fbpx
„Raszewski dzisiaj czytany”

„Raszewski dzisiaj czytany”

Zaaranżowanie wielostronnego krytycznego dialogu z dorobkiem Raszewskiego było celem konferencji, której pokłosiem jest niniejszy tom.

Pomysł, żeby na nowo przeczytać dziś Raszewskiego – i do tej lektury zaprosić badaczy teatru, dramatu, performansów i przedstawień kulturowych różnych generacji i szkół – wiązał się z obchodzoną w 2012 roku dwudziestą rocznicą śmierci autora Krótkiej historii teatru polskiego. Wziął się też z przekonania, że taka lektura może być dziś szczególnie pouczająca, ponieważ dyscyplina, która swoje powstanie i autonomię w tak wielkim stopniu zawdzięcza bohaterowi tej książki, przechodzi dynamiczne przeobrażenia. Ich najbardziej spektakularnym – ale przecież nie jedynym – przejawem pozostaje zwrot performatywny w humanistyce i przemożny wpływ, jaki wywarł on na naukę o teatrze. Od kilkunastu lat trwa intensywny proces redefinicji jej pola badawczego i procedur metodologicznych. Wydaje się, że to dobry moment, by spojrzeć na dorobek badacza z miejsca, w którym dziś jesteśmy. Postawić mu pytania, których sformułowanie możliwe stało się dopiero w językach nowych metodologii: antropologii widowisk, badań genderowych, studiów postkolonialnych, nowego historycyzmu czy transnorodowej histoire croisée.

Zaaranżowanie wielostronnego krytycznego dialogu z dorobkiem autora Bogusławskiego było celem konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w grudniu 2012 roku, której pokłosiem jest niniejszy tom. Wśród uczestników zaleźli się zarówno współpracownicy i uczniowie Zbigniewa Raszewskiego, jak i badacze, którzy – choćby z racji wieku – nigdy bezpośrednio się z nim nie zetknęli. Spotkanie to nie miało stać się w żadnym razie akademią ku czci patrona Instytutu. Zależało nam jednak na tym, żeby rozmowa objęła wszystkie aspekty pracy i dzieła Raszewskiego, a więc oprócz nauki także praktykę dydaktyczną, rolę, jaką odgrywał w środowisku naukowym i artystycznym, pozycję autorytetu, której ciężar i konsekwencje przyjmował, świadomie kształtowany przez niego etos badacza. Chcieliśmy uchwycić to, co nazywa się czasem „ludzkim geniuszem” i mierzy się siłą wpływu, jaki osoba wywiera na innych. Stąd obecność w książce również tekstów o charakterze osobistych wspomnień i przyczynków do biografii. Właściwa proporcja nie została jednak, jak nam się wydaje, zachwiana. Czytając dziś Raszewskiego, prowadzimy z nim żywą rozmowę – a bywa, że nawet spór – dzięki czemu lepiej rozumiemy miejsce, z którego mówimy.

SPIS TREŚCI

Agata Adamiecka-Sitek Wstęp
Tomasz Kubikowski Teatr w świecie widowisk po dwudziestu latach
Artur Duda Futbol jako widowisko i jego emancypacja w świetle Teatru w świecie widowisk Zbigniewa Raszewskiego
Halina Waszkiel Fakty i wizje. Żywot Bogusławskiego
Patryk Kencki Raszewski staropolski
Piotr Morawski Staroświecczyzna i postęp czasu, czyli jakiego teatru Polacy potrzebują
Michał Zadara Dramaty o modzie. Z inspiracji Staroświecczyzną i postępem czasu
Maria Prussak Inscenizacja romantyczna czy romantyczny dramat?
Ewa Bal Historia teatru polskiego? O dyskursie historycznym z punktu widzenia mobilności kulturowej i Śląska
Mirosława M. Bułat Na skrzyżowaniu. Z warsztatu transnarodowej historii teatru
Małgorzata Sugiera Konstelacje: Raszewski jako twórca kanonu sztuk Zapolskiej i Rittnera
Agnieszka Wanicka Mój bilet do teatru
Jan Ciechowicz „Krótka historia teatru polskiego” jako bestsellerDzieło i jego recepcja
Marek Piekut Sztuka i odpowiedzialność. Próba rekonstrukcji poglądów estetycznych Zbigniewa
Joanna Walaszek Sto przedstawień w opisach polskich aktorów i trzy w Raptularzu 1967/1968
Dobrochna Ratajczakowa Wokół refleksji Raszewskiego o widowiskach. Inne spojrzenie Raszewskiego
Krystyna Duniec Raptularz 1967/1978 jako seria intymnych śladów.
Maciej Nowak Dieta Profesora Raszewskiego
Hanna Baltyn Nauki Profesora Zbigniewa Raszewskiego
Anna Schiller Lekcje prywatne Raszewskiego
Marek Waszkiel Szkoła „Pamiętnika Teatralnego
Milan Lesiak Trzymać fason. Zbigniewa Raszewskiego portret własny w listach do Małgorzaty Musierowicz

Noty biograficzne
Bibliografia książek autorstwa Zbigniewa Raszewskiego
Bibliografia prac cytowanych
Indeks


 

Raszewski dzisiaj czytany

red.: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald
Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ISBN/ISSN: 978-83-63276-31-7
Rok wydania: 2014
Seria wydawnicza: Nowe Historie
Liczba stron: 335

Książka dostępna jest w księgarni PROSPERO Instytutu Teatralnego w cenie 30 zł.

–> PRZEJDŹ NA STRONĘ KSIĘGARNI

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności