fbpx
Ogłaszamy VI edycję programu „Placówka”

Ogłaszamy VI edycję programu „Placówka”

opublikowano 2 sierpnia 2020

Rusza szósta edycja programu „Placówka” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, którego celem jest wspieranie poszukiwań teatralnych oraz umożliwienie twórcom realizacji oryginalnych i eksperymentalnych projektów. Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do 15 października 2020 roku.

Ideą konkursu jest finansowa i organizacyjna pomoc przy powstawaniu spektakli twórczo wykorzystujących nowe formy sztuki teatralnej, języka scenicznego i estetyki. W tym roku w związku z sytuacją pandemii i utrudnionego powrotu do wcześniej praktykowanych form aktywności twórczej, a także wynikającą z tego trudną sytuacją materialną wielu artystów, szczególnie zależy nam na wspieraniu działań performatywnych, realizowanych w świecie realnym lub wirtualnym (internet, radio). Program zakłada możliwość doświadczenia tego, co najistotniejsze, czyli spotkania twórcy i odbiorcy, przy jednoczesnym zachowaniu obostrzeń sanitarnych, dlatego preferowane są pomysły wychodzące poza ramy prostego przeniesienia – nagrania czy streamingi – poszukujące nowych dróg kontaktu oraz podejmujące próby adaptowania istniejących już form i narzędzi.

Nabór aplikacji trwa do 15 października 2020 roku (zgłoszenia należy przesyłać na adres jbiernacka@instytut-teatralny.pl). W pierwszym etapie nadesłane eksplikacje zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez koordynatora i ocenione przez Komisję, a jego wyniki zostaną ogłoszone do 15 listopada. Etap drugi odbędzie się w drugiej połowie listopada i przyjmie formę rozmowy Komisji z wybranymi we wcześniejszym etapie twórcami. Etap trzeci to „inkubacja pomysłów”; artyści wybrani mają 30 dni na rozmowy i weryfikację swoich pomysłów, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym, czyli oceny skali ryzyka logistycznego, finansowego i technologicznego (precyzyjne uzgodnienia i konsultacje z pracownikami Instytutu oraz niezbędnymi ekspertami: co będzie przedmiotem projektu, co efektem, jak będzie dokumentowany, realizowany, oceniany. Po trzecim etapie Komisja wybiera zwycięzcę lub zwycięzców edycji.

W tegorocznej edycji programu wybranych do realizacji zostanie maksymalnie pięć projektów, których pojedynczy budżet nie może być wyższy niż 20 tys. zł. brutto.

Zaproszenie ma charakter otwarty, nie obowiązują żadne ograniczenia formalne wobec kandydatów, jak i zgłaszanych projektów.

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności