fbpx
„PRL: teatr studencki i inny” | Wokół polskiej „kontrkultury” – przełom lat 70.

„PRL: teatr studencki i inny” | Wokół polskiej „kontrkultury” – przełom lat 70.

Wykład będzie dotyczył najważniejszych spektakli studenckich lat 1970-1972, między innymi Teatru STU, Teatru 77, Teatru Kalambur czy Teatru Ósmego Dnia.
opublikowano 4 marca 2022
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza 31 marca o godz. 17:00 na wykład Tadeusza Kornasia pt. „Wokół polskiej kontrkultury – przełom lat 70.”. Jest to kolejne spotkanie w ramach cyklu „PRL: teatr studencki i inny”. Bezpłatne zaproszenia dostępne są na stronie IT oraz w serwisie GoOut.net.

 

Przełom lat 60. i 70. był dla teatru studenckiego okresem nowego otwarcia. Zmieniająca na Zachodzie światopogląd społeczeństw kontrkultura znalazła w Polsce nową, zaskakującą, a przede wszystkim własną formułę. Nad Wisłą „kontrkulturowa” przemiana dotyczyła nie tyle obyczajowości, co skupiła się na poszerzaniu pól wolności. Teatry studenckie wpisały się swoimi spektaklami niezwykle wyraziście w dynamikę tamtych czasów – korespondowały z wydarzeniami politycznymi. Teatry studenckie dosyć jednoznacznie opowiedziały się w antysystemowym sporze.

Ale tematyka wypowiedzi, to nie wszystko. Radykalnie przemieniła się formalna strona przedstawień. Można było mówić o „drugiej reformie teatru”. Pojawiły się nowe formy, jak kreacja zbiorowa. Przełamywana była bariera scena-widownia. Kolaże politycznych i gazetowych tekstów ukazywały pozorność deklaracji politycznych. Teatry studenckie zaczęły mówić – jak to nazwał Tadeusz Nyczek – pełnym głosem.

Ruch teatrów studenckich zbudował wtedy prężne środowisko spajające twórców, widzów i towarzyszących krytyków. Stał się już nie tylko azylem dla artystów, ale ważnym i liczącym się ruchem kulturowym w PRL-u.

Podczas wykładu – który odbędzie się 31 marca o godz. 17:00 w Instytucie Teatralnym – prof. Tadeusz Kornaś opowie o najważniejszych spektaklach studenckich lat 1970-1972 (między innymi Teatru STU, Teatru 77, Teatru Kalambur czy Teatru Ósmego Dnia).

Bezpłatne zaproszenia na wykład dostępne są na stronie Instytutu oraz w serwisie GoOut.net.


Tadeusz Kornaś

Profesor w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się przede wszystkim teatrem polskim i powszechnym XX i XXI wieku. Teatr polski tego okresu bada w szerszym kontekście historii i przemian społecznych. Specyficzne miejsce w obszarze zainteresowań teatrem polskim zajmuje teatr „inny” – sytuujący się na peryferiach głównego obiegu artystycznego.

Odrębnym kręgiem zainteresowań jest teatr średniowieczny, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu liturgicznego. Temat ten ewokuje kolejne zagadnienia badawcze, dotyczące zagadnień dramatu i teatru religijnego.

Zajmuje się też teatrem lalki, formy, maski. Od 2017 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Teatr Lalek”.


 

Cykl wykładów „PRL: teatr studencki i inny”

Wykłady z cyklu „PRL: teatr studencki i inny” dotyczyć będą działalności polskich teatrów studenckich oraz „poszukujących” w okresie PRL-u. W centrum opowieści znajdą się teatry, które w literaturze określane były jako studenckie (STS, Bim-Bom, Kalambur, Teatr STU, Teatr Ósmego Dnia, Teatr 77, Akademia Ruchu i inne). Jednak obok nich istniała cała grupa teatrów, które trudno zaklasyfikować, a które wpływały na rozwój ruchu studenckiego, choć działały w odmiennych strukturach organizacyjnych (jak choćby teatr uliczny, inicjatywy parateatralne, teatr drugoobiegowy po stanie wojennym…). „Inny teatr” w rozumieniu Tadeusza Kornasia to także Grotowski i Gardzienice, Węgajty. Bez Grotowskiego, jako punktu odniesienia, trudno wyobrazić sobie przekształcenia w ruchu studenckim, Gardzienice zaś od późnych lat 70. stanowiły ważną wyspę teatru alternatywnego. Gdzieś w tle jest jeszcze Tadeusz Kantor oraz różnorakie działania plastyczne. Cały ten konglomerat stanowił niezwykłe środowisko polskiego teatru w czasach PRL-u.

Harmonogram wykładów

3.02 | Czas odwilży. STS, Bim-Bom i inni
3.03 | Nowa dramaturgia, nowa poezja, nowa wizualność… mała stabilizacja
31.03 | Wokół polskiej „kontrkultury” – przełom lat 70.
21.04 | Parateatr – Para-ra-ra
23.06 | Festiwale, festiwale…
22.09 | Zawodowcy!? Teatr Ósmego Dnia, Akademia Ruchu, Teatr STU i inni
20.10 | Kultura poza centrum – Gardzienice, Węgajty i inne ośrodki
10.11 | Karnawał i wojna – teatr studencki w okresie „Solidarności” i po stanie wojennym
15.12 | „Śmierć na raty” – teatr studencki a zmierzch PRL


Wydarzenie będzie otwarte dla publiczności i zorganizowane zgodnie z obowiązującą w IT dyscypliną sanitarną.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 31.03.2022
17:00
17:00 Rezerwacja zaproszeń

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności