fbpx
33. Kongres SIBMAS

[ENG]

The Organisational Committee of SIBMAS and The Zbigniew Raszewski Theatre Institute invite to 33rd SIBMAS Conference – „Performing the future. Institutions and politics of memory” – which will take place from 7 to 10 June.

 

Being a user of a library, an archive or a museum always means – whether we want it to or not – entering a political arena. The institutions which gather, organize and disseminate information about the past are powerful participants in building a cultural self-image. Of course, this situation also applies to institutions dealing with theatre and performing arts and its heritage.

Many accepted cultural rules reflect a certain hierarchy and system of innate values. Some cultural texts, genres, images, artworks and voices are privileged while others are marginalised or simply disappear from the field. Within this dynamic institutions are not solely passive puppets. They can actively participate in shaping the rules by which they operate and they can open the dialogue for discussion, commentary and negotiation on how and what we collect and exhibit. The way institutions manage and narrate history directly influences the future that they themselves help to design. Narratives, images and artworks from the past and present shape the cultural vocabulary and the sensibility of their recipients. An image of the world and its values comes from the choices, we make in documenting history.

Today, when we are experiencing the destabilisation of the foundations of democratic governance and are at risk of creating global crises, we must focus on the political dimension present in our institutions. Organizations that are responsible for retelling the past must appraise their resources and take responsibility for the choices they make. This has become an urgent and vital issue for us all as professionals tasked with saving the intangible heritage of the global story of performing arts and raises the question of how we can collaborate to safeguard open societies and work to develop a pluralistic vision of culture that includes voices of the excluded.

The 33rd SIBMAS Conference will focus on the following issues:

 • Facts, emotions, narratives – ideas and practices of a narrative museum.
 • Museums, archives and libraries as an interactive space – how to develop a relationship with visitors, practitioners of performing arts, and collectively contribute to an open society.
 • Marketing and collection – developing exhibitions and an image for a library or collection.
 • Theatre heritage institutions and the politics of memory – what narratives do we need and for what purpose?
 • Canonical and alternative approaches to the archives and library collections on performing arts.
 • Body and archive – documenting of “unpreservable” by museums, archives, libraries or artists themselves.
 • Performing the past/reviving the narrative – collaboration between archives, museums, libraries on the one hand and artists on the other.
 • The impact of policies, politics, and conventions on theatre and performing arts practices as well as its preservation.
 • Ecology in the library, archive and museum – practicing care for the Earth; how do perform jobs and help save the planet

We invite to the broadcast of conference which will be available on Institute’s website, YouTube channel and fanpage on Facebook. You can also take part in event as auditor (free entry) – due to limited numbers of seats please contact with coordination.sibmas@instytut-teatralny.pl before.

[PL]

Komitet Organizacyjny SIBMAS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek, Muzeów, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji Sztuk Performatywnych) oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają w dniach 7-10 czerwca na 33. Kongres SIBMAS – „Performing the future. Institutions and politics of memory”.

Bycie użytkownikiem biblioteki, archiwum czy muzeum zawsze oznacza – czy tego chcemy, czy nie – wejście na arenę polityczną. Instytucje, które gromadzą, organizują i rozprzestrzeniają informacje o przeszłości są znaczącymi uczestnikami w budowaniu kulturowego wizerunku. Ta sytuacja dotyczy także instytucji zajmujących się teatrem, sztukami performatywnymi i ich dziedzictwem.

Wiele przyjętych reguł kulturowych odzwierciedla pewną hierarchię i system wartości. Niektóre teksty kultury, gatunki, obrazy, dzieła sztuki są uprzywilejowane, podczas gdy inne marginalizujemy lub po prostu pomijamy. W tej dynamicznej sytuacji instytucje nie są jedynie biernymi obserwatorami. Instytucje powinny brać aktywny udział w określaniu reguł oraz umożliwiać dyskusję dotyczącą tego, co i jak należy gromadzić oraz eksponować. Sposób w jaki instytucje zarządzają i opowiadają o historii bezpośrednio wpływa na projektowanie przyszłości. Relacje, obrazy i dzieła sztuki z przeszłości kształtują słownictwo kulturowe i wrażliwość ich odbiorców. Obraz świata i jego wartości wynika z wyborów, jakich dokonujemy poprzez dokumentowanie historii.

Dziś, gdy wszyscy doświadczamy destabilizacji fundamentów demokratycznych rządów i ryzyka pogłębiania się globalnych kryzysów, organizacje odpowiedzialne za opowiadanie historii muszą ocenić swoje zasoby i wziąć odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Właśnie to stało się pilną kwestią dla wszystkich tych, których zadaniem jest ocalenie niematerialnego dziedzictwa historii sztuk performatywnych. Rodzi się pytanie, w jaki sposób powinniśmy współpracować, aby chronić społeczeństwa otwarte i wspólnie rozwijać pluralistyczną wizję kultury, obejmującą głosy wykluczonych.

Tematy 33. Kongresu SIBMAS „Performing the future. Institutions and politics of memory”

 • Fakty, afekty, narracje – idee i praktyki muzeum narracyjnego
 • Muzea, archiwa i biblioteki jako przestrzenie interaktywne – jak rozwijać relacje z użytkownikami i praktykami sztuk performatywnych, by wspólnie budować otwarte społeczeństwo
 • Komunikacja i kolekcja – tworzenie wystaw i narracji wokół instytucji
 • Instytucje zajmujące się dziedzictwem teatralnym a polityki pamięci – jakich narracji potrzebujemy i do czego
 • Kanoniczne i alternatywne rozumienie archiwum sztuk performatywnych
 • Ciało i archiwum – dokumentacja tego, co niemożliwe do zachowania
 • Performowanie przeszłość/przetwarzanie narracji – współpraca między instytucjami i artystami
 • Wpływ założeń ideologicznych oraz polityk kulturalnych na teatr i instytucje zajmujące się jego dziedzictwem
 • Ekologia muzeum, biblioteki i archiwum. Praktykowanie troski o Ziemię, czyli jak wykonywać swoje zadania i zarazem dbać o planetę

Wszystkie wystąpienia prezentowane będą w języku angielskim.

Zapraszamy na transmisję online konferencji – na stronę www Instytutu, kanał Youtube oraz fanpage na Facebooku. Dla osób chętnych możliwy jest także osobisty, bezpłatny udział w konferencji w roli słuchacza w sali Instytutu Teatralnego – z powodu limitu miejsc zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem coordination.sibmas@instytut-teatralny.pl.

SIBMAS to międzynarodowa organizacja zrzeszająca instytucje posiadające w swoich zbiorach kolekcje teatralne / instytucje w sposób praktyczny związane z gromadzeniem i ochroną teatraliów.


Kontakt:

Dorotea Alexandroff
SIBMAS Coordinator
coordination.sibmas@instytut-teatralny.pl

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrQzJ-ljiN0gYrQrPVgCCfveD2d82SFyz

DOWNLOAD CONFERENCE HANDBOOK

PROGRAM

MONDAY, 6 June

17.00 – 20.00 Meeting of the SIBMAS ExCom

TUESDAY, 7 June

9.00 – 10.00 Registration

10.00 – 10.30 Welcome and Introduction

 • Address by the Director of PTI Elżbieta Wrotnowska – Gmyz / Jadwiga Majewska
 • Presidential address by Alan Jones & Nic Leonhardt (SIBMAS)
 • Navigating through the Conference: Jadwiga Majewska

10.30 – 11.30 Opening Keynote lecture

 • Prof. Andrzej Szczerski, Poland, The National Museum in Kraków,
  Exhibitions, narratives and the institution – the case of the National Museum in Kraków
  Read more

11.30 – 12.00 Coffee break

12.00 – 14.00 Plenary Session
Chair Maria Babicka

Collecting Theatre in Times of COVID I

 • Maria Thompson, United States
  The Festival International de Artes Cênicas da Bahia 2021 (FIAC Bahia) and its digital trans-formation during the pandemic year
  Read more
 • [ONLINE] Bernice Kwok-wai CHAN, Hongkong
  Creating New Memories with Historical Theatre Photography – A Reflection on the Exhibition of “A Snap beyond Borders”
  Read more
 • Negar Tahsili, Germany
  What Is the Day Today, Mr. Locke?
  Read more
 • [ONLINE] Seiko Shimura, Japan
  Reflections on the Traditional Performing Arts Project: Documenting Osaka’s Intangible Cultural Heritage under COVID-19
  Read more
 • [ONLINE] Drew Barker, United States
  How a Library Exhibit Space Pivoted Towards People, Puppets, and Collaboration During a Pandemic
  Read more

14.00 – 15.00 Lunch Break

15.00 – 17.00 Afternoon session
Chair Maria Babicka

The Visitor as Researcher as Audience as User

 • Alexandra Beraldin, France
  Participatory Museum Experiences: Performative Social Action in Museum Spaces
  Read more
 • Dita Lánská, Czech Republic
  Specialisation vs. Public: opportunity to connect
  Read more

17.00 Sightseeing at PTI

17.30 – 18.30 Keynote Lecture Online
Chair Maria Babicka / Alan Jones

 • Dwandalyn Reece, United States
  (Curator of Music and Performing Arts at the Smithsonian Institution’s National Museum of African American History and Culture)

Welcome party at PIT gardens

WEDNESDAY, 8 June

10.00 – 11.00 Keynote lecture

 • Prof. Iris Lana, Israel
  Archiving Dance by the State: The Politics and the Practices
  Read more

11:00 – 11:30 Coffee break

11.30 – 13.00 Plenary session
Chair Jadwiga Majewska

Archiving the Unpreservable

 • [ONLINE] Rüya B. Kalıntaş, Turkey
  Narrating the Past on the Stage from a Minoritarian Perspective
  Read more
 • Elvyra Markevičiūtė, Lithuania
  Archive of the Lithuanian Drama Festival “Atgaiva”
  Read more
 • [ONLINE] Rime Touil, France
  The processing of Amos Gitai’s digital archives: a pioneering case at the Bibliothèque nationale de France
  Read more

13.00 – 14.00 Lunch break

14.00 – 16.30 Parallel sessions

Panel I
Museums as Stages
Chair Joanna Biernacka

 • Sara Herczyńska, Poland
  Historic house museums as spaces of reenactment
  Read more
 • Alexandra SoutherUnited States
  The Deconstruction of Reality: How Installation Art Creates a Performative Atmosphere in the Exhibition Space
  Read more
 • [ONLINE] Catalina González Melero, María Jesús Bajo Martínez, Spain,
  Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía / Research and resource Centre for the Performing arts in Andalusia
  Read more
 • [ONLINE] Naoko Kogo, Japan
  Reenactment and documentation of corps of Ishinha in Osaka as Performing Arts Museum
  Read more

Panel II
Performing the archive
Chair Jarosław Cymerman, Library

 • Simone Dragone, Italy
  Representing the identity of a theatre laboratory. From the archive to the digital storytelling
  Read more
 • Marzenna Wiśniewska, Poland
  Performing Theatre Archive: The Project „Dorman. Open Archive”
  Read more
 • Gabriel SmithUnited States
  Gustav Mahler at the New York Philharmonic: Pandemic Programming Through Online Collections
  Read more
THURSDAY, 9 June

09.30 – 11.00 Plenary Session

Redefining Roles – of Curators, Museums, Archivists

 • Dominique Dewind, Belgium
  Some reflections on the role of the archivist-mediator in today’s and tomorrow’s world: An example of the treatment of a famous Belgian play, The Magnificent Cuckold, by Fernand Crommelynck, through several different archival fonds
  Read more
 • Alienor Fernandez, France
  The territories of archiving work on the company Louis Brouillard
  Read more
 • [ONLINE] Camille Intson, Canada
  Draw Me Close
  Read more

11.15 – 11.30 Coffee break

11:30 – 12:30
Politics of Archiving
Chair Alan Jones

 • Franziska Voß, Christine Henniger, Germany
  Digital Spaces of memory – (political) discourse, its consistency and contradictoriness in data presentations of performing arts collections
  Read more
 • Gilberto Conti, Portugal
  3 Kings Celebration – The Urban Rite in a Rio de Janeiro slam( favela) – facing low support from the state, crime, religious intolerance and poverty
  Read more
 • [ONLINE] Hongliang Zhou, China
  From Warsaw to Beijing: Krystian Lupa and His Theater Production in China.
  Read more

12.30 – 12.45 Coffee break

12:45- 14:15
“Censored!”

Chair Alan Jones

 • Harriet Reed, United Kingdom
  Censored! Curating Contemporary British Theatre
  Read more
 • Aurelie Mouton-Rezzouk, France
  Exhibitions & “rights to memory”. Visibility and recognition issues in the Performing arts sector
  Read more
 • Annelis Kuhlmann, Denmark
  First Danish Hamlet in Denmark (1813)
  Read more
 • [ONLINE] Libby Smigel, United States
  Resurrecting Uncomfortable Contradictions in the Performing Arts Archives
  Read more

14.15 – 15.15 Lunch break

15.15 – 16.00 SIBMAS General Assembly

 • Guided visit to the Theatres – at 4 p.m. The Royal Theatre and Royal Palace on the Isle at Łazienki Gardens
  VISIT WEBSITE
 • or the Polish National Opera
  VISIT WEBSITE

18.00 – 19.30 Meeting of the ExCom Members (Library IT)

FRIDAY, 10 June

Day trip to Lublin Departure 9.00 Return 21.30


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności