fbpx
DRAMATOPISANIE | II edycja
W szerokim gronie rekomendowanych dramatopisarek i dramatopisarzy znalazło się 55 nazwisk. Spośród nich Kapituła wskazała – uzupełniając listę o dwie własne (niezgłoszone przez Selekcjonerów) kandydatury – finalistki i finalistów: Beniamina Marię Bukowskiego, Jana Czaplińskiego, Martę Guśniowską, Jarosława Jakubowskiego, Marka Modzelewskiego, Weronikę Murek, Malinę Prześlugę, Mateusza Pakułę, PiK (Katarzynę Dworak i Pawła Wolaka), Marka Pruchniewskiego, Zytę Rudzką, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, Ishbel Szatrawską, Wojciecha Tomczyka i Annę Wakulik.

 

Wymienione osoby zostaną poproszone o przygotowanie eksplikacji dramatopisarskich nowych, oryginalnych utworów, które mogłyby powstać w ramach stypendium. To na podstawie zgłoszonych pomysłów Kapituła wybierze nowych stypendystów (dwie osoby).

Powstałe w ten sposób sztuki zostaną wydane nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego i wystawione w kolejnym sezonie przez trzy teatry, które otrzymają na ten cel dofinansowanie. Drugi etap DRAMATOPISANIA również będzie odbywać się w drodze konkursu.


Kapituła II edycji programu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jarosław Cymerman, Jacek Kopciński (przewodniczący) i Wawrzyniec Kostrzewski zapoznała się z 12 eksplikacjami dramatopisarskimi nadesłanymi przez finalistów DRAMATOPISANIA w części konkursu dotyczącej autorek i autorów tekstów.

Stypendystkami II edycji DRAMATOPISANIA zostały Ishbel Szatrawska oraz Anna Wakulik, których eksplikacje członkowie kapituły wskazali jednogłośnie jako najciekawsze.

ANNA WAKULK, „GRUPA KRWI”

ISHBEL SZATRAWSKA, „WOLNY STRZELEC”

Eksplikację reżyserską spektaklu o objętości trzech stron maszynopisu (3-4 tysiące znaków), należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dramatopisanie@instytut-teatralny.pl do 20 grudnia 2021 roku. Kapituła dokona oceny zgłoszeń, kierując się następującymi kryteriami: reżyserska interpretacja dramatu, koncepcja inscenizacji tekstu (proponowana obsada, scenografia i kostiumy, muzyka, choreografia, efekty medialne), całościowa wizja spektaklu.

Do 31 stycznia 2022 roku Kapituła wybierze do współpracy maksymalnie trzy teatry publiczne. Instytut Teatralny przeznaczy na realizację spektaklu w każdym z teatrów 50 tys. zł brutto. Wybrane teatry do 15 lutego 2022 zawrą z Instytutem Teatralnym umowę, której przedmiotem będzie określenie zasad współpracy.

Premiery spektakli powstałych w ramach programu powinny odbyć się do dnia 30 września 2022, a do końca 2022 roku każdy ze spektakli musi zostać zaprezentowany publiczności przynajmniej dziesięciokrotnie.


 

Znamy zwycięskie eksplikacje reżyserskie II edycji programu DRAMATOPISANIE. 11 stycznia podczas obrad Kapituła w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jarosław Cymerman, Jacek Kopciński (przewodniczący), Wawrzyniec Kostrzewski po zapoznaniu się z eksplikacjami dramatopisarskimi nadesłanymi przez teatry wybrała dwie:

  • z Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – “Grupa krwi” Anny Wakulik, reżyseria Agata Biziuk;

  • z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – “Grupa krwi” Anny Wakulik, reżyseria Maciej Gorczyński.

Na realizację spektaklu w każdym z teatrów Instytut Teatralny przeznaczy 50 tys. zł brutto.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności