fbpx
InfoPoint UA | Інформаційний пункт для людей театру з України

InfoPoint UA | Інформаційний пункт для людей театру з України

Punkt informacyjny dla ludzi teatru z Ukrainy.

UA

Театральний інститут ім. Збігнєва Рашевского урухомлює інформаційний пункт для представників театральних професій України, змушених тимчасово покинути свою країну, а також польських театрів, які хочуть підтримати українських партнерів під час війни. Завдання пункту – моніторинг актуальних потреб людей театру України, а одночасно пропозицій зі сторони театральних інституцій та організацій, таких як місце нічлігу, місце праці, збірки речей і фінансів, спектаклі, читання, благодійні концерти, довготривалі проекти, скеровані до українських митців. Це дозволить краще слідкувати за доступними ініціативами допомоги. У нашому центрі будемо інформувати про можливість отримання підтримки і діяльність партнерів у країні та за кордоном, спрямовану на допомогу біженцям. Запрошуємо до контакту.

Контакт е-mail:
infopoint@instytut-teatralny.pl

Група у Facebook:
facebook.com/groups/infopointua

Чергування на телефоні:
вівторок і четвер 13:00 – 16.00 під номером телефону +48 790 219 211

Інформації можна отримати польською, українською, російською та англійською мовами.

Основа діяльності : Регламент InfoPoint UA

ENG

The Zbigniew Raszewski Theatre Institute launches a contact point for representatives of theatre professions from Ukraine, forced to temporarily leave their country, as well as Polish theatres offering support to Ukrainian partners during the war. The point aims to monitor the current needs of people of the theatre from Ukraine as well as to monitor the resources offered by theatrical institutions and organizations, such as accommodation, workplaces, collections of items and money, performances, readings, charity concerts, a cultural offer in the Ukrainian language, long-term projects addressed to Ukrainian artists. This will improve the flow of information on available aid initiatives. As part of the point operation, we will provide information on possible support and activities for refugees carried out by partners in Poland and abroad. Feel free to contact us!

E-mail contact:
infopoint@instytut-teatralny.pl

Facebook group:
facebook.com/groups/infopointua

On-call duty:
Tuesdays and Thursdays from 01:00 p.m. to 04:00 p.m. at  +48 790 219 211

Information is provided  in Polish, Ukrainian, Russian and English.

Principles of operation: InfoPoint UA Rules and Regulations

 


 

PL

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego uruchamia punkt kontaktowy dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy, zmuszonych tymczasowo opuścić swój kraj, a także polskich teatrów, oferujących wsparcie ukraińskim partnerom w czasie wojny. Zadaniem punktu jest monitorowanie aktualnych potrzeb ludzi teatru z Ukrainy, jak również monitorowanie zasobów, jakie oferują teatralne instytucje i organizacje, takich jak miejsca noclegowe, miejsca pracy, zbiórki rzeczowe i finansowe, spektakle, czytania, koncerty charytatywne, oferta kulturalna w języku ukraińskim, długofalowe projekty skierowane do ukraińskich twórców. Pozwoli to na usprawnienie przepływu informacji na temat dostępnych inicjatyw pomocowych. W ramach punktu będziemy udzielać informacji na temat możliwego wsparcia oraz działań na rzecz uchodźców, prowadzonych przez partnerów w kraju i za granicą. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt mailowy:
infopoint@instytut-teatralny.pl

Grupa na Facebooku:
facebook.com/groups/infopointua

Dyżur telefoniczny:

wtorki i czwartki w godzinach 13:00-16:00 pod numerem +48 790 219 211

Informacje udzielane są w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Zasady działania: Regulamin InfoPoint UA

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności