fbpx
Przestrzenie Sztuki Teatr | Zmiana terminu naboru wniosków

Instytut Teatralny zaprasza samorządowe instytucje, ośrodki i centra kultury, a także organizacje pozarządowe do konkursu na operatorów programu Przestrzenie Sztuki. Termin zgłoszeń został przedłużony do 7 kwietnia.

 

Do konkursu mogą się zgłaszać się instytucje gotowe udostępnić własną przestrzeń niezależnym artystom teatru. Największe szanse będą miały projekty osadzone w lokalnym środowisku, odpowiadające na potrzeby widzów i artystów regionu. Ważne są także ich możliwości rozwijania w kolejnych latach. Operatorzy muszą mieć odpowiednie zaplecze techniczne i wkład własny.

Komisje konkursowe Instytutu Teatralnego i Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do końca kwietnia wyłonią pięciu operatorów w dziedzinie tańca oraz pięciu w dziedzinie teatru – każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 600 000 tys. złotych.

Jednocześnie zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  1. § 9 ust. 2 zyskuje brzmienie: ”Realizacja zadania odbywa się między 1 maja a 14 grudnia 2023 roku.”
  1. § 10 ust. 1 zyskuje brzmienie: „Zadania w ramach Programu finansowane są w okresie od momentu podpisania Umowy do dnia 14 grudnia roku, w którym przyznano dofinansowanie albo w innym ustalonym w Umowie okresie, poprzez wydatkowanie wszystkich otrzymanych środków od Organizatora w terminie określonym w Umowie, w tym przez zapłatę zobowiązań publiczno-prawnych /ZUS, US/. Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu zostaną przekazane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. Umowa będzie określać m.in. warunki realizacji zadania, okres wydatkowania środków, zasady przesuwania kosztów w budżecie zadania, sposób i termin rozliczenia, a także prawa i obowiązki stron.”

Aplikacje konkursowe i pytania prosimy przesyłać na adres: przestrzeniesztuki@instytut-teatralny.org

Informacji udziela:

Jadwiga Majewska, koordynatorka projektu Przestrzenie Sztuki Teatr
tel.: +48 791 507 502

Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.


 

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności