Bibliografie

Maria Krystyna Maciejewska była wybitną i cenioną bibliografką literatury i teatru. Współredagowała trzydzieści tomów "Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 1944/45 – 1983". Była odpowiedzialna za działy: teatr, radio i telewizja. Opublikowała "Bibliografię Zawartości Czasopism Teatralnych 1944 – 1953". Jest autorką trzytomowej bibliografii "Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1983, 1984, 1986" oraz współautorką pracy – w ramach "Materiałów do dziejów teatru w Polsce" – "Czasopisma teatralne dziesięciolecia 1944 – 1953".

Maciejewska jest również autorką bibliografii „Pamiętnika Teatralnego”. Pierwsza Bibliografia zawartości 1952 – 1972 ukazała się w roku 1976, jako publikacja oddzielna. Druga Bibliografia zawartości 1973 – 1982 mogła się ukazać jako normalny zeszyt „Pamiętnika Teatralnego” (1983 z. 4) i wydano ją w roku 1984. W 1957 roku Maria Krystyna Maciejewska przyjęła propozycję „Pamiętnika Teatralnego” i przystąpiła do opracowywania rocznych przeglądów książek teatralnych ukazujących się w Polsce. Przeglądy otrzymały stały tytuł "Teatralia w książkach
wydanych w roku… Zestawienie bibliograficzne. Z podziałem na teatr polski i obcy". Pierwsza bibliografia za rok 1958 ukazała się w dwóch częściach (1958 z. 3 – 4) i za drugie półrocze (1959 z. 4). Do 1991 roku ukazały się dwadzieścia cztery przeglądy, które objęły dwadzieścia sześć lat (1958 – 1983).

Zbierając materiały do bibliografii autorka nie kierowała się tylko teatralnymi nazwiskami czy tytułami. Jako rasowy bibliograf intuicyjnie wyczuwała temat teatralny w pamiętnikach, powieściach, bądź publikacjach lokalnych. Niniejsza bibliografia ma być kontynuacją i próbą uzupełnienia dzieła Marii Krystyny Maciejewskiej. Będzie obejmowała roczniki nieopracowane przez bibliografkę, czyli teatralia w książkach wydanych w Polsce przed rokiem 1958 i po roku 1983 oraz ewentualne uzupełnienia istniejących już zestawień teatraliów. Podobnie jak autorka pierwowzoru chcemy skupić się nie tylko na materiałach w oczywisty sposób podejmujących tematykę teatralną, ale również czujnie śledzić wszelkie publikacje z zakresu literatury, kultury i antropologii teatru. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie również twórczość literacka artystów teatralnych.
Odchodzimy natomiast od pierwotnego, wprowadzonego przez Maciejewską, podziału na teatr polski i obcy.
 

 

Teatralia w książkach rok 1996

Teatralia w książkach rok 1997

Teatralia w książkach rok 1998

Teatralia w książkach rok 1999 Teatralia w książkach rok 2000
Teatralia w książkach
rok 2001

Teatralia w książkach rok 2002

Teatralia w książkach rok 2003 Teatralia w książkach
rok 2004
Teatralia w książkach rok 2005 Teatralia w książkach rok 2006

Teatralia w książkach rok 2007

Teatralia w książkach
rok 2008

Teatralia w książkach rok 2009

Teatralia w książkach rok 2010

Teatralia w książkach rok 2011

Teatralia w książkach
rok 2012

Teatralia w książkach rok 2013

Teatralia w książkach rok 2014

Teatralia w książkach rok 2015

Teatralia w książkach rok 2016

Teatralia w książkach rok 2017

Teatralia w książkach rok 2018Teatralia w książkach rok 2019

Teatralia w książkach rok 2020

   

 

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA LUDZI TEATRU

Artyści teatru, szczególnie aktorzy bardzo często zajmują się twórczością literacką. Jest to zazwyczaj literatura faktu, często publikowane w formie książkowej „wywiady rzeki”, rozrachunkowe wspomnienia. Obraz całej drogi zawodowej ściśle chronologiczny i drobiazgowy, ale nie tylko. Artyści bardzo często sięgają również po rozmaite formy literackie. Piszą wiersze, eseje, krótkie opowiadania i rozbudowane powieści. Wydają zbiory felietonów, zamieszczanych wcześniej na łamach prasy. Wspomnienia pisane przez aktorów, często stają się narzędziem rozrachunku z przeszłością. Nie zawsze ten rozrachunek dotyczy pracy zawodowej i rozgrywek zakulisowych. Bez żadnych oporów prezentuje się czytelnikowi tajemnice życia prywatnego. Załatwia się różne bieżące sprawy. Ta twórczość to już nie tylko dokument życia teatralnego, czy powieść obyczajowa z życia sfer artystycznych, ale też dokument psychologiczny. Pierwsze pamiętniki miały zazwyczaj charakter podsumowujących wspomnień, spisywanych przez wybitnych artystów teatru pod koniec życia, bądź długiej i bogatej drogi zawodowej.

Współczesne książki aktorów często wychodzą poza ramy literackie: pamiętnika, dziennika intymnego, gawędy wspomnieniowej, czy powieści autobiograficznej. We wspomnieniach zamieszcza się rozmaite dokumenty, wyimki prasowe, recenzje i wywiady, zdjęcia z prywatnego archiwum, świadectwa szkolne, listy, eseje – luźno związane ze sobą i życiem bohatera, horoskopy, ankiety, a nawet świadectwa lekarskie lub karty przebiegu leczenia szpitalnego. Dużą część twórczości literackiej artystów teatralnych stanowią pisama teoretyczne i manifesty teatralne. Dla wielu natomiast pisanie stało się ważną, niekiedy równoprawną formą twórczości artystycznej.

Twórczość literacka ludzi teatru - pobierz bibliografię Twórczość literacka ludzi teatru

 

MOTYWY TEATRALNE W BELETRYSTYCE

Motywy teatralne w beletrystyce to bibliografia utworów prozatorskich, w których pojawiają się wątki i tematy związane z życiem teatralnym. Spis obejmować ma zarówno utwory, których fabuła w wyrazisty sposób osadzona jest w „świecie teatru”, jak i te, w których jedynie przewijają się motywy teatralne.

 

Motywy teatralne w beletrystyce - pobierz bibliografię  Motywy teatralne w beletrystyce

Bibliografia wydawnictw pokonferencyjnych

Bibliografia wydawnictw pokonferencyjnych jest próbą zebrania i uporządkowania referatów ukazujących się w publikacjach, będących pokłosiem konferencji poświęconych teatrowi i dramaturgii. Spis jest ułożony według nazwisk autorów poszczególnych referatów. W celu wyszukania tytułów referatów lub tomów, z których pochodzą, należy użyć klawiszy [Ctrl+F].

 

Bibliografia wydawnictw pokonferencyjnych - pobierz bibliografię  Bibliografia wydawnictw pokonferencyjnych

Bibliografia poloniców

Biblioteka Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego posiada w swoich zbiorach bogatą kolekcję teatralnych czasopism zagranicznych. Przedstawiamy czytelnikom katalog wybranych poloniców zamieszczanych w zagranicznych czasopismach teatralnych.