Przestrzenie Sztuki

Przestrzenie Sztuki

Rozpoczęty w 2020 program powołania interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy instytucji centralnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i samych artystów.

PRZESTRZENIE SZTUKI 2023

Rozstrzygnięty został konkurs na Operatorów programu Przestrzenie Sztuki Teatr i Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego od 2020 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Program Przestrzenie Sztuki opiera się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym (w dziedzinie tańca), a jego celem jest wspieranie artystów niezależnych w ich działalności.

Po raz pierwszy w trzyletniej historii programu Przestrzenie Sztuki, nabór na Operatorów odbył się w formule konkursowej. Zgłaszać mogły się samorządowe instytucje oraz organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednią infrastrukturą do tego, by zapewnić artystom nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej, przestrzeń odo prowadzenia działań artystycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ


Instytut Teatralny zaprasza samorządowe instytucje, ośrodki i centra kultury, a także organizacje pozarządowe do konkursu na operatorów programu Przestrzenie Sztuki. Termin zgłoszeń został przedłużony do 7 kwietnia.

 

Do konkursu mogą się zgłaszać się instytucje gotowe udostępnić własną przestrzeń niezależnym artystom teatru. Największe szanse będą miały projekty osadzone w lokalnym środowisku, odpowiadające na potrzeby widzów i artystów regionu. Ważne są także ich możliwości rozwijania  w kolejnych latach. Operatorzy muszą mieć odpowiednie zaplecze techniczne i wkład własny.

Komisje konkursowe Instytutu Teatralnego i Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do końca kwietnia wyłonią pięciu operatorów w dziedzinie tańca oraz pięciu w dziedzinie teatru – każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 600 000 tys. złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ


Przestrzenie Sztuki to rozwijany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury. Program stawia na pierwszym miejscu umożliwienie pracy artystom pozbawionym na co dzień „stałego adresu”. Przestrzenie Sztuki to także szeroka oferta edukacyjna angażująca lokalne społeczności oraz poszerzanie oferty kulturalnej i dostępu do niej.

Realizowane w ramach Przestrzeni Sztuki działania opierają się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym (taniec). Głównym zadaniem operatorów jest umożliwienie lokalnym środowiskom prezentacji działań, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz poszerzanie kompetencji publiczności.

W 2021 roku program obecny był w 8 miastach: Lublinie (teatr i taniec), Łodzi (teatr i taniec), Olsztynie (teatr), Rzeszowie (teatr), Zielonej Górze (teatr), Katowicach (taniec), Kielcach (taniec) oraz w Białymstoku (taniec). W perspektywie długofalowej działania w ramach „PS” swoim zasięgiem mają objąć cały kraj. W pierwszym roku – podczas pilotażu programu – wśród przeprowadzonych działań znalazły się nie tylko prezentacje spektakli (w tym premiery), ale także inicjatywy społeczne, a więc różnego rodzaju warsztaty, działania animacyjne, w tym pokazy kina tańca czy rejestracje spektakli dla dorosłych i dla dzieci. Aktywnością wspierającą w sposób bezpośredni artystów były natomiast rezydencje artystyczne, których efektem niejednokrotnie stały się pokazy warsztatowe.

W „ścieżce” teatralnej wydarzenia w ramach pilotażu Przestrzeni Sztuki zgromadziły ponad 230 tysięcy odbiorców (zaangażowało się w nie ok. 400 artystów i 170 współpracowników), a ich realizację poprzedziły próby diagnozy i określenia wspólnych dla ośrodków tematów oraz płaszczyzn współpracy między nimi.

W toku spotkań ustalono, że jedną z nich będzie idea teatru wędrującego – rozwijanie wymiany i wzmacnianie mobilności wśród partnerów programu. Kolejną stanowiło  zakorzenienie w „lokalności” i pogłębianie partnerstwa z działającymi w regionie środowiskami teatralnymi, wzajemne uzupełnianie oferty repertuarowej dostępnej w poszczególnych ośrodkach oraz – co szczególnie ważne – aktywizacja i poszerzanie możliwości działania artystów niezależnych w ramach istniejących instytucji kultury, a także intensywne działania edukacyjne z grupami wykluczonych, np. osobami z domów opieki i młodzieżą z ośrodków wychowawczych. Mimo ograniczeń pandemicznych udało się spełnić wszystkie główne założenia.

W „ścieżce” tanecznej zrealizowano niemal 600 różnego rodzaju wydarzeń, w które zaangażowało się prawie 500 artystów, gromadząc około 81 tysięcy odbiorców.


Aplikacje konkursowe i pytania prosimy przesyłać na adres: przestrzeniesztuki@instytut-teatralny.org

Informacji udziela:

Jadwiga Majewska, koordynatorka projektu Przestrzenie Sztuki Teatr
tel.: +48 791 507 502

Działania w ramach programu Przestrzenie Sztuki:
 •     prezentacje spektakli
 •     rezydencje twórcze
 •     warsztaty i projekty edukacyjne
 •     projekty animacyjne i społeczne
 •     szkolenia i coaching dla artystów
 •     wspieranie badań w zakresie sztuki
 •     udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów

Operatorzy 2020-2022

TEATR i TANIEC

 • Lublin
  Operator: Centrum Kultury w Lublinie
 • Łódź
  Operatorzy: Fabryka Sztuki (w dziedzinie teatru), Materia (w dziedzinie tańca)
  Partnerzy (w dziedzinie tańca): Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Poleski Ośrodek Sztuki, Urząd Miasta Łodzi

TEATR

 • Olsztyn
  Operator: Teatr im. Stefana Jaracza
 • Rzeszów
  Operator: Teatr im. Wandy Siemaszkowej
 • Zielona Góra
  Operator: Lubuski Teatr w Zielonej Górze

TANIEC

 • Katowice
  Operator: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
  Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia),  nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective
 • Kielce
  Operator: Kielecki Teatr Tańca (miejska instytucja artystyczna)
 • Białystok
  Operatorzy: Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności