fbpx
АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ | Набір для театральних діячів

АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ | Набір для театральних діячів

ТВОРЧЫЯ РЭЗІДЭНЦЫІ ТЭАТРАЛЬНАГА ІНСТЫТУТА УКРАІНА-БЕЛАРУСЬ | Набор для тэатральных дзеячаў
opublikowano 22 kwietnia 2022

[UA]

СКАЧАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТIВ
Театральний інститут ім. Збіґнєва Рашевського розпочинає ІІ етап набору до програми арт-резиденцій для представниць і представників театральних професій із Білоруси та України у польських театрах та культурних установах/організаціях. На заявки чекаємо до 15 квітня 2022 року. Перші резиденції розпочнуться у травні 2022 року.

 

Програма має на меті створення резиденткам і резидентам можливости для творчої роботи шляхом реалізації конкретного проєкту або пошуку нових джерел натхнення під мистецькою опікою польських театрів та установ, а також створення умов для налагодження постійної творчої співпраці між польськими культурними установами/ організаціями (та їхніми колективами) і представницями/представниками театральних професій із Білоруси та України.

Нашим першим кроком у рамках програми арт-резиденцій Театрального інституту було звернення до польських організацій та установ, зацікавлених тим, щоб прийняти в себе резиденток і резидентів. Про деталі набору для організацій/установ, який триває до 15 квітня 2022 року, можна прочитати ТУТ.

Другий крок – це запрошення, яке ми адресуємо безпосередньо білоруським та українським мисткиням і митцям, представникам театральних професій, зокрема представникам сфер акторства, режисури, літературно-драматичної частини, драматургії, сценографії, костюмографії, режисури світла і звуку, продюсування, театральної педагогіки, а також кураторства театральних подій.

Хто може стати резиденткою/резидентом?

Резиденткою або резидентом можуть стати повнолітні громадяни Білоруси або України або особи зі статусом резидента цих країн, чия професійна ситуація значно погіршилася упродовж останнього року у зв’язку з кризою. Детальну інформацію щодо критеріїв надання резиденції наведено у § 2 Регламенту.

Набір на резиденції є відкритим. Існує можливість зазначення у заявці установи, з якою кандидатка або кандидат уже налагодили або планують налагодити співпрацю в рамках резиденції.

Як подавати заявку?

Щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно заповнити форму заявки, розміщену ТУТ, додаючи до неї CV або портфоліо, а також рекомендації, якщо кандидат/ка їх має.

На основі надісланої інформації Театральний інститут запропонує вибраним кандидаткам і кандидатам установу-господаря, в якій можна буде пройти резиденцію.

Якщо кандидатка або кандидат планують пройти резиденцію в конкретному театрі, культурній установі чи організації, вони мають переконатися, чи ця установа приєдналася до участи у Програмі в якості установи-господаря.

Перелік польських установ і організацій, готових прийняти резиденток і резидентів, розміщений на сайті Театрального інституту і постійно оновлюється.

Принципи резиденції

 • Резиденція може тривати від 1 до 6 місяців у період від 1 травня 2022 року до 31 грудня 2022 року.
 • Під час резиденції резидентка або резидент перебуває під професійною опікою організації або установи-господаря.
 • Суть і деталі резиденції встановлюються безпосередньо між резидентом/ резиденткою та організацією/установою-господарем.
 • У рамках Програми Театральний інститут відшкодовує особам, що проходять резиденцію, витрати на проїзд із місця теперішнього проживання, витрати на проживання у розмірі, визначеному в Регламенті, а також забезпечує можливість вивчення польської мови.

Критерії вибору резиденток/резидентів:

При оцінці заявок кандидаток/кандидатів до уваги братимуться наступні критерії:

 • Ступінь погіршення професійної ситуації за останній рік внаслідок поточної ситуації в Білорусі та Україні.
 • Професійний і мистецький досвід кандидатки або кандидата.
 • Відповідність очікуваного організацією/установою-господарем профілю потенційного Резидента CV/портфоліо Заявника.
 • Черговість надходження заявок.

Детальна інформація про спосіб, принципи набору і критерії вибору міститься у Регламенті Програми арт-резиденцій.


ГРАФІК:

8 березня 2022 | оголошення Програми арт-резиденцій;

I ЕТАП: від 8 березня до 15 квітня 2022 року | приймання заявок, творення бази польських культурних установ/організацій, які вирішили приєднатися до Програми;

II ЕТАП: від 15 березня до 15 квітня 2022 року | приймання заявок резиденток/резидентів;

відтравня до 31 грудня 2022 року | арт-резиденції у польських культурних установах і організаціях.


ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:

РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАМИ АРТ-РЕЗИДЕНЦІЙ
ЛОГОТИП


КОНТАКТ / КООРДИНАЦІЯ:

Координаторка програми арт-резиденцій:
Лєна Творковська
Театральний інститут ім. Збіґнєва Рашевського
@: ltworkowska@instytut-teatralny.pl
тел.: +48 530864416

У питаннях, пов’язаних із іншими формами підтримки мисткинь і митців з України, просимо контактувати з Інформаційним пунктом:

@: infopoint@instytut-teatralny.pl
тел.: +48 790 219 211

[BY]

СПАМПАВАЦЬ ДАКУМЕНТЫ ДЛЯ РЭЗІДЭНТАЎ
Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага пачынае II этап набору ў праграму рэзідэнцый для прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій з Беларусі і Украіны ў польскіх тэатрах і ўстановах/арганізацыях культуры. Мы чакаем заявак да 15 красавіка 2022 года. Першыя рэзідэнцыі пачнуцца ўжо ў траўні 2022 года.

 

Мэта праграмы – даць магчымасць рэзідэнткам і рэзідэнтам займацца творчай дзейнасцю праз рэалізацыю канкрэтнага праекта або праз пошук натхнення пад мастацкім кіраўніцтвам польскіх тэатраў і інстытуцый, а таксама стварыць умовы для ўсталявання трывалага супрацоўніцтва паміж польскімі арганізацыямі/установамі культуры (і іх калектывамі) і прадстаўніцамі/прадстаўнікамі тэатральных прафесій з Беларусі і Украіны.

На першым этапе новай рэзідэнцкай праграмы Тэатральнага Інстытута мы звярнуліся да польскіх арганізацый і інстытуцый, зацікаўленых у тым, каб прыняць рэзідэнтак і рэзідэнтаў. Падрабязней пра набор для арганізацый/інстытуцый, які працягваецца да 15 красавіка 2022 года, можна прачытаць тут.

Наступны крок – гэта запрашэнне, якое мы кіруем непасрэдна да беларускіх і ўкраінскіх творцаў, прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій, у прыватнасці: акцёрства, рэжысуры, драматургіі, інсцэнізатарства, сцэнаграфіі, дызайну тэатральнага касцюма, рэжысуры святла і гуку, прадзюсарства, тэатральнай педагогікі, а таксама куратараў і куратарак дзейнасці па арганізацыі тэатральных праектаў.

Хто можа стаць рэзідэнткай/рэзідэнтам?

Рэзідэнткай або рэзідэнтам могуць стаць паўналетнія асобы, якія маюць грамадзянства Рэспублікі Беларусі або Украіны або статус рэзідэнта ў гэтых краінах, працоўнае становішча якіх значна пагоршылася за апошні год у сувязі з крызісам у краіне. Падрабязная інфармацыя аб крытэрыях прадастаўлення рэзідэнцыі пададзеная ў §2 Рэгламента.

Набор на рэзідэнцыі адкрыты. Існуе магчымасць пазначыць у заяўцы ўстанову, з якой кандыдатка або кандыдат ужо наладзілі або плануюць наладзіць супрацоўніцтва ў рамках рэзідэнцыі.

Як падаць заяўку?

Для ўдзелу ў праграме неабходна запоўніць анкету, размешчаную ТУТ, далучыўшы да яе CV, партфоліа і пры наяўнасці рэкамендацыі.

На аснове прадстаўленай інфармацыі Тэатральны Інстытут прапануе абраным кандыдаткам і кандыдатам прымаючую ўстанову, у якой будзе магчыма прайсці рэзідэнцыю.

Калі кандыдатка або кандыдат плануюць прайсці рэзідэнцыю ў канкрэтным месцы, арганізацыі або ўстанове культуры, неабходна праверыць, што ўстанова заявіла аб сваім удзеле ў праграме ў якасці прымаючага боку.

Спіс польскіх інстытуцый і арганізацый, якія гатовы прыняць рэзідэнтак і рэзідэнтаў, размешчаны на старонцы Тэатральнага Інстытута і абнаўляецца па меры паступлення заявак.

Правілы рэзідэнцыі

Рэзідэнцыя можа доўжыцца ад 1 да 6 месяцаў у перыяд з 1 траўня 2022 года па 31 снежня 2022 года.

 • У яе ходзе рэзідэнтка або рэзідэнт будзе знаходзіцца пад апекай прымаючай арганізацыі/інстытуцыі.
 • Аб’ём і дэталі рэзідэнцыі ўсталёўваюцца непасрэдна паміж рэзідэнтам і прымаючай арганізацыяй/установай.
 • У рамках праграмы арганізатар (Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага) вяртае асобам, якія праходзяць рэзідэнцыю, выдаткі на даезд з актуальнага месца пражывання, выдаткі на пражыванне ў памеры, вызначаным у Рэгламенце, а таксама прадастаўляе доступ да вывучэння польскай мовы.

Крытэрыі выбару рэзідэнтак/рэзідэнтаў

Пры ацэнцы заявак кандыдатак/кандыдатаў будуць улічвацца наступныя крытэрыі:

 • Ступень пагаршэння прафесійнай сітуацыі за апошні год з прычыны бягучай сітуацыі ў Беларусі і Украіне.
 • Прафесійны і творчы досвед кандыдаткі або кандыдата.
 • Адпаведнасць чаканага прымаючай арганізацыяй/установай профілю патэнцыйнага рэзідэнта прадстаўленым CV/партфоліа кандыдаткі або кандыдата.
 • Першынство заявак.

Падрабязную інфармацыю аб парадку, правілах прыёму і ўмовах адбору можна знайсці ў Рэгламенце рэзідэнцый.


ГРАФІК:

8 сакавіка 2022 | абвяшчэнне праграмы рэзідэнцый;

І ЭТАП: 8 сакавіка – 15 красавіка 2022 | збор заявак, стварэнне базы польскіх арганізацый / інстытуцый культуры, якія вырашылі далучыцца да праграмы;

II ЭТАП: 15 сакавіка 202115 красавіка 2022 года | набор заявак ад будучых рэзідэнтак/рэзідэнтаў;

15 траўня – 31 снежня 2022 | рэзідэнцыі ў польскіх арганізацыях і ўстановах культуры.


ДАКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧВАННЯ:

РЭГЛАМЕНТ ПРАГРАМЫ РЭЗІДЭНЦЫЙ

ЛАГАТЫП


КАНТАКТ / КААРДЫНАЦЫЯ:

Каардынатар праграмы рэзідэнцый:
Лена Тваркоўска
Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага
@: ltworkowska@instytut-teatralny.pl
тэл.: +48 530864416

Па справах, звязаных з іншымі формамі падтрымкі творцаў з Украіны мы просім скантактавацца з Інфармацыйным пунктам:

@: infopoint@instytut-teatralny.pl
тэл.: +48 790 219 211

[RU]

Театральный Институт им. Збигнева Рашевского начинает II этап программы резиденций для представительниц и представителей театральных профессий из Беларуси и Украины в польских театрах и учреждениях/организациях культуры. Мы ждём ваших заявок до 15 октября 2022 г. Первые резиденции в рамках программы начнутся в мае 2022 года.

 

Целью программы является предоставление будущим резиденткам и резидентам возможности заниматься творческой работой (будь то реализация конкретного проекта или поиски новых идей) под художественным руководством польских театров или организаций, а также создание условий для установления долговременного творческого сотрудничества между польскими организациями и учреждениями культуры и представительницами/представителями творческих профессий из Беларуси и Украины.

Первым шагом в создании новой программы резиденций Театрального института было обращение к польским организациям и учреждениям, которые были бы заинтересованы принятием резидентов. О подробностях набора для организаций, который продлится до 3 октября 2021 г можно прочитать ЗДЕСЬ.

Второй шаг – это приглашение, которое мы адресуем непосредственно белорусским артисткам и артистам, представительницам и представителям театральных профессии, в частности: актёрства, режиссуры, драматургии, сценографии, костюмографии, режиссуры света и звука, театрального производства, педагогики театра, а также кураторской деятельности в области организации театральных мероприятий.

Кто может стать резиденткой /резидентом?

Резиденткой или резидентом может стать совершеннолетний гражданин или резидент Беларуси или Украины, если его профессиональная ситуация значительно ухудшилась за последний год в связи с текущей ситуацие в стране. Более подробная информация о критериях признания резиденций содержится в §2 Регламента программы.

Набор на резиденцию является открытым. В формуляре заявки можно указать организацию с которой кандидатка или кандидат уже сотрудничают или планируют сотрудничать в рамках резиденции.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить формуляр, размещенный ЗДЕСЬ, прилагая к нему резюме, портфолио и рекомендательные письма, если таковые имеются.

На основании предоставленной информации Театральный институт предложит выбранным кандидаткам и кандидатам принимающие организации, в которых есть возможность пройти резиденцию.

Если кандидатка или кандидат планируют пройти резиденцию в конкретной, выбранной им организации или учреждении культуры, следует убедиться, что данная организация подала заявку на участие в программе в роли принимающей организации.

СПИСОК ПРИНИМАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБНОВЛЯЕМЫЙ В ТЕКУЩЕМ РЕЖИМЕ.

Как проходит резиденция?

 • Резиденция может длиться от 1 до 6 месяцев и проходить в период от 1 мая 2022 года до 31 декабря 2022 года.
 • В течение всей резиденции резидент находится под попечительством принимающей организации.
 • Объем и график резиденции согласовываются напрямую между резидентом и принимающей организацией.
 • В рамках программы Театральный институт им. Збигнева Рашевского оплачивает резидентам транспортные расходы, расходы на проживания в размере предусмотренном в Регламенте, а также предоставляет возможность участия в курсах польского языка.

Критерия выбора резиденток/резидентов

При оценке заявок кандидаток/кандидатов будут приниматься во внимание следующие критерии:

 • Ухудшение профессиональной ситуации в течение последнего года, связанное с кризисной ситуацией в Беларуси и Украине;
 • Профессиональный и творческий опыт кандидатки или кандидата;
 • Совпадение заявленного принимающей организацией профиля потенциального резидента с резюме/портфолио кандидатки или кандидата.
 • Очередность подачи заявок.

Более подробную информация о условиях, принципах набора и критериях выбора резидентов вы найдёте в Регламенте Резиденции.


ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

8 марта 2022 | объявление программы резиденций;

I ЭТАП: с 8 марта по 15 апреля 2022 | набор заявок – создание базі польских организаций/учреждений культуры, готовых принять участие в программе;

II ЭТАП: с 15 марта 2022 по 15 апреля 2022 | начало набора для будущих резидентов;

с 1 мая по 31 декабря 2022 | резиденции в польских организациях и учреждениях культуры.


ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:

РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНЦИЙ

ЛОГОТИП ПРОГРАММЫ


КОНТАКТ/КООРДИНАЦИЯ:

Координатор программы резиденций:
Лена Творковска
Театральный институт им. Збигнева Рашевского
@: ltworkowska@instytut-teatralny.pl
тел.: +48 530864416

По вопросам связанным с другими формами поддержки театральных деятелей из Украины обращайтесь пожалуйста в наш Информационный пункт:

@: infopoint@instytut-teatralny.pl
тел.: +48 790 219 211


[PL]

POBIERZ DOKUMENTY DLA REZYDENTÓW
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna II etap naboru do programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Białorusi i Ukrainy w polskich teatrach i instytucjach/organizacjach kultury. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2022 roku. Pierwsze rezydencje rozpoczną się w maju 2022 roku.

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów oraz instytucji, a także stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury (oraz ich zespołami) i przedstawicielkami/przedstawicielami zawodów teatralnych z Białorusi i Ukrainy.

W pierwszym kroku programu rezydencyjnego Instytutu Teatralnego zwróciliśmy się do polskich organizacji i instytucji, które są zainteresowane przyjęciem rezydentek i rezydentów. O szczegółach trwającego do 15 kwietnia 2022 roku naboru dla organizacji/instytucji można przeczytać TUTAJ.

Drugi krok to zaproszenie, które kierujemy bezpośrednio do białoruskich i ukraińskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru, a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Kto może zostać rezydentką/rezydentem?

Rezydentką lub rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo Białorusi lub Ukrainy bądź status rezydenta w tym kraju, których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatniego roku w związku z sytuacją kryzysową w kraju pochodzenia. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji określa paragraf 2. Regulaminu.

Nabór na rezydencje jest otwarty. Istnieje możliwość wskazania w zgłoszeniu instytucji, z którą kandydatka lub kandydat już nawiązali lub planują nawiązać współpracę w ramach rezydencji.

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony TUTAJ, dołączając do niego CV lub portfolio oraz ewentualne referencje.

Na podstawie przesłanych informacji Instytut Teatralny zaproponuje wybranym kandydatkom i kandydatom instytucję przyjmującą, w której możliwe będzie odbycie rezydencji.

Jeśli kandydatka lub kandydat planują odbyć rezydencje w konkretnej placówce, organizacji lub instytucji kultury, należy upewnić się, że instytucja zgłosiła się do udziału w programie w charakterze strony przyjmującej.

Lista polskich instytucji i organizacji, które są gotowe przyjąć rezydentki i rezydentów umieszczona jest na stronie Instytutu Teatralnego i aktualizowana na bieżąco.

Zasady rezydencji

 • Rezydencja może trwać od 1 do 6 miesięcy w terminie od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej.
 • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
 • W ramach Programu Instytut Teatralny zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania, koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a także zapewnia dostęp do nauki języka polskiego.

Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów:

Przy ocenie zgłoszeń rezydentek/rezydentów pod uwagę brane będą następujące kryteria:

 • Stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ostatnim roku z powodu kryzysowej sytuacjj w Białorusi i Ukrainie.
 • Doświadczenie zawodowe i artystyczne kandydatki lub kandydata.
 • Zgodność oczekiwanego przez organizację/instytucję przyjmującą profilu potencjalnego rezydenta z CV/portfolio kandydatki lub kandydata.
 • Pierwszeństwo zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.


HARMONOGRAM:

8 marca 2022 | ogłoszenie programu rezydencji artystycznych;

I ETAP: od 8 marca do 15 kwietnia 2022 roku | nabór zgłoszeń, tworzenie bazy polskich organizacji/instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: od 15 marca do 15 kwietnia 2022 roku | nabór zgłoszeń przyszłych rezydentek/rezydentów;

od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku | rezydencje w polskich organizacjach i instytucjach kultury.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI

LOGOTYP


KONTAKT / KOORDYNACJA:

Koordynatorka programu rezydencji:
Lena Tworkowska
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
@: ltworkowska@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 530 864 416

W sprawach związanych z innymi formami wsparcia twórczyń i twórców z Ukrainy prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym:

@: infopoint@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 790 219 211


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności