fbpx
Ogłaszamy Przestrzenie Sztuki Teatr 2024-2025

Ogłaszamy Przestrzenie Sztuki Teatr 2024-2025

Na realizację programu w latach 2024-2025 można otrzymać dofinansowanie w wysokości 450 000 zł rocznie. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja 2024 roku.
opublikowano 8 kwietnia 2024
W ramach programu Przestrzenie Sztuki samorządowe instytucje, ośrodki i centra kultury oraz organizacje samorządowe mogą otrzymać dofinansowanie 450 000 zł rocznie na realizację działań artystycznych w latach 2024-2025. Zgłoszenia do konkursu na operatorów przyjmujemy do 12 maja 2024. Warunkiem udziału w programie Przestrzenie Sztuki Teatr w charakterze operatora jest gotowość do zapewnienia niezależnym artystkom i artystom teatru, którzy na co dzień nie mają stałego miejsca do pracy twórczej, przestrzeni do realizacji działań artystycznych.

 

Program Przestrzenie Sztuki szczególnie wspiera projekty, które angażują niezależnych twórców oraz absolwentów szkół artystycznych. Służy to nie tylko rozpowszechnieniu ich pracy i podniesieniu ich znaczenia na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, ale także popularyzacji sztuki w lokalnych społecznościach. Zgłaszany projekt działań powinien odpowiadać na konkretne potrzeby regionu, zarówno widzów, jak i środowisk artystycznych, oraz prezentować potencjał kontynuacji w przyszłych latach. Ważnym elementem oceny wniosków jest również odpowiednie zaplecze infrastrukturalne i wymagany wkład własny. W tym roku nowością w regulaminie są minimalne wymagania odnośnie planowanych działań w skali roku oraz możliwość zaplanowania i realizacji programu w ciągu dwóch lat.

W ramach programu Operatorzy mogą realizować różne rodzaje inicjatyw, m.in.:

  • premiery i prezentacje spektakli,
  • rezydencje artystyczne,
  • projekty edukacyjne i społeczne,
  • festiwale,
  • konkursy,
  • prelekcje i spotkania z twórcami,
  • publikacje,
  • badania naukowe,
  • wystawy.

Realizacja Przestrzeni Sztuki odbywa się w latach 2024-2025. Komisja, która wybierze pięciu operatorów, każdemu z nich może przyznać dofinansowanie w wysokości 450 000 zł rocznie. Oceniana będzie przede wszystkim zgodność z celami strategicznymi programu, ale też uwzględnienie potrzeb regionu i lokalnych środowisk artystycznych, doświadczenie wnioskodawcy, a także lokalizacja, oceniana zgodnie z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja. Nowych operatorów wyłonimy do dnia 24 maja 2024, a realizacja programu rozpocznie się 1 czerwca 2024.


O PROGRAMIE PRZESTRZENIE SZTUKI

Przestrzenie Sztuki to rozpoczęty w 2020 program powołania interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy instytucji centralnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i samych artystów. Realizowany od czterech lat przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (w latach 2020-22 we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca) program finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs na operatorów po raz pierwszy ogłoszony został w zeszłym roku i w jego wyniku w dziedzinie teatru wyłoniono pięć ośrodków: Teatr Lubuski w Zielonej Górze, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Centrum Kultury w Lublinie, Fabryka Sztuki w Łodzi. Operatorzy swoje działania realizowali od maja do grudnia 2023 roku. W ramach Przestrzeni Sztuki Teatr w 2023 roku odbyło się ponad 1600 wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, które zaaangażowały blisko 2300 artystów i zgromadziły ponad 244 000 odbiorców.

Zeszłoroczne efekty programu tak podsumowuje zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego, Jarosław Cymerman:

Program Przestrzenie Sztuki Teatr w 2023 roku stał się już stałym elementem pejzażu kulturalnego regionów. Cieszył się dużym zainteresowaniem artystów niezależnych, którzy bardzo sobie cenią ten rodzaj wsparcia umożliwiający im realizację swoich działań w miejscach, gdzie na co dzień żyją i tworzą bez konieczności wyjeżdżania do większych ośrodków.

Więcej o programie można przeczytać tutaj.


Film z Operatorami poprzedniej edycji programu:

Program Przestrzenie Sztuki organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (w dziedzinie teatru) oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (w dziedzinie tańca) pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aplikacje konkursowe i pytania prosimy przesyłać na adres: sekretariat@instytut-teatralny.pl

Informacji udziela:
Jadwiga Majewska
koordynatorka projektu Przestrzenie Sztuki Teatr
tel.: +48 791 507 502
jmajewska@instytut-teatralny.pl


STRESZCZENIE REGULAMINU

Do prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu Przestrzenie Sztuki Teatr 2024-2025. Zawarte w nim są wszystkie najważniejsze informacje: przepisy ogólne, opis i cele Programu oraz zakres kwalifikowalnych zadań. Szczegółowo został wyjaśniony także tryb oceny wniosków – zachęcamy do analizy tabeli punktacji wraz z kryteriami oceny zadań. Określone zostały zasady współorganizacji oraz zobowiązania, jakich ma podjąć się laureat konkursu takie jak obowiązki finansowe, zasady finansowania i koszty kwalifikowane oraz zasady sprawozdawania i rozliczania programu.

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności