedstawicielek zawodów teatralnych, spełniających warunki wskazane w Regulaminie. Istnieje możliwość wskazania w zgłoszeniu instytucji, z którą kandydatka lub kandydat już nawiązali lub planują nawiązać współpracę w ramach rezydencji.

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony w języku białoruskim TUTAJ, albo w języku ukraińskim TUTAJ dołączając do niego CV lub portfolio oraz ewentualne referencje.

Na podstawie przesłanych informacji Instytut Teatralny zaproponuje wybranym kandydatkom i kandydatom instytucję przyjmującą, w której możliwe będzie odbycie rezydencji.

Jeśli kandydatka lub kandydat planują odbyć rezydencje w konkretnej placówce, organizacji lub instytucji kultury, należy upewnić się, że instytucja zgłosiła się do udziału w programie w charakterze strony przyjmującej.

Lista polskich instytucji i organizacji, które są gotowe przyjąć rezydentki i rezydentów umieszczona jest na stronie Instytutu Teatralnego i aktualizowana na bieżąco.

Zasady rezydencji

  • Rezydencja może trwać od 1 do 3 miesięcy w terminach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku oraz od 1 września do 30 listopada 2023 roku.
  • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej.
  • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
  • W ramach Programu Instytut Teatralny wypłaca osobom odbywającym rezydencje koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a także zapewnia dostęp do nauki języka polskiego.

Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów:

Przy ocenie zgłoszeń rezydentek/rezydentów pod uwagę brane będą następujące kryteria:

  • stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ciągu ostatnich 2 lat wskutek kryzysu politycznego lub wojny w kraju, w tym wykluczenie z wykonywania zawodu,
  • doświadczenie zawodowe i artystyczne Wnioskodawcy, potencjał zgłaszanego celu Rezydencji,
  • zgodność oczekiwanego przez Instytucję Przyjmującą profilu potencjalnego Rezydenta z CV/portfolio Wnioskodawcy,
  • w przypadku osób, który odbywały rezydencję w roku poprzedzającym zgłoszenie – ocena ankiety ewaluacyjnej z zeszłego roku oraz sprawozdania instytucji przyjmującej.

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.


 

HARMONOGRAM:

I ETAP: od 31 stycznia do 28 lutego 2023 | rejestracja Instytucji Przyjmujących – tworzenie sieci polskich instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: od 13 lutego do 28 lutego 2023 | zgłoszenia przyszłych rezydentek/rezydentów;

1 kwietnia – 30 czerwca oraz 1 września – 30 listopada 2023 | rezydencje twórczyń i twórców teatralnych z Białorusi i Ukrainy w polskich teatrach, organizacjach i instytucjach kultury.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI

LOGOTYP


KONTAKT / KOORDYNACJA:

LENA TWORKOWSKA
koordynatorka programu Rezydencji Artystycznych
ltworkowska@instytut-teatralny.pl

NATALIA KRASILNIKOVA
koordynatorka (kontakt z rezydentami z Ukrainy)
tel. +48 730 236 231
rezydencje@instytut-teatralny.pl

OLA
koordynatorka (kontakt z rezydentami z Białorusi)
tel. +48 570 105 201
rezydencje-kontakt@instytut-teatralny.pl

W sprawach związanych z innymi formami wsparcia twórczyń i twórców z Ukrainy prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym w godzinach 10-16 czasu polskiego:

OLEKSANDRA
koordynatorka InfoPoint UA, kontakt z rezydentami z Ukrainy
tel. +48 790 219 211
infopoint@instytut-teatralny.pl


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności