fbpx
Nowe historie. Raszewski dzisiaj czytany

Nowe historie. Raszewski dzisiaj czytany

Dwudniowa konferencja naukowa 6-7 grudnia 2012 r.


W roku 2012 minęła 20. rocznica śmierci Zbigniewa Raszewskiego – najwybitniejszego polskiego historyka teatru, jednej z największych postaci polskiej humanistyki drugiej połowy XX wieku, prawdziwej legendy środowiska. Mimo upływu tych dwudziestu lat, prace i postawa Profesora wciąż stanowią mistrzowskie, dla wielu wzorcowe, połączenie wiedzy, erudycji, dokładności, ale i odwagi w formułowaniu wniosków czy oryginalności myśli.
Organizatorzy konferencji zaproponowali ponowne sięgnięcie po dorobek Zbigniewa Raszewskiego, przyjrzenie się jego książkom, artykułom, raptularzom, jego metodologii, naukowej i etycznej postawie z perspektywy dnia dzisiejszego. Organizatorom zależało na  wznowieniu dyskusji porzuconych, a także na podjęciu tych nigdy niepodjętych, których celem nie będzie dochodzenie jakiejś nienaruszalnej prawdy o poglądach Zbigniewa Raszewskiego, ale ożywienie jego idei, także przez wejście z nim w spór lub przeciwnie – wskazanie zaskakującej czasem aktualności wobec współczesnych nurtów metodologicznych.

Program przygotowali: Agata Adamiecka, Tomasz Kubikowski

6 grudnia 2012
9.30 Otwarcie konferencji
MACIEJ NOWAK Dieta Raszewskiego

10.00 – 12.30
PATRYK KENCKI Raszewski staropolski
MICHAŁ ZADARA O staropolszczyźnie
PIOTR MORAWSKI Staroświecczyzna czy postęp czasu albo dlaczego Zbigniew Raszewski nie zajmował się teatrem staropolskim
HALINA WASZKIEL Fakty i wizje. Żywot Bogusławskiego

13.00 – 15.30
JAN CIECHOWICZ Krótka historia teatru polskiego jako bestseller (dzieło i jego recepcja)
DOBROCHNA RATAJCZAKOWA Raszewski: lektura osobista
JOANNA KRAKOWSKA Mężna historia teatru
MAŁGORZATA SUGIERA W kotle Medei: Raszewski jako twórca kanonu sztuk Zapolskiej i Rittnera

17.00 – 19.00
JOANNA WALASZEK Sto przedstawień w opisach polskich autorów i trzy w Raptularzu 1967/1968
MAREK WASZKIEL Szkoła „Pamiętnika Teatralnego”
HANNA BALTYN Nauki profesora Raszewskiego
ANNA SCHILLER Czytanie Raszewskiego: zmienność i trwałość

7 grudnia 2012
9.30 – 11.30
TOMASZ KUBIKOWSKI Teatr w świecie widowisk po dwudziestu latach
JULIUSZ TYSZKA Prekursor polskiej performatyki?
ARTUR DUDA Czy teatrologowi wypada zajmować się piłką nożną? Futbol jako widowisko i jego emancypacja w świetle Teatru w świecie widowisk
MAREK PIEKUT Sztuka i odpowiedzialność. Próba rekonstrukcji poglądów estetycznych Zbigniewa Raszewskiego

12.00 – 14.30
EWA BAL Historia teatru polskiego? O dyskursie historycznym z perspektywy postnacjonalizmu i Śląska
MIROSŁAWA BUŁAT Na skrzyżowaniu. Z warsztatu transnarodowej historii teatru: wyzwania i możliwości
JAROSŁAW CYMERMAN Zbigniewa Raszewskiego mapa historii polskiego teatru
AGNIESZKA WANICKA Małe historie teatru Zbigniewa Raszewskiego

16.00 – 18.30
MARIA PRUSSAK Inscenizacja romantyczna czy romantyczny dramat
KRZYŚKA KROWIRANDA Pierwszy raz w życiu tak porządną sylwę widziałam – o typowości i nietypowości konstrukcji sylwicznej w Raptularzu Zbigniewa Raszewskiego
KRYSTYNA DUNIEC Raptularz 1967/1968 jako seria intymnych śladów
MILAN LESIAK Trzymać fason. Zbigniewa Raszewskiego portret własny (na podstawie listów do Małgorzaty Musierowicz)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności